Karl Johan Larsson (45p)

Man, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Eva Camilla Nilsson (19) Per Wiking Sjöstrand (15) Charlotte Elisabeth Sjögren (12) Matts Ingemar Zetterström (4) Emil Ivar Mattias Forsling (4) Hans Tommy Kvarnström (4) Hans Henrik Ekgren (4) Jim Richard Masiello (3) Bo Stefan Larsson (3) Lars Patrik Källander (3) Pär Magnus Oscar Andersson (3) Kjell Åke Jonsson (3) Lars Peter Westman (3) Joakim Greger Ihrfors (3) Kjell Håkan Lagergren (3) Stig Tony Pettersson (2) Per Mikael Kvarnström (2) Karl Andreas Bruzelius (2) Göran Niklas Berggren (2) Bo Anders Ställberg (2) Kent Vaino Persson (2) Tony Anders Robin Vilhelmsson (2) Stig Mikael Lindqvist (2) Alexander Karl Strandberg (2) Mats Johan Jörgen Sandell (2) Hans Niklas Kvarnström (2) Jimmy Peder Eriksson (2) Peter Johan Magnus Williamsson (2) Klas Peter Larsson (2) Lars Erik Fix (2) Lars Niklas Emanuel Ulin (2) Lage Staffan Viklund (1) Anders Per Erik Hellström (1) Jan Lennart Håkansson (1) Per Marcus Svanfelt (1) Ulf Tore Hallvede (1) Per Tomas Sandström (1) Anders Tomas Garneij (1) Marcus Stig Ola Hermansson (1) Tobias Anders Eriksson (1) Erik Mikael Hygrell (1) Kennth William Andersson (1) Erik David Holmberg (1) Brus Per Erik Olofsson (1) Erik Anders Martin Mårtensson (1) Hans Göran Berglund (1) Stig Tomas Jörgen Carlsson (1) Nils Håkan Karlsson (1) Tomas Mattias Norberg (1) (1) Jan Sven Arne Olovsson (1) Jan Magnus Barklund (1) John Anders Kalleberg (1) Roy Antero Köpman (1) Per Thomas Ålund (1) Åsa Anita Dahlgren (1) Jerry Björn Erik Johansson (1) Niklas Patrik Strömberg (1) Hans Christian Björnstolpe (1) Patrik Anders Kristian Persson (1) Carl Sture Larsson (1) Stig Konrad Joakim Södergren (1) Kerstin Annika Höfflinger (1) Tomas Engström (1) Lars Gunnar Lundkvist (1) Robin Karl Henrik Boheman (1) Bo Christer Renlund (1) Daniel Lars-Johan Ytterbom (1) Karl Anders Eriksson (1) Gustav Oskar Strandberg (1) Lars-Roland Axel Andersson (1) Lars Peter Sune Westin (1) Lennart Mikael Nilsson (1) Per Simon Sandström (1) Kenth Olof Nordin (1) Tommy Jan Erik Johansson (1) Sonny Frans Karl Wallin (1) Karl Mikael Vinkler (1) Thomas Jörgen Hyllén Olsson (1) Alf Urban Bodare (1) Linda Maria Löfgren Andersson (1) Lisa Maria Victoria Borgert Isaks (1) Dan Jerker Björk (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (72p) Charlotte Elisabeth Sjögren (70p) Robin Karl Henrik Boheman (70p) Karl Andreas Bruzelius (58p) Alf Urban Bodare (51p) Klas Peter Larsson (47p) Bo Stefan Larsson (45p) Tobias Anders Eriksson (45p) Kent Vaino Persson (45p) Hans Tommy Kvarnström (45p) Pär Magnus Oscar Andersson (45p) Karl Anders Eriksson (45p) (44p) Patrik Anders Kristian Persson (42p) Jan Lennart Håkansson (41p) Bo Anders Ställberg (41p) Alexander Karl Strandberg (41p) Hans Henrik Ekgren (41p) Kjell Åke Jonsson (41p) Tomas Engström (41p) Gustav Oskar Strandberg (41p) Lars Peter Westman (41p) Joakim Greger Ihrfors (41p) Per Mikael Kvarnström (39p) Ulf Tore Hallvede (39p) Anders Tomas Garneij (39p) Tony Anders Robin Vilhelmsson (39p) Stig Mikael Lindqvist (39p) Hans Niklas Kvarnström (39p) Jimmy Peder Eriksson (39p) Niklas Patrik Strömberg (39p) Daniel Lars-Johan Ytterbom (39p) Lars-Roland Axel Andersson (39p) Lars Niklas Emanuel Ulin (39p) Sonny Frans Karl Wallin (39p) Per Marcus Svanfelt (38p) Jan Magnus Barklund (38p) Matts Ingemar Zetterström (37p) Kjell Håkan Lagergren (37p) Göran Niklas Berggren (35p) Lars Patrik Källander (35p) Lars Erik Fix (35p) Lars Peter Sune Westin (35p) Jim Richard Masiello (33p) Anders Per Erik Hellström (31p) Kennth William Andersson (31p) Erik Anders Martin Mårtensson (31p) Thomas Jörgen Hyllén Olsson (31p) Nils Håkan Karlsson (29p) Erik Mikael Hygrell (28p) Hans Christian Björnstolpe (28p) Karl Mikael Vinkler (28p) Per Tomas Sandström (25p) Marcus Stig Ola Hermansson (25p) Bo Christer Renlund (25p) Per Simon Sandström (25p) Erik David Holmberg (24p) Lage Staffan Viklund (23p) Jan Sven Arne Olovsson (23p) Stig Tony Pettersson (22p) Hans Göran Berglund (22p) Åsa Anita Dahlgren (22p) Linda Maria Löfgren Andersson (22p) Lisa Maria Victoria Borgert Isaks (22p) Jerry Björn Erik Johansson (21p) Tommy Jan Erik Johansson (21p) Roy Antero Köpman (20p) Emil Ivar Mattias Forsling (17p) Lars Gunnar Lundkvist (16p) Stig Tomas Jörgen Carlsson (15p) Tomas Mattias Norberg (15p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Carl Sture Larsson (15p) Stig Konrad Joakim Södergren (15p) Kerstin Annika Höfflinger (15p) Dan Jerker Björk (15p) Kenth Olof Nordin (14p) Eva Camilla Nilsson (12p) Lennart Mikael Nilsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.