Josefin Kristin Grolander Alvén (27p)

Kvinna, Född: 1974
Roller

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Martin Kristian Alrik Gorne (15) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (11) Inger Margareta Dahle (11) Anders Viktor Borgs (9) Kent Yngve Tommy Nilsson (9) Johan Patrik Andersson Åkerud (8) Per Niklas Ljungström (8) Hans Ruben Sundström (6) Jill Maria Ågren (5) Anna Maria Litewka (5) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (5) Ekaterina Kovaleva (4) Joanna Cornelia Maria Klijn (4) (3) Hans-Göran Konrad Simonsson (3) Klas Börje Theander (3) Björn Gunnar Irle (3) Knut Olof Mikael Rosén (3) Nils Olof Andreas Wirén (3) Sven Peter Emil Westerberg (3) Pär Thomas Ingvar Mivell (3) Hans Thomas Peter Jönsson (3) Carl-Fredrik Morander (3) Hilda Anna Christina Bernstone (3) Gudrun Charlotte Törnberg (3) Astrid Elisabet Jansson (3) Karin Camilla Hagberg (3) (2) (2) (2) Michelle Catrin Elisabeth Capiod (2) Åsa Kerstin Helena Norin (2) Åke Christer Ragnar (2) Sara Kristina Häggqvist (2) (2) Lillian Terezia Nyström Fanczi (2) (2) (1) Jan Totte Dahlin (1) Inga Gunnel Margareta Bernhag (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Bengt Michael Olsson (1) Bo Gustaf Axberg (1) (1) (1) Elisabeth Sundborg Werneman (1) (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Åsa Maria Fohlin (1) (1) Erik Oskar Wall (1) Per Arne Ivar Andersson (1) Eric Jonas Oskar Kjellberg (1) Erik Jonas Vilhelm Zeidlitz (1) Erik Gustaf Rickard Kellner (1) Bengt Håkan Olovsson (1) (1) Rolf Torbjörn Bygdén (1) Per Åke Dintler (1) Duane John Swanson (1) Lars Olof Gösta Söderlind (1) Lars Anders Larsson (1) (1) Sven-Erik Lennart Hedman (1) Tomas Erik Bergström (1) Anna Margareta Kull (1) (1) Elsa Maria Minnie Mo Kjellberg (1) Tore Lennart Rudenäs (1) (1) Jens Börje Tillqvist (1) Åsa Monica Forsberg (1) (1) Erik Göran Hübinette (1) Jonas Tage Premfors (1) (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Per Olof Tillström (1) Lars Martin Tesch (1) (1) (1) Håkan Per-Gunnar Simonsson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Folke Fredrik Dellström (1) (1) Leif Gustaf Malmborg (1) (1) Hans Nicklas Renström (1) Susanna Eva Hedman (1) Magnus Urmas Prööm (1) Jens Erik Noaksson (1) Mats Erik Dahlström (1) (1) Johanna Sophia Hedman (1) (1) (1) Bo Mikael Nilsson (1) Mari Elisabeth Pernilla Göransson (1) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (1) Emily Louise Göransson (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(77p) (72p) (65p) (62p) (61p) Inger Margareta Dahle (61p) (60p) (59p) Bengt Michael Olsson (54p) (54p) (54p) (53p) (52p) Martin Kristian Alrik Gorne (51p) (50p) (50p) Per Niklas Ljungström (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Jens Börje Tillqvist (47p) (46p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Jan Totte Dahlin (45p) (44p) (43p) Erik Gustaf Rickard Kellner (42p) (41p) Karin Camilla Hagberg (41p) Anders Viktor Borgs (40p) (40p) Håkan Per-Gunnar Simonsson (40p) Per Åke Dintler (39p) (39p) Carl-Fredrik Morander (39p) (37p) (37p) (36p) Astrid Elisabet Jansson (35p) Kent Yngve Tommy Nilsson (34p) Johanna Sophia Hedman (31p) Eric Jonas Oskar Kjellberg (30p) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (29p) Bengt Håkan Olovsson (28p) Åsa Kerstin Helena Norin (28p) Sven Peter Emil Westerberg (28p) Mari Elisabeth Pernilla Göransson (28p) Johan Patrik Andersson Åkerud (27p) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (27p) Anna Maria Litewka (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (27p) (26p) (25p) Hans-Göran Konrad Simonsson (25p) Ekaterina Kovaleva (25p) Per Ingvar Nordgaard (25p) Lillian Terezia Nyström Fanczi (25p) Hans Thomas Peter Jönsson (25p) Michelle Catrin Elisabeth Capiod (24p) Rolf Torbjörn Bygdén (24p) Åke Christer Ragnar (24p) (23p) (23p) Tomas Erik Bergström (23p) Emily Louise Göransson (23p) (23p) Håkan Fredrik Erholt (22p) Jill Maria Ågren (22p) Lars Martin Tesch (22p) Joanna Cornelia Maria Klijn (22p) Hilda Anna Christina Bernstone (22p) Inga Gunnel Margareta Bernhag (21p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (21p) Sven-Erik Lennart Hedman (21p) Susanna Eva Hedman (21p) Gudrun Charlotte Törnberg (21p) Åsa Maria Fohlin (20p) Jonas Tage Premfors (20p) Stig Olof Reinhold Ericsson (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Lars Olof Gösta Söderlind (19p) Nils Olof Andreas Wirén (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Mats Erik Dahlström (19p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Hans Nicklas Renström (17p) Elisabeth Sundborg Werneman (16p) Erik Oskar Wall (16p) Sara Kristina Häggqvist (15p) Klas Börje Theander (14p) Per Olof Tillström (14p) Duane John Swanson (12p) Elsa Maria Minnie Mo Kjellberg (12p) Erik Göran Hübinette (12p) Bo Mikael Nilsson (8p) Per Arne Ivar Andersson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.