Kent Fredrik Kroon

Man, Född: 1985
Roller

Huvudansvarig revisor

AB Bröndbos Fastigheter AB IG 1&3 Akelius Lägenheter i Karlskrona AB Aktiebolaget Borätt Aktiebolaget Garantihus Aktiebolaget Grammet 1 Aktiebolaget Konvertibelhus Aktiebolaget Kustartilleristen Aktiebolaget Vävnaden 1 Ansgar Utveckling i Västerås AB Aros F5 AB Bergshamra Bro AB Bergslagsparken Exploatering AB Bergåsliden i Umeå AB Bolätt Bostad AB Bomera AB Bostadsexploatering i Mölndal Kommanditbolag Bostocken AB BRO Haifa 1 AB Bruket i Kallhäll Exploaterings Aktiebolag Bruket i Kallhäll Exploaterings Kommanditbolag Byggmarken 8 AB Byggmarken 9 AB Bäckenprojekt Utveckling AB Bäcklösa Mark 1 AB Dragarblick Utveckling AB Dragvägen i Halmstad AB Ekhagen Mark 1 AB Fastighets AB Hösttriangeln Fastighets AB Kranlyftet Fastighets AB Revdrab 3 Fastighets AB Sommartriangeln Fastighets AB Ängsgärdet Fastighets AB Örmålet Fastighets Haifa AB Fastighetsaktiebolaget Flygmotorn Fastighetsaktiebolaget Hjulnavet Fastighetsaktiebolaget Motorblocket Fastighetsaktiebolaget Vindbron Fastighetsbolaget JF1 AB Fastighetsbolaget Metallfabriken i Örebro AB Fruktträdgården Mark AB Garvaren Mark AB Gideonsberg Utveckling AB Grässtäppen Holding AB Grässtäppen Mark AB Guldus Holding AB Guldus Mark AB Guntor Utveckling AB Hagapaddan Utveckling AB Handelsbolag Kålleredsfastigheter Hastor Utveckling AB HSB Bomera ek. för. HSB Bostadsexploatering i Mölndal AB HSB Fastighets Aktiebolag HSB Finansstöd AB HSB Hyresbostäder i Salem AB HSB Hyresfastigheter Holding i Öst AB HSB Levande Lab Ekonomisk förening HSB Living Lab Utveckling AB HSB Nya Hem AB HSB Produktion i Dalarna Handelsbolag HSB Produktion i MälarDalarna Handelsbolag HSB Produktion i Mölndal Handelsbolag HSB Produktion i Nordvästra Götaland Handelsbolag HSB Produktion i Norr Handelsbolag HSB Produktion i Norra Bohuslän Handelsbolag HSB Produktion i Skåne Handelsbolag HSB Produktion i Sydost Handelsbolag HSB Produktion i Södermanland Handelsbolag HSB Produktion i Södertälje Handelsbolag HSB Produktion i Södra Norrland Handelsbolag HSB Produktion i Umeå Handelsbolag HSB Produktion i Uppsala Handelsbolag HSB Produktion i Värmland Handelsbolag HSB Produktion i Östra Handelsbolag HSB Södra Norrland Holding AB Huddinge Fabriken AB Iggeby Holding AB Iggeby Mark AB J.F. Jansson Fastighets Aktiebolag Jideon Mark Etapp 2 AB JM Alba Lilium AB JM Byrån Holding AB JM Dalenum AB JM Fastighetsutveckling 2 Holding AB JM Fastighetsutveckling 3 Holding AB JM Fastighetsutveckling Holding AB JM Hyresbostäder Holding AB JM Kammarsadeln Holding AB JM Spaken AB JM Supply AB JM Tjärbrännan AB JM Tjärtunnan AB JM Valla Park AB JM Värmdöstrand AB Kappelan AB Karlstadsfyrklövern AB Klangsågen Mark AB Klippljuset Holding AB Klostret 3 Holding AB Klostret 4 Holding AB Knipmark AB Koksbacken Holding AB Koksbacken Mark AB Korskryddan AB Korsängen Mark AB Kryddgården Mark AB Kungsblick AB Kungsgärdet Holding AB Kvantio AB Kålmark AB Lena-Årby Holding AB Lena-Årby Mark 1 AB Librobäck Mark 1 AB Mariehöjd Holding 2 AB Mariehöjd Mark 5 AB Mariehöjd Mark 6 AB Mariehöjd Mark 7 AB Mark 1 i Södertälje AB Mark 1 i Ånneröd AB Mark i Bröndbo 3 AB Mark i Bröndbo 4 AB Mark i Dalarna Holding AB Mark i Gällivare 1 AB Mark i Luleå Holding AB Mark i Norrköping Holding AB Minimalen Bostad AB Muraren Mark AB Nenusab Holding AB Nordvästra Zebran Holding AB Nordvästra Zebran Mark 3 AB Nordvästra Zebran Mark 4 AB Nöthagen Utvecklings AB Orvana Sweden International AB Pilhus AB Plutonen Exploatering AB Prikaati Mark AB Rynninge Utveckling AB Sandbäck Holding AB Sandbäck Kommanditdelägare AB Scandinavian Port AB Scania Real Estate Aktiebolag Scania Real Estate Lund Aktiebolag Scania Real Estate Services Aktiebolag Seniorgården Aktiebolag Skepparen Mark AB Skeppet Holding AB Skeppet Mark 2 AB Skeppet Mark AB Skeppsvarvet Holding AB Skeppsvarvet Mark 1 AB Skeppsvarvet Mark 2 AB Skogstrakten Holding AB Solriket Holding AB St Lars Utveckling AB Stadsliden Utveckling AB Stockholm Pundet 1 AB Sågverket 6 Aktiebolag Såpkullen Mark AB Södra Norrland Holding AB Södra Skeppsbron Mark 2 AB Södra Skeppsbron Mark 3 AB Södra Skeppsbron Mark AB Tierp Holding AB Tierp Mark 1 AB Tierp Mark 2 AB Torgun Utveckling AB Trosalundsberget Holding AB Trumptorp Holding AB Trumptorp Mark 1 AB Tämnar Mark 1 AB Tämnar Mark 2 AB Utveckling i Bröndbo AB Valla Park PropCo AB Vindbron Arendal AB Växta Mark 5 AB Växta Utveckling AB Åbruset Utveckling AB Åsikten Holding AB Åsikten Utveckling AB Överstelöjtnanten 10 i Västerås AB
Rangordningen antal relationer
Bengt Henrik Birger Zäther (82) Anders Peter Mild (59) Ulf Georg Ingemar Kullén (53) Stefan Olof Sand (39) Lars-Göran Jaxeus (31) Maria Therése Buskas Bäckman (30) Pär Göran Vennerström (29) Susanna Margaretha Johansson (23) Sven Simon Backe (20) Marcus Johan Enar Jansson (19) Joakim Lars Eric Isberg (19) Sara Christina Almcrantz (16) Lars-Olof Höglund (12) Per Johan Jönsson Hammarberg (11) Conny Mattias Lundström (11) Claes Magnus Åkesson (11) Lennart Christer Berglund (10) Nils Erik Anders Wallner (9) David Vallentin Blücher (9) Per Anders Nordin (8) Roger Sylve Alvar Sjögren (8) Ann Cecilia Inger Birgitta Irebo (7) Helena Maria Christina Nakamura (7) Anna-Lena Nagelius (7) Per Anders Åström (6) Kjell Börje Örtengren (6) Nils Stefan Clomén Allansson (6) Jon Leo Rikhardsson (6) Per Magnus Morelius (5) Lennart Stefan Larsson (5) Markku Juhani Markkanen (5) Carl Johan Mårten Lindberg (5) Sven Anders Hedström (4) Sara-Britt Elisabeth Karlsson (4) Misha Moeremans d'Emaus (4) Klara Rebecca Gustavsson (4) Mats Egon Jonsson (4) Elisabeth Christina Hultman (4) Ernst Torbjörn Friberg (4) Pia Susanne Persson (4) Linda Maria Andersson (3) Nils Anders Johansson (3) Annette Margareta Björkman (3) Cecilia Elisabeth Högberg (3) Maria Helena Engholm (3) Lars Fredrik André Johansson (3) Ove Willy Lislerud (3) Nils Anders Niväng (3) Ulf Erik Ragnerstam (2) Marie Christina Ideström (2) Tommy Per-Ola Lindeberg (2) Eva Birgitta Nilsson (2) Nils Ruben Eberil (2) Bengt Erik Andersson (2) Carl Mikael Sundström (2) Carl-Gustaf Tommy Fritz (2) Mikael Anders Åslund (2) Maria Henrietta Börtemark (2) Karl Göran Gunnar Linbro (2) Gösta Per Tore Olsson (2) Lars Michael Arktedius (2) Sven Johan Eie Haeggman (2) Anders Einar Wanhainen (1) Malin Elisabeth Nordqvist (1) Börje Johan Wigfeldt (1) Lars Gunnar Drangel (1) Anna Carola Elisabet Legerstam (1) (1) Carl-Göran Anders Lundh Mortimer (1) Johnny David Källgren Vollmer (1) Per Erik Zetterberg (1) Maud Birgitta Nirhammar (1) Anders Henrik Orrsjö (1) Eva Pernilla Bonde (1) Mats Åke Andersson (1) Nancy Jacqueline Mattsson (1) Björn Anders Dahlberg (1) Bengt Henry Lennart Abrahamsson (1) Anette Helen Erneholm (1) Johanna Margareta Eklöf (1) Eva Marie Cecilia Versteegh (1) Jan Anders Ingemar Svensson (1) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (1) Annika Elisabet Berg (1) (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (1) Elsie Anette Margareta Ekstrand (1) Per Anders Wimmerstedt (1) Anna Lena Bertzén (1) Erik David Soldh Baumann (1) Jonny Peter Samuelsson (1) Lars Göran Mikael Andersson (1) Eva Agneta Karlsson (1) Anna Kristina Leanderson Antunes (1) Sven-Ove Valter Johansson (1) Eric Olof Anders Henriksson (1) Sture Emanuel Söderberg (1) Jan Erik Andark (1) Trygve Gerard Versteegh (1) Peter Erland Härnvall (1) Karl Magnus Lindén (1) Jesper Mattias Carlbaum (1) Jacob Gerard David Ola Versteegh (1) Göran Åke Andersson (1) Karl Krister Karlsson (1) Elin Astrid Hedlund (1) Martin Hans Hildebrandt (1) Micaela Edman (1) Barbro Sofie Kjellin (1) Peter Anders Deijenstedt (1) Jens Håkan Andreasson (1) Marie Elisabeth Werner Hellqvist (1) Eva Charlotte Henriksson (1) Nils Conny Unéus (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Maria Helena Engholm (84p) Bengt Henrik Birger Zäther (78p) Ulf Georg Ingemar Kullén (78p) Carl Mikael Sundström (71p) Jesper Mattias Carlbaum (69p) Karl Göran Gunnar Linbro (69p) Sven Johan Eie Haeggman (69p) Misha Moeremans d'Emaus (68p) Annette Margareta Björkman (67p) Trygve Gerard Versteegh (64p) Claes Magnus Åkesson (63p) Anders Einar Wanhainen (62p) Eva Marie Cecilia Versteegh (62p) Jacob Gerard David Ola Versteegh (62p) Eva Pernilla Bonde (59p) Lars-Olof Höglund (58p) Ann Cecilia Inger Birgitta Irebo (57p) Nils Erik Anders Wallner (57p) Conny Mattias Lundström (57p) Lars Göran Mikael Andersson (57p) Martin Hans Hildebrandt (55p) Börje Johan Wigfeldt (53p) Kjell Börje Örtengren (53p) Peter Erland Härnvall (53p) Nancy Jacqueline Mattsson (52p) Per Anders Nordin (50p) Annika Elisabet Berg (50p) Roger Sylve Alvar Sjögren (50p) Marcus Johan Enar Jansson (49p) Pär Göran Vennerström (49p) Joakim Lars Eric Isberg (49p) Stefan Olof Sand (49p) Lars Michael Arktedius (49p) Ulf Erik Ragnerstam (48p) Bengt Erik Andersson (48p) Eva Agneta Karlsson (47p) Anna Kristina Leanderson Antunes (47p) Göran Åke Andersson (47p) Ernst Torbjörn Friberg (47p) Jon Leo Rikhardsson (47p) Malin Elisabeth Nordqvist (46p) Anette Helen Erneholm (46p) Lennart Christer Berglund (46p) Elsie Anette Margareta Ekstrand (45p) Sven Anders Hedström (43p) Jens Håkan Andreasson (43p) Jan Erik Andark (42p) Nils Stefan Clomén Allansson (42p) Tommy Per-Ola Lindeberg (41p) Lennart Stefan Larsson (41p) Markku Juhani Markkanen (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Lars Fredrik André Johansson (40p) Klara Rebecca Gustavsson (39p) Sven-Ove Valter Johansson (39p) Carl Johan Mårten Lindberg (39p) Lars-Göran Jaxeus (38p) Sara Christina Almcrantz (38p) Anders Peter Mild (38p) Nils Anders Johansson (37p) Susanna Margaretha Johansson (37p) Erik David Soldh Baumann (35p) Carl-Göran Anders Lundh Mortimer (34p) Mikael Anders Åslund (34p) Karl Krister Karlsson (34p) Sven Simon Backe (33p) Maria Therése Buskas Bäckman (33p) Ove Willy Lislerud (32p) David Vallentin Blücher (32p) Sara-Britt Elisabeth Karlsson (31p) Per Johan Jönsson Hammarberg (31p) Jonny Peter Samuelsson (31p) Lars Gunnar Drangel (29p) Marie Christina Ideström (29p) Eva Birgitta Nilsson (29p) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (29p) Karl Magnus Lindén (29p) Anna-Lena Nagelius (29p) (28p) Mats Åke Andersson (28p) Björn Anders Dahlberg (27p) (27p) Mats Egon Jonsson (27p) Nils Conny Unéus (26p) Per Magnus Morelius (25p) Elisabeth Christina Hultman (25p) Pia Susanne Persson (23p) Per Anders Åström (22p) Maud Birgitta Nirhammar (21p) Helena Maria Christina Nakamura (21p) Nils Ruben Eberil (20p) Bengt Henry Lennart Abrahamsson (20p) Carl-Gustaf Tommy Fritz (20p) Maria Henrietta Börtemark (20p) Gösta Per Tore Olsson (19p) Linda Maria Andersson (18p) Anders Henrik Orrsjö (18p) Eva Charlotte Henriksson (18p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (17p) Eric Olof Anders Henriksson (17p) Cecilia Elisabeth Högberg (16p) Per Anders Wimmerstedt (16p) Sture Emanuel Söderberg (16p) Elin Astrid Hedlund (16p) Nils Anders Niväng (16p) Johanna Margareta Eklöf (14p) Anna Lena Bertzén (14p) Anna Carola Elisabet Legerstam (13p) Johnny David Källgren Vollmer (11p) Micaela Edman (10p) Barbro Sofie Kjellin (10p) Marie Elisabeth Werner Hellqvist (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.