Arnold Gustaf Douglas Rosén (25p)

Man, Född: 1989
Roller

Styrelseledamot

BOLO Bostad AB Bostadsrättsförening Solhagaparken 1 Bostadsrättsföreningen SHH Projekt nr 41 Bostadsrättsföreningen SHH Projekt nr 46 Bostadsrättsföreningen SHH Projekt nr 47 Bostadsrättsföreningen SHH Projekt nr 48 Bostadsrättsföreningen Skidflygaren Bostadsrättsföreningen Solhagaparken 2 Dalhälls Jakten AB Djurängen Bostad AB SB Produktion AB Selfoss Projekt 1 AB Selfoss Projekt 2 AB Selfoss Projekt 3 AB SHH Förvaltning AB SHH Invest nr 16 AB SHH Invest nr 17 AB SHH Invest nr 18 AB SHH Invest nr 19 AB SHH Invest nr 20 AB SHH Invest nr 21 AB SHH Invest nr 22 AB SHH Invest nr 23 AB SHH Invest nr 24 AB SHH Invest nr 26 AB SHH Invest nr 27 AB SHH Invest nr 28 AB SHH Invest nr 29 AB SHH Invest nr 30 AB SHH Invest nr 31 AB SHH Invest nr 32 AB SHH Invest nr 33 AB SHH Invest nr 34 AB SHH Invest nr 35 AB SHH Invest nr 36 AB SHH Invest nr 37 AB SHH Invest nr 39 AB SHH Invest nr 40 AB SHH Invest nr 44 AB SHH Invest nr 45 AB SHH Invest nr 47 AB SHH Invest nr 51 AB SHH Invest nr 52 AB SHH Invest nr 53 AB SHH Invest nr 54 AB SHH Invest Nr 55 AB SHH Invest Nr 56 AB SHH Invest Nr 57 AB SHH Invest Nr 58 AB SHH Markförädling AB SHH Olob AB SHH Projekt nr 20 AB SHH Projekt nr 27 AB SHH Projekt nr 34 AB SHH Projekt nr 36 AB SHH Projekt nr 44 AB SHH Projekt nr 45 AB SHH Projekt nr 46 AB SHH Projekt nr 47 AB SHH Projekt nr 51 AB SHH Projekt nr 52 AB SHH Projekt nr 53 AB SHH Projekt Nr 55 AB SHH Projekt Nr 56 Ett AB SHH Projekt Nr 56 Fyra AB SHH Projekt Nr 56 Tre AB SHH Projekt Nr 56 Två AB SHH Projekt Nr 57 Ett AB SHH Projekt Nr 57 Fyra AB SHH Projekt Nr 57 Tre AB SHH Projekt Nr 57 Två AB SHH Projekt Nr 58 Ett AB SHH Projekt Nr 58 Fyra AB SHH Projekt Nr 58 Tre AB SHH Projekt Nr 58 Två AB SHH Projekt nr. 35 AB Solhaga Projekt AB Steninge Slott Fastighet 19 AB Steninge Slott Fastighet 21 AB Steninge Slott Fastighet 34 AB Steninge Slott Fastighet 5 AB Stjernvalvet Bostad AB Svenska Hyreshus AB
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.