Kristina Madelein Österberg

Kvinna, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Kerstin Hillevi Vestin (9) Elsa Ingalill Hägglund (9) Lena Irene Larsson (9) Marcus Anders Christer Johansson (7) Mats Gunnar Lagnekvist (5) Carl Magnus Svernlöv (2) Eva Camilla Kristina Wilund (2) Agneta Walldeck (2) Anders Viktor Borgs (2) Sven Gösta Peter Alnebring (2) Inger Margareta Dahle (2) Per Johan Zeffer (2) (2) Johan Per Torgny Gertell (2) (1) (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) (1) Kenni Dieckmann Christoffersen (1) (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) Per Tage Larsson (1) Camilla Reimertz Kappel (1) Carl Axel Julin (1) Jan Staffan Karlsson (1) (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Karl Sören Thunström (1) Marianne Karlén (1) Olov Andreas Forslund (1) Sven Per Björn Aspling (1) Inger Marian Midmo (1) Staffan Andreas Holm (1) David Axel Stenmarck (1) Martin Henrik Holst Swende (1) Robbin Alexander Pimentel Alves (1) (1) Karl Olov Daniel Malmkvist (1) (1) Diana Backelin (1) (1) Hans Magnus Sanne (1) Stig Gustav Victor Söderström (1) (1) (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Mohammad Khairi Nizam Bin Amzah (1) Niclas Eric Reimertz (1) Zheng Sun (1) Ewa Victoria Gertrud Westman (1) Kent Tage Larsson (1) Claes Tobias Fridman (1) Anneli Margareta Julin (1) Niss Jonas Axel Carlsson (1) Daniel Lovas (1) Bengt Göran Ahrås (1) Hans Göran Nordström (1) Karin Elisabet Jacobsen (1) Eva Margareta Eljans (1) Staffan Per Andreas Nordin (1) Ulla Birgitta Åsberg (1) Martin Olof Jon Stenmarck (1) Johan Nicklas Edlund (1) Victor Rikard Midmo (1) Hanna Kristina Hedlund (1) Helena Eva Marie Swende (1) (1) Lina Sofie Erika Malmkvist (1) (1) Rune Torgny Gertell (1) (1) (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) (1) Anders Urban Näsman (1) Lennart Ronnie Sivert (1) Mikael Lars Arne Larsson (1) Anna Cecilia Heljeback (1) Catarina Eleonor Lensmar (1) Miao Wang (1) Dagny Marianne Flodin Karlsson (1) Hans Niels Ole Lensmar (1) Maria Christina Wahlström (1) (1) (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Britt-Marie Winther (1) Eva Ingbritt Gozzo (1) Hans Peter Gustafsson (1) Sara Magdalena Nordin (1) Stefan Gustav Dubois (1) Hanna Maria Edlund (1) Marie Inga-Lill Hasseltun (1) Max Joacim Fagerström (1) Jenny Helena Malmkvist (1) Marja Riitta Sinikka Dahlman (1) Thomas Christer Backelin (1) Jan Christer Eriksson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) (65p) Eva Margareta Eljans (61p) (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Karl Sören Thunström (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) (50p) (49p) (46p) (45p) Mohammad Khairi Nizam Bin Amzah (45p) (45p) Jan Christer Eriksson (45p) (44p) (44p) (44p) (43p) Camilla Reimertz Kappel (43p) Carl Magnus Svernlöv (43p) (43p) Niclas Eric Reimertz (43p) Claes Tobias Fridman (43p) Daniel Lovas (43p) Anders Urban Näsman (43p) Catarina Eleonor Lensmar (43p) Hans Niels Ole Lensmar (43p) (42p) Kent Tage Larsson (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Staffan Andreas Holm (38p) Kenni Dieckmann Christoffersen (36p) Lennart Ronnie Sivert (33p) Karl Johan Stefan Bratteberg (32p) (32p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Olov Andreas Forslund (30p) Max Joacim Fagerström (26p) David Axel Stenmarck (25p) Stig Gustav Victor Söderström (25p) Bengt Göran Ahrås (25p) Hanna Kristina Hedlund (25p) Karl Olov Daniel Malmkvist (24p) Staffan Per Andreas Nordin (24p) Martin Olof Jon Stenmarck (24p) Johan Nicklas Edlund (24p) Thomas Christer Backelin (24p) Johan Per Torgny Gertell (24p) Britt-Marie Winther (23p) (22p) Hans Magnus Sanne (22p) (21p) Diana Backelin (20p) Rune Torgny Gertell (20p) Hanna Maria Edlund (20p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Niss Jonas Axel Carlsson (17p) Helena Eva Marie Swende (17p) Maria Christina Wahlström (17p) Eva Camilla Kristina Wilund (16p) Martin Henrik Holst Swende (16p) Lina Sofie Erika Malmkvist (16p) Stefan Gustav Dubois (16p) Per Johan Zeffer (16p) Jenny Helena Malmkvist (16p) Per Tage Larsson (14p) Jan Staffan Karlsson (14p) Marianne Karlén (14p) Dagny Marianne Flodin Karlsson (14p) Sara Magdalena Nordin (14p) Carl Axel Julin (13p) Ewa Victoria Gertrud Westman (13p) Anneli Margareta Julin (13p) Marcus Anders Christer Johansson (12p) Zheng Sun (12p) Miao Wang (12p) Sven Gösta Peter Alnebring (12p) (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Hans Göran Nordström (11p) Inger Marian Midmo (10p) Robbin Alexander Pimentel Alves (10p) Karin Elisabet Jacobsen (10p) Ulla Birgitta Åsberg (10p) Victor Rikard Midmo (10p) Eva Ingbritt Gozzo (10p) Marie Inga-Lill Hasseltun (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) (9p) Mikael Lars Arne Larsson (8p) Hans Peter Gustafsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.