Björn Carlsson Kinning (52p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Fredrik Ernst Göran Brandel (9) Jonny George Capor (7) Henrik Olof Strinning (7) Kent Jonny Olsson (7) Björn Fredrik Sjölander (7) Ulrika Maria Bennich (6) Per Gustaf Bergman (6) Tony Michael Bevin (5) Anders Patrik Wirlén (5) Bo Ronnie Michael Wångdahl (4) Björn Hugo Willehard Hagberg (3) Johan Näsström (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Johanna Kristina Sällvin (3) Kjell Åke Henry Petersson (3) Ann Nagel (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Stefan Gunnar Eriksson (3) Lars Gunnar Håkan Nilsson (3) Lars Anders Larsson (3) Jan Erik Kahlin (3) Jeanette Elisabeth Cranning (2) Ingrid Birgitta Näsström (2) Leif Thomas Johansson (2) Per Gustaf Johan Gustafsson (2) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (2) Jesper Göran Kervefors (2) Herbert Almar Arvidson (1) Lars Peter Robert Olsson (1) Tommy Karl Erik Ohlström (1) Ulf Christer Gunnar Jönsson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl Folke Axel Wistrand (1) Magnus Peter Einar Ros (1) Erik Jesper Neikter (1) Åke Bengt-Göran Bengtsson (1) Karin Bartholf (1) Anna Maria Kristina Olsson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Roger Olof Karlström (1) Thomas Erik Berg (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Michael Lindberg (1) Charlotta Maria Grette (1) Niklas Gunnar Åberg (1) Stefan Malmén (1) Åsa Ingeborg Gustavsson (1) Hans Manfred Krieger (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Johan Magnus Gustafsson (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Pär Johan Erik Jansson (1) Hans Göran Nordström (1) Catrin Maria Åberg (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (1) Per Anders Ekstrand (1) Marcus Joacim Sjöholm (1) Carl Krister Ingemar Wittström (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.