Anders Erik Gustav Källström (22p)

Man, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Mats Jörgen Sjöquist (9) Ulf Thomas Jerndal (7) Leif Jonas Fredrik Källström (5) Per Ingemar Jonson (5) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (4) Lars Hjalmar Josephson (3) Nanette Viola Hasselström (3) Lars Anders Nicholls (3) Anna Carola Strandberg (3) Bengt Gunnar Fröander (3) Birgitta Cecilia Lagerholm (3) Rolf Michael Hasselström (3) Peter Magnus Kangas (3) Mikael Johan Jonsson (3) Nils Henrik Kristoffer Svensson (2) Eva Mari Yng (2) (2) Carina Lykke Sjögren (2) Bo Magnus Lagerberg (2) Karin Elin Maria Westesson (2) (2) (2) Joanis Danos (2) Karl-Johan Staffan Tångby (2) Lina Anna Elisabeth Nordström (2) Susanne Kristina Heiskari Björklund (2) (2) Ingvar Anund Samuel Hybbinette (1) Jan Stefan Solbrand (1) Jon Ted Nordquist (1) Pär Jonas Lindberg (1) Dick Benny Zetterström (1) Hans Jesper Wikström (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Sotirios Danos (1) Tord Karl Oscar Andersson (1) Daniel Olof Karl Aspelin (1) Lars Söderquist (1) Sven Per Björn Aspling (1) Mats Olof Radholm (1) Thomas Mikael Palmqvist (1) Anita Helena Berggren (1) Mats Erik Johansson (1) Sven Göran Johansson (1) Lennart David Henningson (1) Hans Erik Ahnström (1) Ola Joakim Larsson (1) Teresa Cecilia Janonius (1) Sonny Olov Frändberg (1) Rut Majbritt Lindberg (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Kenneth Michael Shaw (1) Oskar Andreas Wallström (1) Hans Göran Nordström (1) Lars Johan E Lagergren-Lindström (1) Ulf Erik Lindberger (1) Eva Margareta Eljans (1) Lamin Sonko (1) Stefan Mattias Pedersen (1) Erik Sune Johansson (1) Christian Bernth Tony Sandström (1) Kenneth Torbjörn Borg (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Nils Gunnar Gustaf Strand (1) Sara Josefine Hole (1) Per Mårten Bertil Ohlsén (1) Elisabet Paulin C A Bernhardtz (1) Rune Andreas Lindberg (1) Lars Anders Larsson (1) Johanna Elina Gertrud Sofia Shaw (1) Jan Totte Dahlin (1) Anna Kristina Aspelin (1) Richard Birger Bergqvist (1) Bengt Pedersen (1) Jonas Anders Wallin (1) Ingrid Fiona Bergqvist (1) Eva Kristina Bard (1) Maria Christina Loghmani (1) Carl Gunnar Henrik Söderberg (1) Bengt Valfrid Bergshem (1) Bodil Margareta Borg (1) Viveka Jessica Maria Löfgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Rolf Michael Hasselström (58p) (56p) (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Kenneth Torbjörn Borg (41p) Sven Göran Johansson (39p) Carl Gunnar Henrik Söderberg (39p) Daniel Olof Karl Aspelin (35p) (32p) Lars Anders Nicholls (31p) Dick Benny Zetterström (26p) Jon Ted Nordquist (25p) Sotirios Danos (25p) Joanis Danos (25p) Anna Kristina Aspelin (25p) Viveka Jessica Maria Löfgren (25p) Hans Erik Ahnström (24p) Per Ingvar Nordgaard (24p) Nanette Viola Hasselström (23p) Mats Erik Johansson (23p) Stefan Mattias Pedersen (23p) Mats Jörgen Sjöquist (22p) Leif Jonas Fredrik Källström (22p) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (22p) Per Ingemar Jonson (21p) Johanna Elina Gertrud Sofia Shaw (21p) Mikael Johan Jonsson (21p) Lars Söderquist (20p) Ola Joakim Larsson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Kenneth Michael Shaw (20p) Ulf Erik Lindberger (20p) Christian Bernth Tony Sandström (20p) Birgitta Cecilia Lagerholm (20p) Richard Birger Bergqvist (20p) Ingrid Fiona Bergqvist (19p) Hans Jesper Wikström (18p) Bo Magnus Lagerberg (18p) Bodil Margareta Borg (18p) Erik Sune Johansson (17p) Elisabet Paulin C A Bernhardtz (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Lars Hjalmar Josephson (16p) Pär Jonas Lindberg (16p) Lennart David Henningson (16p) Sonny Olov Frändberg (16p) Nils Gunnar Gustaf Strand (16p) Maria Christina Loghmani (16p) Bengt Valfrid Bergshem (16p) Sara Josefine Hole (15p) Carina Lykke Sjögren (14p) Mats Olof Radholm (13p) Lamin Sonko (13p) Ulf Thomas Jerndal (12p) (12p) Per Mårten Bertil Ohlsén (12p) Ingvar Anund Samuel Hybbinette (11p) Tord Karl Oscar Andersson (11p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Rune Andreas Lindberg (11p) Bengt Pedersen (11p) Lars Johan E Lagergren-Lindström (10p) Jonas Anders Wallin (10p) Rut Majbritt Lindberg (8p) Jan Stefan Solbrand (5p) Teresa Cecilia Janonius (5p) Oskar Andreas Wallström (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.