Klementina Österberg (36p)

Kvinna, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Per Jesper Dahlberg (7) Jan Roland Pilebjer (6) Bengt Anders Waas (4) Filip Patrik Laurin (2) Carl-Magnus Richard Kindal (2) Dan Andreas Albertsson (2) Maria Birgitta Stave-Slevdal (2) Börje Soini Haraldsson (2) Lars Erik Mikael Glimstedt (2) Rutger Andreas Segerros (2) Kay Brickmann (2) Eva Catharina Bäärnhielm Marklund (2) Claes Fredrik Holmberg (2) Lars Håkan Olsson (2) Sara Helena Katarina Nilsson (2) Björn Ingemar Odlander (2) Jenny Cecilia Nyström (2) Staffan Percy Ternström (2) Roy Peter Jonebrant (2) Lena Mårtensson Wernrud (2) Lars Allan Grundemar (2) Andreas Henrik Alexander Brodström (2) Anders Harald Milton (1) Per Olof Arnäs (1) Stig Harald Torbjörn Palm (1) Ingela Anette Asklin (1) Maarten Cornelis Kraan (1) Kristofer Ingmar Håkansson (1) Gry Holmgren Hafskjold (1) Jan Peter Mattsson (1) Carlos David Freitas De Sousa (1) Jonas Eric Nilsson (1) Margarita Trobos Porro (1) (1) Anna-Carin Sjöblom Hallén (1) Robert van der Ven (1) Nils Fredrik Gellerstedt (1) Sigridur Beck (1) Thomas Robert Andersson (1) Karl Ivar Andersson Xavier (1) Björn Lennart Dahlöf (1) Björn Tomas Bergström (1) Per Anders Carlsson (1) Anders Olof Grubb (1) Björn Tore Ludvig Sveälv (1) Johan Gunnar Olof Öberg (1) Ulf Peter Jakobsson (1) Jan Sture Gunnar Lindegren (1) Eva Birgitta E.Ollesdtr Lindgren (1) Jon Eric Högström (1) Per Arne Albertsson (1) Per Göran Landberg (1) Kurt Kristian Sandberg (1) Hans Gustav Ivarsson (1) Ellen Mona Gratia Wilcke (1) Peter Erik Christian Thomsen (1) Maria Charlotte Fribert (1) Peter Carl Heinz Falk (1) Eva Anna Sofia Hjelmberg (1) Kerstin Anna Lena Lind (1) Nils Staffan Gabriel Kuuse (1) Per Åke Fredrik Andersson (1) Arne Håkan Ericson (1) Pernilla Marie Therese Lindén (1) Christoffer Hermansson (1) Peter Daniel Elmfeldt (1) Victor John Cukierman (1) Claes Sverker Jern (1) Jonas Per Åke Faijerson Säljö (1) Roger Jan-Åke Liljeqvist (1) Lars Andreas Swahn (1) Ulf Holger Lerner (1) Hans Lillevang (1) Annie Maria Adina Welander (1) Zlatan Mitrovic (1) Johan Birger Eklöf (1) Tom Angelo Bäck (1) Carl Anders Gunnar Hyltander (1) Kim Andreas Bjereld (1) Gustav Urban Eriksson (1) Leif Peter Tellberg (1) Lena Ann-Charlotte Rosendahl (1) Marie-Lois Ivarsson (1) Anna Sofi Ragén (1) Andreas Gunnar Mast (1) Christer Bertil Edlund (1) PER EINAR HARALD CRAMÉR (1) Mats Johan Alm (1) Karl Fredrik Sjövall (1) Inger Margareta Sjöberg (1) Petra Sophia Apell (1) Jenny Camilla Pettersson (1) Jan Henrik Agndal (1) Carl Anders Svensson (1) Sten Randahl Sörensen (1) Ola Fredrik Rönn (1) Olof Niklas Bergh (1) Lena Birgitta Degling Wikingsson (1) (1) Lars Martin Olovsson (1) Christian Auguste Freiburghaus (1) Lena Martinsson (1) Lars Gustav Jacobsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ingela Anette Asklin (77p) Johan Gunnar Olof Öberg (71p) (69p) Gustav Urban Eriksson (62p) Anders Harald Milton (57p) Per Jesper Dahlberg (54p) Lena Martinsson (54p) Björn Ingemar Odlander (52p) Eva Catharina Bäärnhielm Marklund (47p) Eva Birgitta E.Ollesdtr Lindgren (47p) Per Göran Landberg (47p) Peter Daniel Elmfeldt (47p) Carl Anders Gunnar Hyltander (47p) Leif Peter Tellberg (47p) Maarten Cornelis Kraan (44p) Staffan Percy Ternström (43p) (42p) Björn Lennart Dahlöf (41p) Lars Erik Mikael Glimstedt (41p) Anna Sofi Ragén (39p) Jan Peter Mattsson (38p) Kristofer Ingmar Håkansson (37p) Bengt Anders Waas (37p) Lena Birgitta Degling Wikingsson (37p) Kay Brickmann (36p) Jan Roland Pilebjer (36p) Ulf Peter Jakobsson (36p) Annie Maria Adina Welander (36p) Petra Sophia Apell (36p) Rutger Andreas Segerros (34p) Lars Martin Olovsson (34p) Thomas Robert Andersson (33p) Sten Randahl Sörensen (33p) Jonas Eric Nilsson (31p) Kurt Kristian Sandberg (31p) Claes Sverker Jern (31p) Jonas Per Åke Faijerson Säljö (31p) Lena Ann-Charlotte Rosendahl (31p) Carl Anders Svensson (31p) Olof Niklas Bergh (31p) Gry Holmgren Hafskjold (30p) Carl-Magnus Richard Kindal (30p) Börje Soini Haraldsson (29p) Lars Håkan Olsson (29p) Jenny Cecilia Nyström (29p) Lena Mårtensson Wernrud (29p) Roy Peter Jonebrant (28p) Karl Ivar Andersson Xavier (27p) Robert van der Ven (26p) Dan Andreas Albertsson (26p) Kerstin Anna Lena Lind (26p) PER EINAR HARALD CRAMÉR (26p) Karl Fredrik Sjövall (26p) Jan Henrik Agndal (26p) Carlos David Freitas De Sousa (25p) Björn Tore Ludvig Sveälv (25p) Hans Gustav Ivarsson (25p) Peter Carl Heinz Falk (25p) Per Åke Fredrik Andersson (25p) Marie-Lois Ivarsson (25p) Christer Bertil Edlund (25p) Claes Fredrik Holmberg (24p) Per Anders Carlsson (22p) Ellen Mona Gratia Wilcke (22p) Nils Staffan Gabriel Kuuse (21p) Pernilla Marie Therese Lindén (20p) Mats Johan Alm (20p) Anna-Carin Sjöblom Hallén (18p) Lars Andreas Swahn (18p) Hans Lillevang (18p) Per Olof Arnäs (17p) Jon Eric Högström (17p) Peter Erik Christian Thomsen (17p) Kim Andreas Bjereld (17p) Margarita Trobos Porro (16p) Anders Olof Grubb (16p) Christoffer Hermansson (16p) Ulf Holger Lerner (16p) Christian Auguste Freiburghaus (16p) Nils Fredrik Gellerstedt (14p) Jan Sture Gunnar Lindegren (14p) Eva Anna Sofia Hjelmberg (14p) Zlatan Mitrovic (14p) Andreas Gunnar Mast (14p) Andreas Henrik Alexander Brodström (14p) Stig Harald Torbjörn Palm (12p) Sigridur Beck (12p) Maria Birgitta Stave-Slevdal (12p) Björn Tomas Bergström (12p) Per Arne Albertsson (12p) Roger Jan-Åke Liljeqvist (12p) Tom Angelo Bäck (12p) Jenny Camilla Pettersson (12p) Ola Fredrik Rönn (12p) Lars Gustav Jacobsson (12p) Sara Helena Katarina Nilsson (11p) Lars Allan Grundemar (11p) Arne Håkan Ericson (9p) Filip Patrik Laurin (8p) Maria Charlotte Fribert (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.