Erik Andreas Rutili (59p)

Man, Född: 1975
Roller

Styrelseledamot

Arda Ekonomisk förening BFB Fastigheter AB Cavallino Fastigheter 1 AB Cavallino Fastigheter 1 Holding AB Cavallino Fastigheter Holding AB FL Properties Uppsala AB Flemingsdal Fastigheter 1 Holding AB Flemingsdal Fastigheter 2 Holding AB Flemingsdal Fastigheter Holding AB FLUPP AB Kyrkbyn Holding AB Magnolia Bostad AB Magnolia Senap AB Magnolia Senap Invest AB Mandorle Fastigheter Holding AB Moutarde Equity AB Moutarde Holding AB Mulino Fastigheter 1 AB Mulino Fastigheter 2 AB Mulino Fastigheter AB Mulino Fastigheter Holding AB Primo Veddesta Fastigheter 1 Holding AB Primo Veddesta Fastigheter AB Primo Veddesta Fastigheter Holding AB Provberg Fastigheter 1 AB Provberg Fastigheter 2 AB Rohan Ekonomisk förening Senapsfabriken Fastigheter AB Senapsfabriken Uppsala AB Sjödalen Fastigheter 1 AB Sjödalen Fastigheter 10 AB Sjödalen Fastigheter 10 AB Sjödalen Fastigheter 2 AB Sjödalen Fastigheter 3 AB Sjödalen Fastigheter 4 AB Sjödalen Fastigheter 5 AB Sjödalen Fastigheter 6 AB Sjödalen Fastigheter 6 AB Sjödalen Fastigheter 7 AB Sjödalen Fastigheter 7 Holding AB Sjödalen Fastigheter 8 AB Sjödalen Fastigheter 8 Holding AB Sjödalen Fastigheter 9 AB Sjödalen Fastigheter 9A AB Sjödalen Fastigheter 9B AB Sjödalen Fastigheter AB Sjödalen Fastigheter Holding 2 AB Sjödalen Fastigheter Holding 3 AB Sjödalen Fastigheter Holding AB Söderblick Utveckling AB Uppsala Tingshuset AB Vincero AB Vincero Fastigheter AB Vincero Invest 1 AB Vincero Invest AB Vincero Senap Holding AB Vincero Utveckling AB Vitosha Capital AB Vitosha One AB Viva Bostad AB Viva Bostad Invest AB

Komplementär

Verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Erik Roberto Rutili (59) Ulf Strauss (57) Lars Henrik Buss (48) Conny Fredric Hävrén (7) Lars Fredrik Holmström (6) Jan Wilhelm Fredrik Tibell (5) Eric Hans Olof Lindahl (5) Nils Henrik Kristoffer Svensson (5) Patrik Mattias Koleszar Hading (5) Karl-Johan Staffan Tångby (5) Per Erik Gustav Carp (4) Bo Ulfson Fernström (4) Dan Fredrik Lidjan (3) Johan Fredrik Ståhl (3) Christer Mikael Gullstedt (3) Jenny Christina Margaretha Rundgren (3) Rickard Erik Danielsson (3) Tanja Hansson (3) Erik Björn Olof Andrén (2) Lars Johan Fredrik Lindberg (2) Jan Thomas Persson (2) Aurora Veronica Arph (2) Per Erik Johan Holm (2) Carl Fredrik Westin (2) Per Rickard Langerfors (2) Stig Thomas Simonson (1) Carl Fredrik Åke Eliasson (1) Lars Anders Larsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Ulf Georg Eriksson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Sven Erik Mattias Fernström (1) Alexander Carl Michael Widegren (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Carl Jonas Svensson (1) Lars Sören Jarbrand (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) Erik Wilhelm Tomson Rune (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Carl Hampus Fernström (1) Viveka Marianne Ekberg (1) Sverker Erik Eriksson (1) Eva Anette Strömbäck (1) Eva Cathrine Arnfridsdotter (1) Karl Stefan Andersson (1) Anna Kristina Stenberg (1) Andreas Michael Francesco Widegren (1) Linn Malmer (1) Bo Erik Olsson (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Mauritz Frederik Lange (1) Kurt Jan Erik Roxendal (1) Peter Mikael Ikonen (1) Gunilla Maria Lundskog (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Mari Sinikka Kovaniemi (1) Bengt Folke Lindholm (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Erik Hygrell (1) Marcus John Michael Widegren (1) Kjell Henning Forsman (1) Inger Margareta Dahle (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Aleksander Konrad Wilewski (1) Hans Göran Einar Lindblad (1) Alf Börje Krafft (1) Lars Gunnar Kjellgren (1) Risto Uolevi Silander (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Viveka Marianne Ekberg (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Jan Thomas Persson (69p) Risto Uolevi Silander (68p) Kurt Jan Erik Roxendal (65p) Bo Erik Olsson (63p) Lars Fredrik Holmström (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Dan Fredrik Lidjan (60p) Jan Wilhelm Fredrik Tibell (59p) Erik Wilhelm Tomson Rune (59p) Carl Fredrik Westin (58p) Erik Björn Olof Andrén (57p) Stig Thomas Simonson (50p) Bo Torsten Nilsson (50p) Lars Anders Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Sverker Erik Eriksson (49p) Erik Roberto Rutili (49p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Per Erik Gustav Carp (43p) Per Erik Johan Holm (43p) Per Rickard Langerfors (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars Sören Jarbrand (38p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Lars Johan Fredrik Lindberg (33p) Carl Hampus Fernström (33p) Ulrika Margareta Ahlholm (32p) Bengt Junior Niklas Nygårds (32p) Lars Henrik Buss (31p) Christer Mikael Gullstedt (31p) Carl Fredrik Åke Eliasson (30p) Tanja Hansson (30p) Alf Börje Krafft (28p) Eric Hans Olof Lindahl (27p) Eva Anette Strömbäck (27p) Eva Cathrine Arnfridsdotter (27p) Mari Sinikka Kovaniemi (27p) Bo Ulfson Fernström (25p) Hans Göran Einar Lindblad (25p) Mauritz Frederik Lange (24p) Rickard Erik Danielsson (24p) Alexander Carl Michael Widegren (22p) Marcus John Michael Widegren (22p) Aleksander Konrad Wilewski (22p) Aurora Veronica Arph (21p) Erik Hygrell (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Patrik Mattias Koleszar Hading (18p) Karl Stefan Andersson (17p) Peter Mikael Ikonen (16p) Conny Fredric Hävrén (16p) Bengt Folke Lindholm (15p) Kjell Henning Forsman (15p) Anna Kristina Stenberg (14p) Andreas Michael Francesco Widegren (14p) Gunilla Maria Lundskog (14p) Ulf Strauss (14p) Lars Gunnar Kjellgren (12p) Ulf Georg Eriksson (11p) Sven Erik Mattias Fernström (11p) Linn Malmer (11p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.