Saeid Esmaeilzadeh (72p)

Man, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Duane John Swanson (13) Amin Hassanpour Omrani (12) Ashkan Pouya (7) Viktor Carl-Oscar Karlsson (6) Carl-Johan Regell (4) Jeppe Elkjaer Magnusson (4) Fredrik Aitor Svedberg (4) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (3) Martin Bengt Nilsson Erleman (3) Theodor Simon Josef Bonnier (3) Lars Henrik Fahlén (2) Karin Helena Johansson Wingstrand (2) Jan Gunnar Samuelson (2) Andreas Emanuel Söderberg (2) Christer Jakob Leonard Hellström (2) Karl Mikael Häggblad (2) Per Filip Billy Eriksson (2) Sven Jakob Holm (2) Azad Deniz Yildirim (2) Kamjar Hajabdolahi (1) Erik Olof Mikael Lönn (1) Guy Martin Johan Stenbäck (1) (1) Lars Olof Hellman (1) (1) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (1) Rune Håkan Gustavson (1) Lars Mikael Karlsson (1) Markus Hökfelt (1) Anders Paul Wiklund (1) Fredrik Christian Nilsson (1) Fredrik Veimar Alpsten (1) Sara Abolhasani (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Agnes Ester Solveig Wold (1) Ghader Mehravaran Navier (1) Leif Johnny Alvarsson (1) Bengt Ove Adolfsson (1) Maris Gunars Normunds Hartmanis (1) Magnus Åke Lundberg (1) (1) Karl Martin Erik Åmark (1) Bengt Arne Bertil Vedin (1) Lars Peter Nygårds (1) Anna Marie Fossum Strannegård (1) Inger Gunnel Anita Tollstadius (1) Julia Lynn Fransson (1) (1) (1) Annika Maria Ottosson (1) (1) Lars Elving Borgsten (1) Per Mikael Johnsson Albrektsson (1) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (1) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Kjell Rudolf Peter Edman (1) Anders Lennart Tullgren (1) Peter Daniel Dahlberg (1) Åke Mikael Borg (1) Cecilia Marie-Louise Gunne (1) Linda Burenius Magnusson (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) (1) Afra Noubarzadeh (1) Bo Anders Mörck (1) Alf Erik Anton Lindberg (1) Olof Fredrik Svanberg (1) Ola Martin Ringdahl (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Gunnar Samuelson (82p) Ola Martin Ringdahl (81p) Leif Johnny Alvarsson (75p) Erik Olof Mikael Lönn (72p) (72p) Ashkan Pouya (72p) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (72p) Bo Anders Mörck (71p) Martin Bengt Nilsson Erleman (66p) Peter Daniel Dahlberg (66p) Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (65p) Fredrik Veimar Alpsten (65p) Lars Peter Nygårds (58p) Lars Elving Borgsten (58p) (57p) Jeppe Elkjaer Magnusson (57p) Rune Håkan Gustavson (56p) Bengt Arne Bertil Vedin (56p) Christer Jakob Leonard Hellström (56p) Cecilia Marie-Louise Gunne (56p) Per Mikael Johnsson Albrektsson (53p) Åke Mikael Borg (53p) Amin Hassanpour Omrani (52p) (49p) Theodor Simon Josef Bonnier (47p) Magnus Åke Lundberg (46p) Fredrik Aitor Svedberg (45p) Sven Jakob Holm (44p) Maris Gunars Normunds Hartmanis (42p) Azad Deniz Yildirim (37p) Anders Paul Wiklund (36p) Olof Fredrik Svanberg (36p) Lars Olof Hellman (35p) Lars Mikael Karlsson (35p) Inger Gunnel Anita Tollstadius (35p) (35p) (35p) Sten Anders Erik Larsson (35p) Kamjar Hajabdolahi (34p) Ghader Mehravaran Navier (34p) (34p) Karin Helena Johansson Wingstrand (33p) Anders Lennart Tullgren (32p) (31p) Kjell Rudolf Peter Edman (31p) Alf Erik Anton Lindberg (30p) Anna Marie Fossum Strannegård (29p) Linda Burenius Magnusson (29p) Per Filip Billy Eriksson (27p) Viktor Carl-Oscar Karlsson (26p) Markus Hökfelt (26p) Sven Johan Magnus Göte Kjellberg (23p) Agnes Ester Solveig Wold (22p) Andreas Emanuel Söderberg (16p) Sara Abolhasani (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Carl-Johan Regell (14p) Karl Mikael Häggblad (14p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Guy Martin Johan Stenbäck (12p) Bengt Ove Adolfsson (12p) Karl Martin Erik Åmark (12p) Lars Henrik Fahlén (10p) Ekaterina A Leonova Esmaeilzadeh (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.