Carina Lykke Sjögren (14p)

Kvinna, Född: 1967
Roller

Styrelseledamot

Revisorssuppleant

Rangordningen antal relationer
Bengt Gunnar Fröander (3) Peter Magnus Kangas (3) Rolf Michael Hasselström (3) Gustaf Markus Hornö (2) Marita Magdalena Lärnestad (2) Anders Erik Gustav Källström (2) Rolf Gustav Hornö (2) Jan Stig Ingvar Ekholm (2) Lars Hjalmar Josephson (2) Jan Anders Lago (2) Nanette Viola Hasselström (2) Per Artvin (2) Bo Lennart Harritz Lindh (2) Dag Olov Tingsgård (1) Karin Maria Andersson (1) Kjell-Inge Hasslert (1) Anders Adolf Lundegren (1) Julian Tobias Olsson (1) Alf Christer Rosenqvist (1) Mats Olof Pertoft (1) Inger Margareta Dahle (1) Ann-Sofi Katarina Thelin (1) Karl-Göran Ljus (1) Ulf Staffan Norberg (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Karl Anders Michael Palm (1) Mats Yngve Johansson (1) Ole Karl Roger Hedlund (1) Renato Silvio Enrico D'Amore (1) Robert Christian Rohammar (1) Lennart Johan Fredrik Frosch (1) Jonas Patrik Berg (1) Carl Bertil Jonsson (1) Kerstin Marianne Hattenbach (1) Karl Tomas Björk (1) Gunnar Anders Moberg (1) Göran Patrik Engvall (1) Hans Edvin Melin (1) Anna Sofia Nilheimer (1) Sigrid Berit Lagervall (1) Knut Fredrik Sjögren (1) Per Torbjörn Mattias Brandt (1) Anna Sofia Maria Alfredsson (1) Bengt Hugo Bengtsson (1) Klas Fresk (1) Nadja Katariina Groth (1) Erik Olof Ternert (1) Rolf Gustav Karlsson (1) Guy Martin Johan Stenbäck (1) Helena Ulrika Forslund (1) C Jakob L Callmander d'Avignon (1) Edit Elisabet Komheden (1) Barbro Lena M Skarin Lundegren (1) Karl Roger Georg Johansson (1) Pär-Ola Gustavsson (1) Lars Sören Gestlöf (1) Mats Håkan Andersson (1) Ulla Marie Hellenberg (1) Bo Torsten Nilsson (1) Susanne Ingrid Bergström (1) Jan Hasse Hillerström (1) Nils Anders Larsson (1) Lotten Cecilia Victoria Johansson (1) Anders Erik Hallin (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Ingrid Gunilla Bergqvist (1) Thomas Erik Flink (1) Lisbeth Ulla Maria Allansson (1) Lena Margareta Simonsson Hornö (1) Artur Christer Ribohn (1) Per Anders Olof Stümer (1) Björn Gustav Bertil Sao (1) Tomas Fredrik Känngård (1) Per Eric Ledin (1) Robil Haidari (1) Ernst Olof Valter Karlsson (1) Karl Rikard Fagerlund (1) Jacoub Malki (1) Barbro Gunvor Brundin (1) Lars Johan Flyning (1) Sven Gunnar Einarsson Oskarsson (1) Claes Hellgren (1) Per Gunnar Boman (1) Kjell Magnus Brändström (1) Lars Göran Godner (1) Sven Olof Eriksson (1) Karl Thomas Hägglund (1) Hans Ruben Sundström (1) Sven Ulf Reinhold Nyqvist (1) Simone Reiche Nordström (1) Pia Charlotte Bergqvist (1) Laila Ingeborg Höckne (1) Bengt Erik Andersson (1) Kent Kåre Stefan Persson (1) Salvatore Antonio Sergio Pisano (1) Anita Pernilla Lång (1) Kerstin Ing-Brit Hattenbach (1) Monika Elisabet Vedin (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Elsa Gun-Britt Melbinger (1) Ester Maria Elisabeth Carlstedt (1) Sven Anders Hartvig Larsson (1) Rune Sven-Erik Köhlin (1) Hans Einar Wallin (1) Per-Anders Johan Ekström (1) Robert Karl-Erik Löfving (1) Bo Stefan Lennart Widenholm (1) Bengt Ola Rikard Moosberg (1) Werner Stastny (1) Ulf Lennart Harjulin (1) Linda Maria Lundström (1) Gertrud Maria Sofia Mankefors (1) Ann-Kaytrin Johansson (1) Bengt Göran Falkenström (1) Kerstin Maria Stenberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kjell-Inge Hasslert (81p) Ulf Staffan Norberg (80p) Helena Ulrika Forslund (80p) Marita Magdalena Lärnestad (80p) Claes Hellgren (80p) Karl Thomas Hägglund (80p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Bengt Erik Andersson (65p) Inger Margareta Dahle (63p) Rolf Michael Hasselström (58p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Jan Anders Lago (49p) Per-Anders Johan Ekström (49p) Mats Olof Pertoft (48p) Mats Yngve Johansson (48p) Robert Christian Rohammar (48p) Sigrid Berit Lagervall (48p) Bengt Hugo Bengtsson (48p) Pär-Ola Gustavsson (48p) Lars Sören Gestlöf (48p) Susanne Ingrid Bergström (48p) Lotten Cecilia Victoria Johansson (48p) Robil Haidari (48p) Barbro Gunvor Brundin (48p) Lars Göran Godner (48p) Pia Charlotte Bergqvist (48p) Anita Pernilla Lång (48p) Werner Stastny (48p) Gertrud Maria Sofia Mankefors (48p) Kerstin Maria Stenberg (48p) Rolf Gustav Karlsson (47p) Lennart Johan Fredrik Frosch (42p) C Jakob L Callmander d'Avignon (40p) Rune Sven-Erik Köhlin (40p) Jonas Patrik Berg (39p) Björn Gustav Bertil Sao (39p) Gunnar Anders Moberg (36p) Carl Bertil Jonsson (35p) Lisbeth Ulla Maria Allansson (35p) Sven Anders Hartvig Larsson (34p) Ann-Sofi Katarina Thelin (33p) Sven Gunnar Einarsson Oskarsson (32p) Bengt Göran Falkenström (31p) Jan Hasse Hillerström (28p) Gustaf Markus Hornö (27p) Mats Håkan Andersson (27p) Rolf Gustav Hornö (27p) Lars Johan Flyning (27p) Artur Christer Ribohn (25p) Jacoub Malki (24p) Jan Stig Ingvar Ekholm (24p) Karl-Göran Ljus (23p) Nanette Viola Hasselström (23p) Ester Maria Elisabeth Carlstedt (23p) Kerstin Marianne Hattenbach (22p) Anders Erik Gustav Källström (22p) Elsa Gun-Britt Melbinger (22p) Bo Lennart Harritz Lindh (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Karl Tomas Björk (21p) Kerstin Ing-Brit Hattenbach (21p) Göran Patrik Engvall (20p) Knut Fredrik Sjögren (20p) Karl Roger Georg Johansson (20p) Tomas Fredrik Känngård (20p) Robert Karl-Erik Löfving (20p) Alf Christer Rosenqvist (17p) Karl Anders Michael Palm (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Ole Karl Roger Hedlund (17p) Anna Sofia Nilheimer (17p) Klas Fresk (17p) Ulla Marie Hellenberg (17p) Anders Erik Hallin (17p) Lena Margareta Simonsson Hornö (17p) Karl Rikard Fagerlund (17p) Sven Ulf Reinhold Nyqvist (17p) Simone Reiche Nordström (17p) Salvatore Antonio Sergio Pisano (17p) Per Artvin (17p) Julian Tobias Olsson (16p) Renato Silvio Enrico D'Amore (16p) Per Torbjörn Mattias Brandt (16p) Thomas Erik Flink (16p) Per Gunnar Boman (16p) Kjell Magnus Brändström (16p) Lars Hjalmar Josephson (16p) Kent Kåre Stefan Persson (16p) Monika Elisabet Vedin (16p) Bo Stefan Lennart Widenholm (16p) Ann-Kaytrin Johansson (16p) Per Eric Ledin (15p) Linda Maria Lundström (13p) Dag Olov Tingsgård (12p) Anders Adolf Lundegren (12p) Guy Martin Johan Stenbäck (12p) Barbro Lena M Skarin Lundegren (12p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Laila Ingeborg Höckne (11p) Hans Edvin Melin (10p) Sven Olof Eriksson (10p) Ingrid Gunilla Bergqvist (9p) Nils Anders Larsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.