Bengt Mikael Edström (35p)

Man, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Gunnar Axheim (90p) Erik Lennart Lindbäck (73p) Bengt Håkan Johansson (69p) Mats Jonas Jalar (59p) Karl Staffan Persson (58p) Sven Marcus Isaksson (44p) Curt Peter Ericson (44p) Robert Espling (41p) Syrus Sebastian Reza Nyaiesh (39p) Per Vilhelm Embertsén (39p) Hans Roger Bergman (37p) Staffan Johannes Ruuth (36p) Sven Göran Carlson (36p) Karl Folke Joacim Bergström (35p) Eric Christer Mattias Eklund (35p) Maria Camilla Lindmark (35p) Ruth Monica Vikström Johansson (34p) Karl Sverker Björling (32p) Finn Örjan Persson (31p) Lars Tomas Karlsson (31p) Seppo Peter Tanskanen (30p) Ulf Jörgen Lennart Dernbrant (30p) Ulf Mikael Lindgren (29p) Lars Olof Lundmark (28p) Clas Rikard Berglund (28p) Anna Elisabeth Söderström Johansson (28p) Erik Daniel Jonsson (28p) Sven Anton Robert Johansson (28p) Ulf Stefan Burström (28p) Linus Johannes Ruuth (28p) Kent Gregor Lindvall (27p) Jan Marcus Aspvik (27p) Tobias Björn Erik Andersson (27p) Unto Kalervo Fagerkull (25p) Gärd Ingeborg Viklund (25p) Per Fredrik Högberg (25p) Gerd Anna-Lena Viklund Rippert (24p) Johan Daniel Viklund (24p) Maria Sabrina Suikki (24p) Berit Carola Lundgren (23p) Stig Torbjörn Lindvall (23p) Lars Mikael Boström (22p) Yvonne Elisabet Hendler (21p) Monika Cecilia Åström (20p) Ulf Thomas Taavo (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Peter Lars Vilhelm Larsson (17p) Lars Håkan Uddström (16p) Alf Nicklas Jadinge (16p) Sammy Pergament (16p) Olof Niclas Granström Englund (16p) Hans Wilhelm Fredrik Hamilton (15p) Karl Johan Magnus Karlsson (10p) Leif Magnus Holmgren (8p) Eva Sofia Edström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.