Bengt Mikael Edström (35p)

Man, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Berit Carola Lundgren (2) Finn Örjan Persson (2) Johan Daniel Viklund (1) Lars Olof Lundmark (1) Sven Göran Carlson (1) Ulf Thomas Taavo (1) Eva Sofia Edström (1) Bengt Håkan Johansson (1) Seppo Peter Tanskanen (1) Stig Torbjörn Lindvall (1) Karl Sverker Björling (1) Ulf Mikael Lindgren (1) Erik Gunnar Axheim (1) Syrus Sebastian Reza Nyaiesh (1) Dan Gustav Ingemar Bergman (1) Robert Espling (1) Karl Johan Magnus Karlsson (1) Tobias Björn Erik Andersson (1) Linus Johannes Ruuth (1) Maria Camilla Lindmark (1) Karl Folke Joacim Bergström (1) Kent Gregor Lindvall (1) Eric Christer Mattias Eklund (1) Jan Marcus Aspvik (1) Erik Lennart Lindbäck (1) Lars Mikael Boström (1) Mats Jonas Jalar (1) Hans Wilhelm Fredrik Hamilton (1) Unto Kalervo Fagerkull (1) Peter Magnus Kangas (1) Hans Roger Bergman (1) Staffan Johannes Ruuth (1) Daniel Mohammed Ali Smirat (1) Lars Håkan Uddström (1) Alf Nicklas Jadinge (1) Clas Rikard Berglund (1) Sammy Pergament (1) Gärd Ingeborg Viklund (1) Monika Cecilia Åström (1) Leif Magnus Holmgren (1) Ruth Monica Vikström Johansson (1) Sven Marcus Isaksson (1) Ulf Jörgen Lennart Dernbrant (1) Karl Staffan Persson (1) Curt Peter Ericson (1) Sven Anton Robert Johansson (1) Yvonne Elisabet Hendler (1) Lars Tomas Karlsson (1) Maria Sabrina Suikki (1) Ulf Stefan Burström (1) Per Vilhelm Embertsén (1) Anna Elisabeth Söderström Johansson (1) Per Fredrik Högberg (1) Erik Daniel Jonsson (1) Olof Niclas Granström Englund (1) Gerd Anna-Lena Viklund Rippert (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Gunnar Axheim (90p) Bengt Håkan Johansson (75p) Erik Lennart Lindbäck (73p) Daniel Mohammed Ali Smirat (65p) Mats Jonas Jalar (63p) Karl Staffan Persson (56p) Hans Roger Bergman (48p) Sven Marcus Isaksson (44p) Curt Peter Ericson (44p) Dan Gustav Ingemar Bergman (42p) Syrus Sebastian Reza Nyaiesh (41p) Robert Espling (41p) Sven Anton Robert Johansson (40p) Per Vilhelm Embertsén (39p) Sven Göran Carlson (36p) Staffan Johannes Ruuth (36p) Seppo Peter Tanskanen (35p) Karl Folke Joacim Bergström (35p) Eric Christer Mattias Eklund (35p) Ulf Jörgen Lennart Dernbrant (35p) Maria Camilla Lindmark (34p) Ruth Monica Vikström Johansson (34p) Linus Johannes Ruuth (33p) Clas Rikard Berglund (33p) Ulf Stefan Burström (33p) Anna Elisabeth Söderström Johansson (33p) Erik Daniel Jonsson (33p) Unto Kalervo Fagerkull (31p) Finn Örjan Persson (31p) Per Fredrik Högberg (29p) Lars Olof Lundmark (28p) Karl Sverker Björling (28p) Tobias Björn Erik Andersson (27p) Kent Gregor Lindvall (27p) Jan Marcus Aspvik (27p) Lars Tomas Karlsson (27p) Ulf Mikael Lindgren (25p) Gärd Ingeborg Viklund (25p) Johan Daniel Viklund (24p) Maria Sabrina Suikki (24p) Gerd Anna-Lena Viklund Rippert (24p) Berit Carola Lundgren (23p) Stig Torbjörn Lindvall (23p) Lars Mikael Boström (22p) Yvonne Elisabet Hendler (21p) Hans Wilhelm Fredrik Hamilton (20p) Monika Cecilia Åström (20p) Ulf Thomas Taavo (17p) Karl Johan Magnus Karlsson (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Lars Håkan Uddström (16p) Alf Nicklas Jadinge (15p) Sammy Pergament (15p) Olof Niclas Granström Englund (15p) Leif Magnus Holmgren (10p) Eva Sofia Edström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.