Pär Göran Vennerström (49p)

Man, Född: 1974
Roller

Extern firmatecknare

Rangordningen antal relationer
Maria Therése Buskas Bäckman (38) Kent Fredrik Kroon (29) Sven Simon Backe (19) Claes Magnus Åkesson (18) Lars-Olof Höglund (16) Ulf Erik Ragnerstam (16) Ann-Christin Hägglund (14) Sten Artur Olsson (13) Inger Birgitta Stenmark (13) Bengt Nicklas Backfjärd (13) Karl Göran Rickard Linder (12) Johan Gustaf Olof Gyllberg (12) Jon Vidar Semb-Josefson (11) Zdravko Markovski (4) Martin Johan Asp (4) Conny Fredric Hävrén (4) Leif Håkan Malmström (4) Carl Jonas Svensson (4) Mikael Anders Åslund (4) Lars Åke Gunnar Träff (4) Pia Susanne Persson (3) Jan Sören Bergström (3) Urban Anders Lilja (3) Per Jonas Östlund (2) Erik Joakim Nordblad (2) Carl-Gustaf Tommy Fritz (2) Peter Andreas Ekholm (2) Susanne Westman (2) Nils Ruben Eberil (2) Mats Larsson Flodman (2) Maria Henrietta Börtemark (2) Eva Katarina Viola Nygren (1) Nancy Jacqueline Mattsson (1) (1) Thure Bo Thomas Thuresson (1) Erik Christer Nerlich (1) Ulf Peter Sott (1) Hans Johan Skoglund (1) Ann-Margret Elsie Haglund (1) Sven Åke Hedenberg (1) Nils Thomas Svensson (1) Jan Anders Wilhelm Polsten (1) Hans Niklas Järvhammar (1) Gert Michael Schwieler (1) (1) Per Gotthard Åke Lundquist (1) (1) Sheila Toresson Florell (1) Kerstin Elisabeth Gillsbro (1) Anders Viktor Borgs (1) Per Olof Stefan Petersen (1) Inger Margareta Dahle (1) Peter Olsson (1) Bernt-Olof Håkan Gustafsson (1) Anette Maria Frumerie (1) Carl Emil Peter Dahllöf (1) John Martin Svahn (1) Annika Elisabet Berg (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Niklas Karl Dahlstedt (1) Jan Thomas Strömberg (1) Hans Jonny Änges (1) Hans Gunnar Järvhammar (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Rolf Lennart Jonsson (1) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (1) Mats Vilhelm Patrik Andersson (1) Jessica Anna Elisabeth Östlund (1) Anne Charlotte Margareta Bergman (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Mats Björn Lindholmer (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Willi Persson (93p) Per Olof Stefan Petersen (87p) Hans Jonny Änges (87p) Eva Katarina Viola Nygren (86p) Thure Bo Thomas Thuresson (86p) (86p) (86p) Kerstin Elisabeth Gillsbro (86p) Peter Olsson (86p) Jan Thomas Strömberg (86p) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (86p) Anne Charlotte Margareta Bergman (83p) Hans Fredrik Wirdenius (82p) Erik Christer Nerlich (81p) Sheila Toresson Florell (80p) Karl Göran Rickard Linder (75p) Sten Artur Olsson (74p) Inger Birgitta Stenmark (74p) Anette Maria Frumerie (73p) Hans Johan Skoglund (71p) Carl Jonas Svensson (71p) Ann-Christin Hägglund (69p) Zdravko Markovski (66p) Claes Magnus Åkesson (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Bernt-Olof Håkan Gustafsson (59p) Lars-Olof Höglund (58p) Jan Sören Bergström (58p) Nils Thomas Svensson (55p) Hans Niklas Järvhammar (53p) Nancy Jacqueline Mattsson (52p) Annika Elisabet Berg (50p) Per Jonas Östlund (49p) Ulf Erik Ragnerstam (49p) Erik Joakim Nordblad (48p) Bengt Nicklas Backfjärd (48p) Mats Larsson Flodman (48p) Johan Gustaf Olof Gyllberg (48p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Anders Viktor Borgs (40p) Gert Michael Schwieler (36p) Mats Vilhelm Patrik Andersson (35p) Mikael Anders Åslund (34p) Urban Anders Lilja (34p) Jessica Anna Elisabeth Östlund (34p) Sven Simon Backe (33p) Maria Therése Buskas Bäckman (33p) Hans Gunnar Järvhammar (30p) John Martin Svahn (28p) Peter Andreas Ekholm (26p) (25p) Per Gotthard Åke Lundquist (25p) Ann-Margret Elsie Haglund (23p) Pia Susanne Persson (23p) Rolf Lennart Jonsson (23p) Mats Björn Lindholmer (23p) Sven Åke Hedenberg (22p) Jan Anders Wilhelm Polsten (21p) Carl-Gustaf Tommy Fritz (20p) Nils Ruben Eberil (20p) Maria Henrietta Börtemark (20p) Susanne Westman (17p) Björn Fredrik Sjölander (17p) Conny Fredric Hävrén (16p) Leif Håkan Malmström (16p) Martin Johan Asp (15p) Carl Emil Peter Dahllöf (14p) Ulf Peter Sott (13p) Niklas Karl Dahlstedt (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.