Karl Johan Larsson (45p)

Man, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Charlotte Elisabeth Sjögren (15) Mats Johan Jörgen Sandell (14) Per Wiking Sjöstrand (13) Klas Peter Larsson (4) Matts Ingemar Zetterström (4) Kjell Åke Jonsson (3) Alf Urban Bodare (3) Kent Vaino Persson (3) Thomas Jörgen Hyllén Olsson (3) Lars Peter Westman (3) Ruth Anette Fjärrstrand (2) Joakim Greger Ihrfors (2) Leif Stig Patric Larzon (2) Kjell Håkan Lagergren (2) Dan Kristian Grönskog (2) Emil Ivar Mattias Forsling (2) Pär Magnus Oscar Andersson (2) Hans Henrik Ekgren (2) Lars Ove Nilsson (2) Elin Anna Maria Ihrfors (2) Karl Andreas Bruzelius (2) Robin Karl Henrik Boheman (1) Lars Patrik Källander (1) Alexander Karl Strandberg (1) Patrik Anders Kristian Persson (1) John Anders Kalleberg (1) Ola Anders Klockarås (1) Carl Sture Larsson (1) Tomas Sven Johan Gauffin (1) Lisa Maria Victoria Borgert Isaks (1) Dan Jerker Björk (1) Jan Sven Arne Olovsson (1) Karl Anders Eriksson (1) Kenth Erik Amsell (1) Lars Anders Olsson (1) Anna Maria Michaela Masiello (1) Ulf Roger Johansson (1) Jan Lennart Håkansson (1) Jerry Björn Erik Johansson (1) Nayef Ziad Shehadeh (1) Stig Tomas Jörgen Carlsson (1) Tomas Mattias Norberg (1) Lars Gunnar Lundkvist (1) Nils Håkan Karlsson (1) Bo Christer Renlund (1) Erik Mikael Holst (1) Tony Anders Robin Vilhelmsson (1) Eva Borg (1) Anders Jakob Rinzén (1) Roy Antero Köpman (1) (1) Perove Hanzon (1) Tommy Jan Erik Johansson (1) Stefan Mattias Hellman (1) Brus Per Erik Olofsson (1) Stig Konrad Joakim Södergren (1) Kerstin Annika Höfflinger (1) Lage Staffan Viklund (1) Diana Christina Sonesson (1) Jan Magnus Barklund (1) Göran Herbert Johnsson (1) Per Marcus Svanfelt (1) Tomas Engström (1) Jim Rickard Masiello (1) Lars Erik Fix (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (66p) Robin Karl Henrik Boheman (64p) Charlotte Elisabeth Sjögren (64p) Karl Andreas Bruzelius (64p) Anders Jakob Rinzén (57p) Lars Anders Olsson (54p) Alf Urban Bodare (51p) Karl Anders Eriksson (46p) Göran Herbert Johnsson (46p) Klas Peter Larsson (45p) Leif Stig Patric Larzon (45p) Dan Kristian Grönskog (45p) (44p) Patrik Anders Kristian Persson (41p) Eva Borg (41p) Thomas Jörgen Hyllén Olsson (41p) Lars Peter Westman (41p) Tomas Engström (41p) Ola Anders Klockarås (39p) Ruth Anette Fjärrstrand (39p) Joakim Greger Ihrfors (39p) Kenth Erik Amsell (39p) Nayef Ziad Shehadeh (39p) Kent Vaino Persson (39p) Pär Magnus Oscar Andersson (39p) Elin Anna Maria Ihrfors (39p) Lars Patrik Källander (38p) Kjell Åke Jonsson (38p) Tony Anders Robin Vilhelmsson (38p) Hans Henrik Ekgren (38p) Jan Magnus Barklund (38p) Per Marcus Svanfelt (38p) Tomas Sven Johan Gauffin (37p) Kjell Håkan Lagergren (37p) Lars Erik Fix (37p) Alexander Karl Strandberg (36p) Jan Lennart Håkansson (36p) Matts Ingemar Zetterström (34p) Anna Maria Michaela Masiello (33p) Stefan Mattias Hellman (33p) Jim Rickard Masiello (33p) Nils Håkan Karlsson (31p) Erik Mikael Holst (31p) Diana Christina Sonesson (31p) Jan Sven Arne Olovsson (26p) Bo Christer Renlund (26p) Lage Staffan Viklund (26p) Lisa Maria Victoria Borgert Isaks (22p) Lars Gunnar Lundkvist (22p) Ulf Roger Johansson (20p) Roy Antero Köpman (20p) Perove Hanzon (19p) Emil Ivar Mattias Forsling (17p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Carl Sture Larsson (15p) Dan Jerker Björk (15p) Jerry Björn Erik Johansson (15p) Stig Tomas Jörgen Carlsson (15p) Tomas Mattias Norberg (15p) Tommy Jan Erik Johansson (15p) Stig Konrad Joakim Södergren (15p) Kerstin Annika Höfflinger (15p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.