Björn Carlsson Kinning (52p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Fredrik Ernst Göran Brandel (10) Jonny George Capor (7) Henrik Olof Strinning (7) Kent Jonny Olsson (7) Björn Fredrik Sjölander (7) Ulrika Maria Bennich (6) Per Gustaf Bergman (6) Tony Michael Bevin (5) Anders Patrik Wirlén (5) Bo Ronnie Michael Wångdahl (4) Björn Hugo Willehard Hagberg (3) Johan Näsström (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Johanna Kristina Sällvin (3) Ann Nagel (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Stefan Gunnar Eriksson (3) Lars Gunnar Håkan Nilsson (3) Kjell Åke Henry Petersson (3) Lars Anders Larsson (3) Jan Erik Kahlin (3) Jeanette Elisabeth Cranning (2) Leif Thomas Johansson (2) Per Gustaf Johan Gustafsson (2) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (2) Ingrid Birgitta Näsström (2) Jesper Göran Kervefors (2) Herbert Almar Arvidson (1) Charlott A E L Malmborg (1) Tommy Karl Erik Ohlström (1) Lars Peter Robert Olsson (1) Ulf Christer Gunnar Jönsson (1) Johan Magnus Gustafsson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Magnus Peter Einar Ros (1) Karl Folke Axel Wistrand (1) Erik Jesper Neikter (1) Åke Bengt-Göran Bengtsson (1) Åsa Ingeborg Gustavsson (1) Karin Bartholf (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Roger Olof Karlström (1) Thomas Erik Berg (1) Hans Michael Lindberg (1) Eva Margareta Eljans (1) Niklas Gunnar Åberg (1) Charlotta Maria Grette (1) Stefan Malmén (1) Camilla Maria Therese Greiff (1) Stefan Kristoffer Lindwall (1) Hans Manfred Krieger (1) Anna Maria Kristina Olsson (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Pär Johan Erik Jansson (1) Catrin Maria Åberg (1) Hans Göran Nordström (1) Anita Helena Berggren (1) Per Anders Ekstrand (1) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (1) Marcus Joacim Sjöholm (1) Carl Krister Ingemar Wittström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Tommy Karl Erik Ohlström (81p) Hans Manfred Krieger (79p) Bo Ronnie Michael Wångdahl (79p) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (79p) Charlotta Maria Grette (75p) Jonny George Capor (67p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Tony Michael Bevin (60p) Fredrik Ernst Göran Brandel (60p) Ulrika Maria Bennich (59p) Karl Folke Axel Wistrand (54p) Henrik Olof Strinning (54p) Kent Jonny Olsson (54p) Pär Johan Erik Jansson (54p) Catrin Maria Åberg (53p) Magnus Peter Einar Ros (52p) Niklas Gunnar Åberg (52p) Anders Patrik Wirlén (52p) Jan Erik Kahlin (52p) Per Anders Ekstrand (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Johan Näsström (46p) Ann Nagel (46p) Ingrid Birgitta Näsström (41p) Björn Hugo Willehard Hagberg (36p) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (36p) Lars Gunnar Håkan Nilsson (36p) Leif Thomas Johansson (31p) Erik Jesper Neikter (30p) Stefan Malmén (29p) Roger Olof Karlström (27p) Jesper Göran Kervefors (27p) Ulf Christer Gunnar Jönsson (26p) Johan Magnus Gustafsson (25p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Thomas Erik Berg (24p) Inga-Lill Teresia Lindgren (24p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Kjell Åke Henry Petersson (17p) Johanna Kristina Sällvin (14p) Hans Michael Lindberg (14p) Charlott A E L Malmborg (10p) Karin Bartholf (8p) Herbert Almar Arvidson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.