Johan Henric Schef (66p)

Man, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Torbjörn Sigvard Nilsson (7) Lars Johan Ingemar Perers (7) Jan Olof Belin (4) Ulf Marcus Persson (4) Lars Börje Martinsson (4) Carl Johan Westin (4) Anna Elin Viktoria Lidehäll (4) Joakim Belin (4) Ulf Erik Berg (3) Lilly Marie-Louise Albertsson (3) Arne Benny Johansson (3) Marcus Tobias Carlsson (3) Leif Gunnar Johansson (3) Kurt Ingvar Kvarnström (2) Anders Erik Eriksson (2) Tomi Johannes Sandvik (2) Maria Elisabeth Andersson (2) Alf Daniel Holmberg (2) Jan Nils Bertil Johansson (2) Hans Joakim Nilsson (2) Jonas Kjell Oskar Andersson (2) Johan Sören Emanuel Aspgren (2) Karl Lennart Hammargren (2) Jan-Erik Stefan Nyström (2) Roy Samuel Uppgård (2) Emma Josefin Liselott Roswall (2) Kent Lars-Olov Eriksson (2) Karl Johan Olof Skoog (2) Cecilia Margareta Kvist (2) Anders Ludvig Stigsson Roswall (2) Jenny Ulrika Barksjö Forslund (2) Anna Helena Viktoria Sundin (2) Nils Rune Berg (2) Grabb Laila Irene Borger (2) Gerd Margareta Svedberg (2) Kajsa Maria Ekeroth Nyström (2) Karl Gunnar Hedin (2) Monica Kristina Sjöstrand (2) Ulf Ejlertz Egerfält (2) Anna Eva Helena Bergkvist (2) Ingrid Anna M Mogård Lundekvam (2) Ahmad Moujawaz (2) Bengt Andreas Wallin (2) Per Mikael Runsvik (2) Martti Aulis Hopponen (2) Anita Kristina Vytlacil (2) Nils Åke Hovgard (1) Eva Elisabet Andersson (1) Gunnar Ingemar Eklöf (1) Sten Ulrik Christer Pallin (1) Alf Maurits Arvidsson (1) Per Mats Dahlkvist (1) Bengt Holger Sundelin (1) Håkan Gunnar Mattsson (1) Karl Gunnar Bergh (1) Mats Gunnar Dahlström (1) Hans Eskil Jacobsson (1) Marianne Elisabet Ström Judén (1) Lars-Erik Eriksson (1) Maria Charlotte Lind (1) Mats Olov Olsson (1) Brita Eva Marie Stattin (1) Karin Anette Magdalena Nilsson (1) Lars Erik Weine Daniels (1) Per Uno Mattias Wall (1) Karl Arne Hallgren (1) Mats Olof Nygårds (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Per-Olof Öster (1) Jan Roland Engsås (1) Lennart Lars-Ove Ahlinder (1) Johan Ragnar Eriksson Pallin (1) Bo Christer Wahlbäck (1) Ole Deurell (1) Nils Johan Falk (1) Olof Alexander Norman (1) Björn Erik Axelsson (1) Per Staffan Emilsson (1) Stig Anders Egon Mellberg (1) Jan-Erik Olhans (1) Valborg Agneta Törnqvist (1) Sophie Margaretha Thunberg (1) Ulf Åke Aronsson (1) Åsa Birgitta Palm (1) Marie Helén Gunnarsson (1) Jakob Engvall (1) Ulf Henry Adolf Bergqvist (1) Erik Lennart Karlsson (1) Jan Åke Öster (1) Lena Irene Larsson (1) Jenny Margareta Englund (1) Hans Gösta Johansson (1) Sten Daniel Eggertz (1) Lars-Olof Österström (1) Per Anders Norman (1) Bengt-Olof Danielsson (1) Kirsi Marjut Kinanen Jansson (1) Sven Åke Granqvist (1) Annika Christina Bryngelson (1) Rolf Ingemar Björheden (1) Carina Anette Uusitalo (1) Göran Svenvall (1) Inge Gunnar Björn Linder (1) Torbjörn Anders Gunnar Dahlström (1) Alexander Christian Langborg (1) Bengt Magnus Walberg (1) Anna Martina Comey (1) Paul Conny Persson (1) Lars-Enar Theodor Jansson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Ulf Göran Öster (1) Ulf Gunhamre (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kurt Ingvar Kvarnström (68p) Ulf Åke Aronsson (68p) Anders Erik Eriksson (67p) Roy Samuel Uppgård (67p) Kent Lars-Olov Eriksson (67p) Karl Johan Olof Skoog (67p) Gerd Margareta Svedberg (67p) Monica Kristina Sjöstrand (67p) Anna Eva Helena Bergkvist (67p) Ahmad Moujawaz (67p) Anita Kristina Vytlacil (67p) Ulf Erik Berg (66p) Tomi Johannes Sandvik (66p) Maria Elisabeth Andersson (66p) Alf Daniel Holmberg (66p) Nils Rune Berg (66p) Grabb Laila Irene Borger (66p) Karl Gunnar Hedin (66p) Martti Aulis Hopponen (66p) Jan Roland Engsås (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Lars Johan Ingemar Perers (46p) Karl Arne Hallgren (45p) Mats Olof Nygårds (45p) Ulf Henry Adolf Bergqvist (44p) Per Mats Dahlkvist (43p) Per Uno Mattias Wall (40p) Jan-Erik Stefan Nyström (40p) Jan Åke Öster (40p) Kajsa Maria Ekeroth Nyström (40p) Göran Svenvall (40p) Paul Conny Persson (40p) Per-Olof Öster (39p) Ulf Göran Öster (39p) Hans Gösta Johansson (38p) Jan Olof Belin (36p) Lars-Enar Theodor Jansson (36p) Carl Johan Westin (35p) Anna Elin Viktoria Lidehäll (35p) Joakim Belin (35p) Bengt Magnus Walberg (33p) Arne Benny Johansson (31p) Leif Gunnar Johansson (30p) Ole Deurell (29p) Anders Ludvig Stigsson Roswall (29p) Torbjörn Anders Gunnar Dahlström (28p) Lars-Erik Eriksson (27p) Jonas Kjell Oskar Andersson (26p) Karl Lennart Hammargren (26p) Lilly Marie-Louise Albertsson (26p) Anna Helena Viktoria Sundin (26p) Marcus Tobias Carlsson (26p) Bengt Andreas Wallin (26p) Per Mikael Runsvik (25p) Ulf Marcus Persson (24p) Emma Josefin Liselott Roswall (24p) Ingrid Anna M Mogård Lundekvam (24p) Torbjörn Sigvard Nilsson (23p) Olof Alexander Norman (23p) Marie Helén Gunnarsson (22p) Jakob Engvall (22p) Per Anders Norman (22p) Sten Daniel Eggertz (21p) Kirsi Marjut Kinanen Jansson (21p) Håkan Gunnar Mattsson (20p) Anna Martina Comey (20p) Erik Lennart Karlsson (19p) Lars Börje Martinsson (17p) Hans Joakim Nilsson (17p) Johan Ragnar Eriksson Pallin (17p) Lars Erik Weine Daniels (16p) Carina Anette Uusitalo (15p) Ulf Gunhamre (15p) Nils Åke Hovgard (14p) Gunnar Ingemar Eklöf (14p) Alf Maurits Arvidsson (14p) Bengt Holger Sundelin (14p) Mats Gunnar Dahlström (14p) Brita Eva Marie Stattin (14p) Lennart Lars-Ove Ahlinder (14p) Bo Christer Wahlbäck (14p) Björn Erik Axelsson (14p) Valborg Agneta Törnqvist (14p) Lars-Olof Österström (14p) Sven Åke Granqvist (14p) Rolf Ingemar Björheden (14p) Karl Gunnar Bergh (13p) Marianne Elisabet Ström Judén (13p) Stig Anders Egon Mellberg (13p) Jenny Margareta Englund (13p) Nils Johan Falk (12p) Jenny Ulrika Barksjö Forslund (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Sten Ulrik Christer Pallin (10p) Alexander Christian Langborg (9p) Maria Charlotte Lind (8p) Åsa Birgitta Palm (6p) Inge Gunnar Björn Linder (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.