Saeid Esmaeilzadeh (72p)

Man, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Duane John Swanson (15) Amin Hassanpour Omrani (12) Ashkan Pouya (7) Viktor Carl-Oscar Karlsson (6) Carl-Johan Regell (4) Jeppe Elkjaer Magnusson (4) Martin Bengt Nilsson Erleman (3) Theodor Simon Josef Bonnier (3) Fredrik Aitor Svedberg (3) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (3) Christer Jakob Leonard Hellström (2) Karl Mikael Häggblad (2) Jan Gunnar Samuelson (2) Per Filip Billy Eriksson (2) Azad Deniz Yildirim (2) Afra Noubarzadeh (2) Lars Henrik Fahlén (2) Sven Jakob Holm (2) Karin Helena Johansson Wingstrand (2) Andreas Emanuel Söderberg (2) Karl Martin Erik Åmark (1) Bengt Arne Bertil Vedin (1) Lars Peter Nygårds (1) Anna Marie Fossum Strannegård (1) Inger Gunnel Anita Tollstadius (1) Julia Lynn Fransson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) (1) Olof Fredrik Svanberg (1) Arvid Magnus Gilljam (1) Leif Johnny Alvarsson (1) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (1) Kjell Rudolf Peter Edman (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Anders Lennart Tullgren (1) Peter Daniel Dahlberg (1) Åke Mikael Borg (1) Cecilia Marie-Louise Gunne (1) Linda Burenius Magnusson (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) (1) (1) (1) Alf Erik Anton Lindberg (1) Per Mikael Johnsson Albrektsson (1) Kamjar Hajabdolahi (1) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (1) Guy Martin Johan Stenbäck (1) Lars Olof Hellman (1) (1) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (1) Rune Håkan Gustavson (1) Lars Mikael Karlsson (1) Markus Hökfelt (1) Anders Paul Wiklund (1) Fredrik Christian Nilsson (1) Bo Anders Mörck (1) Fredrik Veimar Alpsten (1) Sara Abolhasani (1) Ola Martin Ringdahl (1) Agnes Ester Solveig Wold (1) Erik Olof Mikael Lönn (1) Ghader Mehravaran Navier (1) Bengt Ove Adolfsson (1) Maris Gunars Normunds Hartmanis (1) (1) Magnus Åke Lundberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Gunnar Samuelson (82p) Ola Martin Ringdahl (81p) Leif Johnny Alvarsson (75p) Ashkan Pouya (74p) Bo Anders Mörck (73p) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (72p) Erik Olof Mikael Lönn (72p) Martin Bengt Nilsson Erleman (66p) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (65p) Fredrik Veimar Alpsten (65p) Jeppe Elkjaer Magnusson (63p) Peter Daniel Dahlberg (62p) Åke Mikael Borg (61p) Amin Hassanpour Omrani (60p) Bengt Arne Bertil Vedin (58p) Lars Peter Nygårds (58p) Christer Jakob Leonard Hellström (58p) Cecilia Marie-Louise Gunne (58p) Rune Håkan Gustavson (58p) (57p) Per Mikael Johnsson Albrektsson (53p) Theodor Simon Josef Bonnier (47p) Fredrik Aitor Svedberg (46p) Magnus Åke Lundberg (46p) Sven Jakob Holm (44p) (42p) (42p) Maris Gunars Normunds Hartmanis (42p) Azad Deniz Yildirim (37p) Olof Fredrik Svanberg (36p) Anders Paul Wiklund (36p) Inger Gunnel Anita Tollstadius (35p) Sten Anders Erik Larsson (35p) (35p) Lars Olof Hellman (35p) Lars Mikael Karlsson (35p) (34p) Kamjar Hajabdolahi (34p) Ghader Mehravaran Navier (34p) Anders Lennart Tullgren (32p) Kjell Rudolf Peter Edman (31p) Karin Helena Johansson Wingstrand (31p) (31p) Alf Erik Anton Lindberg (30p) Anna Marie Fossum Strannegård (29p) Linda Burenius Magnusson (29p) Per Filip Billy Eriksson (27p) Viktor Carl-Oscar Karlsson (26p) Markus Hökfelt (26p) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (23p) Agnes Ester Solveig Wold (22p) Karl Mikael Häggblad (16p) Guy Martin Johan Stenbäck (15p) Bengt Ove Adolfsson (15p) Carl-Johan Regell (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Afra Noubarzadeh (14p) Sara Abolhasani (14p) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (11p) Lars Henrik Fahlén (10p) Andreas Emanuel Söderberg (10p) Karl Martin Erik Åmark (9p) Arvid Magnus Gilljam (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.