Saeid Esmaeilzadeh (72p)

Man, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Duane John Swanson (11) Amin Hassanpour Omrani (11) Ashkan Pouya (6) Viktor Carl-Oscar Karlsson (5) Jeppe Elkjaer Magnusson (4) Carl-Johan Regell (3) Fredrik Aitor Svedberg (3) Christer Jakob Leonard Hellström (2) Karl Mikael Häggblad (2) Lars Henrik Fahlén (2) Theodor Simon Josef Bonnier (2) Bengt Junior Niklas Nygårds (2) Azad Deniz Yildirim (2) Karin Helena Johansson Wingstrand (2) Andreas Emanuel Söderberg (2) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (2) Ulrika Margareta Ahlholm (2) Jan Gunnar Samuelson (2) Per Filip Billy Eriksson (2) Martin Bengt Nilsson Erleman (2) Inger Margareta Dahle (2) (1) Julia Lynn Fransson (1) (1) Inger Gunnel Anita Tollstadius (1) Annika Maria Ottosson (1) Per Mikael Johnsson Albrektsson (1) Fredrik Veimar Alpsten (1) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (1) Agnes Ester Solveig Wold (1) Sven Jakob Holm (1) Kjell Rudolf Peter Edman (1) Guy Martin Johan Stenbäck (1) Anders Lennart Tullgren (1) Lars Olof Hellman (1) Åke Mikael Borg (1) Linda Burenius Magnusson (1) Cecilia Marie-Louise Gunne (1) Markus Hökfelt (1) Bo Anders Mörck (1) Afra Noubarzadeh (1) Ola Martin Ringdahl (1) (1) Olof Fredrik Svanberg (1) Erik Olof Mikael Lönn (1) (1) Lars Elving Borgsten (1) (1) Bengt Ove Adolfsson (1) (1) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (1) Lars Mikael Karlsson (1) Rune Håkan Gustavson (1) Anna Sofia Linnea Brynås (1) Fredrik Christian Nilsson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Anders Paul Wiklund (1) Sara Abolhasani (1) Eva Alva Maria Nilsagård (1) Leif Johnny Alvarsson (1) Alf Erik Anton Lindberg (1) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (1) Maris Gunars Normunds Hartmanis (1) (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Karl Martin Erik Åmark (1) Lars Peter Nygårds (1) Bengt Arne Bertil Vedin (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Gunnar Samuelson (82p) Ola Martin Ringdahl (81p) Eva Alva Maria Nilsagård (81p) Leif Johnny Alvarsson (75p) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (72p) Erik Olof Mikael Lönn (72p) (72p) Ashkan Pouya (72p) Bo Anders Mörck (71p) Martin Bengt Nilsson Erleman (66p) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (65p) Fredrik Veimar Alpsten (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Lars Elving Borgsten (58p) Lars Peter Nygårds (58p) Jeppe Elkjaer Magnusson (57p) (57p) Rune Håkan Gustavson (54p) Åke Mikael Borg (53p) Amin Hassanpour Omrani (52p) Cecilia Marie-Louise Gunne (51p) (49p) Inger Gunnel Anita Tollstadius (48p) Per Mikael Johnsson Albrektsson (48p) Theodor Simon Josef Bonnier (47p) Fredrik Aitor Svedberg (45p) Christer Jakob Leonard Hellström (44p) Sven Jakob Holm (42p) Maris Gunars Normunds Hartmanis (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anna Sofia Linnea Brynås (41p) Bengt Arne Bertil Vedin (41p) Anders Paul Wiklund (38p) Azad Deniz Yildirim (37p) (37p) Olof Fredrik Svanberg (36p) (35p) Lars Mikael Karlsson (35p) (34p) Lars Olof Hellman (34p) Karin Helena Johansson Wingstrand (33p) Anders Lennart Tullgren (32p) Kjell Rudolf Peter Edman (31p) (31p) Alf Erik Anton Lindberg (30p) Linda Burenius Magnusson (29p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Markus Hökfelt (26p) Viktor Carl-Oscar Karlsson (26p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (23p) Agnes Ester Solveig Wold (22p) Per Filip Billy Eriksson (20p) Duane John Swanson (17p) Sara Abolhasani (17p) Karl Mikael Häggblad (16p) Andreas Emanuel Söderberg (16p) Carl-Johan Regell (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Guy Martin Johan Stenbäck (12p) Bengt Ove Adolfsson (12p) Karl Martin Erik Åmark (12p) Lars Henrik Fahlén (10p) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.