Anna Maria Alexandra Anstrell (71p)

Kvinna, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Madeleine Elisabeth Sjöstrand (3) Elsa Helena Ann-Christin Martens (3) Liselott Maria Vahermägi (3) Anders Lars Göran Rabb (3) Frankie Ingemar Spjut (3) Kerstin Elisabeth Lidman (3) Mats Johan Einarsson (3) Johan Mathias Pedersen (3) Lars Axel Yngve Rådén (3) Lars Åke Lindgren (3) Erik Göran Svensson (2) Richard Sebastian Moëll Vahul (2) Kerstin Monica M Brohede Tellström (2) Kjell Helmer Sjundemark (2) Nils Martin Andreasson (2) Bo Kenneth Åsell (2) Bror Göran Eriksson (2) Meeri Iréne Wasberg (1) Folke Artur Stellan Olsson (1) Patrik Victor Emanuel Romare (1) Hans Erling Gunnar Karlsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (1) Jelena Drenjanin (1) Anna-Pia Kristina Lublin (1) Marica Helena Lindblad (1) Max Lage Lennart Ölund (1) Gabriel Melki (1) Vanja Martina Marika Mossberg (1) Andreas Ondrej Fredriksson (1) Lars Magnus Gyllestad (1) Wulf Schroeder (1) Ahmet Ugan (1) Sven Axel Stefan Bergström (1) Conny Urban Peter Axmark (1) Peter Christian Lindefjärd (1) Maria Elisabeth Jacobs (1) Giancarlo Ita Gomero (1) Gustav Tommy Eklund (1) Anita Margareta Heimer (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Per Anders Anstrell (1) Per Håkan Terry Svanberg (1) Carlo Taccola (1) Inga Elisabet Sandberg (1) Staffan Torbjörn Holmberg (1) Mette Holst (1) Stig Peter Mikael Svanäng (1) Peter Magnus Kangas (1) Sven Olof Gustafsson (1) Linus Adam Björkman (1) Michael Håkan Fridebäck (1) Conny Fredric Hävrén (1) Mikael Sjölander (1) Laiza Maria Manuelaian Eriksson (1) Nils Göran Palmedal (1) Sven Christer Halldelius (1) Olle Anders Ingemar Glimvik (1) Inger Margareta Dahle (1) Stefan Mostafa Dayne (1) Per Karl Törnvall (1) Didrik Greger Gabriel von Seth (1) Rolf Vilhelm Brehmer (1) Bo Kenneth Strömberg (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Lars Torbjörn Sandberg (1) Jimmy Naief Baker (1) Aina Marie Litholm (1) Stina Elisabet El Bergman Eriksson (1) Maria Margareta Fägersten (1) Erik Tobias Hammarberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Vanja Martina Marika Mossberg (86p) Jelena Drenjanin (74p) Meeri Iréne Wasberg (72p) Erik Göran Svensson (71p) Kerstin Monica M Brohede Tellström (71p) Anna-Pia Kristina Lublin (71p) Max Lage Lennart Ölund (71p) Conny Urban Peter Axmark (71p) Giancarlo Ita Gomero (71p) Carlo Taccola (71p) Stig Peter Mikael Svanäng (71p) Michael Håkan Fridebäck (71p) Aina Marie Litholm (71p) Maria Margareta Fägersten (71p) Patrik Victor Emanuel Romare (70p) Ahmet Ugan (70p) Peter Christian Lindefjärd (70p) Staffan Torbjörn Holmberg (70p) Sven Olof Gustafsson (70p) Lars Torbjörn Sandberg (70p) Erik Tobias Hammarberg (70p) Johan Mathias Pedersen (68p) Lars Åke Lindgren (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Liselott Maria Vahermägi (60p) Per Håkan Terry Svanberg (60p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Marica Helena Lindblad (57p) Andreas Ondrej Fredriksson (57p) Gustav Tommy Eklund (57p) Lars-Åke Jörgen Lundin (57p) Inga Elisabet Sandberg (57p) Linus Adam Björkman (57p) Stefan Mostafa Dayne (57p) Didrik Greger Gabriel von Seth (57p) Hans Erling Gunnar Karlsson (56p) Gabriel Melki (56p) Olle Anders Ingemar Glimvik (56p) Jimmy Naief Baker (56p) Madeleine Elisabeth Sjöstrand (40p) Elsa Helena Ann-Christin Martens (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Kjell Helmer Sjundemark (40p) Nils Martin Andreasson (40p) Frankie Ingemar Spjut (40p) Kerstin Elisabeth Lidman (40p) Mats Johan Einarsson (40p) Per Karl Törnvall (37p) Bengt Junior Niklas Nygårds (33p) Sven Axel Stefan Bergström (31p) Mette Holst (30p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Anita Margareta Heimer (20p) Mikael Sjölander (19p) Bo Kenneth Åsell (18p) Sven Christer Halldelius (18p) Peter Magnus Kangas (17p) Conny Fredric Hävrén (16p) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (14p) Maria Elisabeth Jacobs (12p) Per Anders Anstrell (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.