Jimmy Jörgen Rylander (39p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Jan Erik Conny Gustafsson (17) Ole Deurell (15) Irene Doris Birgitta Hyltefors (11) Franz Robert Nicholaus Lindström (9) Carl Olov Mikael Larsson (8) Hans Pontus Erliden (7) Anna Margareta Sundholm (5) Kim Lous-Christensen (5) Monica Iréne Rylander (3) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (3) Lars-Inge Roland Bergheim (3) Siv Nina Inger Ollesson (3) Hans Stefan Roland Andersson (3) Ulf Karl Henry Redlund (2) Lars Anders Olof Karlsson (2) Lars Erik Sonesson (2) Leif Axel Pettersson (1) Mats Olov Björklund (1) (1) Göte Mikael Bjurström (1) Sven Robert Runvik (1) Thorbjörn Arne Widerberg (1) Hans Ruben Sundström (1) Lennart Mikael Johansson (1) Bo Håkan Winlöf (1) Sven Erik Wallin (1) Lars Andreas Kullander (1) Björn Otto Bernhard Hagner (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Nils Olof Börje Karlsson (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Hans Peter Nilsson (1) Johan Olofsson (1) Fritz Georg Thomas Johansson (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Maria Jessica Åslander (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Bengt Anders Jonsson (1) Eric Torsten Arnold Rahm (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) Rolf Birger Nikolausson (1) Inger Margareta Dahle (1) Anna Ulrika Arrhenius (1) (1) Alf Ronny Sigvard Nilsson (1) Stig Stefan Ersbring (1) Mats Christer Tiger (1) (1) Bert Jörgen Micael Jonsson (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Martin Jan Erik Jörnelius (1) Rolf Michael Persson (1) Filip Jimmy Rylander (1) (1) Conny Midenhag (1) Ingvar Carl-Axel Kullman (1) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (1) Carina Margaretha Nikolausson (1) (1) Daniel Andréas Bergström (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) Leif Sven Gunnar Öjestedt (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Inger Margareta Dahle (61p) Johan Olofsson (54p) (52p) Björn Otto Bernhard Hagner (41p) Thomas Karl Anders Edlund (41p) (40p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) Sven Erik Wallin (39p) (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) (39p) Göte Mikael Bjurström (35p) Mats Olov Björklund (34p) Bengt Anders Jonsson (34p) Ulf Karl Henry Redlund (33p) Alf Ronny Sigvard Nilsson (33p) Irene Doris Birgitta Hyltefors (33p) Daniel Andréas Bergström (33p) Lars Erik Sonesson (32p) Leif Sven Gunnar Öjestedt (32p) Ole Deurell (29p) Martin Jan Erik Jörnelius (28p) Hans Stefan Roland Andersson (28p) Bo Håkan Winlöf (26p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Lars Anders Olof Karlsson (26p) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (25p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Conny Midenhag (24p) Anna Ulrika Arrhenius (23p) Nils Olof Börje Karlsson (22p) Fritz Georg Thomas Johansson (22p) Mats Christer Tiger (22p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Lars Andreas Kullander (19p) Bert Jörgen Micael Jonsson (19p) Lennart Mikael Johansson (17p) Ulf Magnus Fagerstedt (17p) Franz Robert Nicholaus Lindström (16p) Hans Peter Nilsson (16p) Rolf Birger Nikolausson (16p) Carina Margaretha Nikolausson (16p) Monica Iréne Rylander (14p) Maria Jessica Åslander (14p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Filip Jimmy Rylander (14p) Hans Pontus Erliden (14p) Thorbjörn Arne Widerberg (13p) Eric Torsten Arnold Rahm (11p) Anna Margareta Sundholm (11p) Ingvar Carl-Axel Kullman (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.