Thor Marcus Engebretsen (33p)

Man, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Kjetil Dahlby (12) Ernst Gustaf Niklas Lindh (8) David Lennart Johansson (6) Lisa Karin Modin (6) Claes Johnny Christian Berntsson (4) Lars-Göran Holländer (3) Sofia Helena Dahlby (3) Irene Maria Sjöberg (3) Lars Olehäll (3) (3) Ulrika Anna Helene Strandberg (3) Inger Kristina Hansson (2) Tom Bert Roger Hilmersson (2) Karl Gunnar Henning Johansson (2) Marie Elisabeth Ekehed Almén (2) Björn Jonas Jonasson (2) (2) Jan-Olof Orvelin (2) Sten Erik Heijel (2) Kajsa Margareta Frykman (2) Sten Olof Olofson (2) Lars Stefan Johansson (2) Kjersti Hedman (2) (2) Per-Olof Oscar Hansson (2) Kjell Erik Gerhard Andreasson (2) Dick Eyvind Almén (2) Maria Katarina Claesson (2) (2) (2) Nils Åke Tomas Boström (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Mona-Britt Linnea Granath (1) Jan Yngve Åsberg (1) Lars Henrik Lysén (1) Anders Torsten Ingemar Nordström (1) David Verner Wallsten (1) Sven-Åke Bror Emanuel Persson (1) Bengt Morgan Johansson (1) (1) Leif Gunnar Karlsson (1) (1) Carl-Johan Henrik Kjellman (1) Lars-Erik Gunnar Olsson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Bo Torsten Nilsson (1) Karl Sigvard Ronny Kristiansson (1) Britta Margareta Nordström (1) Lars Peter Gunnar Pahlén (1) Bengt Olof Möller (1) (1) Ulf Greger Johansson Längvik (1) Per Daniel Englund Rydberg (1) (1) Maria Victoria Bergqvist (1) Lena Irene Larsson (1) Karl Stefan Andersson (1) Sara Ulrika Frykman (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lars Bertil Lindahl (1) Malin Victoria Lindgren (1) Ernst Nils Ragnar Persson (1) (1) (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Elsa Ingalill Hägglund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(90p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Bo Torsten Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) (49p) (47p) (47p) (47p) Lars-Erik Gunnar Olsson (46p) (45p) Ulf Greger Johansson Längvik (41p) Kjetil Dahlby (37p) Jan Yngve Åsberg (36p) Lars Stefan Johansson (33p) Per Daniel Englund Rydberg (33p) Tom Nikolaus Thorén (33p) Sofia Helena Dahlby (32p) Sten Erik Heijel (32p) Lisa Karin Modin (32p) (30p) Sara Ulrika Frykman (30p) Lars-Göran Holländer (29p) (29p) (27p) (26p) (22p) Maria Victoria Bergqvist (21p) Lars Bertil Lindahl (21p) Ulrika Anna Helene Strandberg (21p) Karl Sigvard Ronny Kristiansson (20p) Inger Kristina Hansson (19p) Marie Elisabeth Ekehed Almén (19p) Kajsa Margareta Frykman (19p) Britta Margareta Nordström (19p) Dick Eyvind Almén (19p) David Lennart Johansson (18p) Per-Olof Oscar Hansson (18p) Ernst Nils Ragnar Persson (18p) Mona-Britt Linnea Granath (17p) Karl Gunnar Henning Johansson (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Björn Jonas Jonasson (16p) Carl-Johan Henrik Kjellman (16p) Sten Olof Olofson (16p) Maria Katarina Claesson (16p) Nils Åke Tomas Boström (16p) Tom Bert Roger Hilmersson (15p) Lars Peter Gunnar Pahlén (15p) Kjell Erik Gerhard Andreasson (15p) Sven-Åke Bror Emanuel Persson (14p) Bengt Olof Möller (14p) Claes Johnny Christian Berntsson (14p) Ernst Gustaf Niklas Lindh (14p) David Verner Wallsten (13p) Bengt Morgan Johansson (13p) Kjersti Hedman (11p) Malin Victoria Lindgren (11p) Lars Olehäll (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Lars Henrik Lysén (8p) Leif Gunnar Karlsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.