Jimmy Jörgen Rylander (44p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Ole Deurell (17) Jan Erik Conny Gustafsson (17) Irene Doris Birgitta Hyltefors (11) Franz Robert Nicholaus Lindström (9) Carl Olov Mikael Larsson (8) Hans Pontus Erliden (7) Anna Margareta Sundholm (5) Kim Lous-Christensen (5) Hans Stefan Roland Andersson (4) Lars-Inge Roland Bergheim (3) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (3) Siv Nina Inger Ollesson (3) Björn Otto Bernhard Hagner (2) Lars Anders Olof Karlsson (2) Ulf Karl Henry Redlund (2) Johan Magnus Ralsberg (2) Lars Erik Sonesson (2) Leif Axel Pettersson (1) (1) Leif Sven Gunnar Öjestedt (1) Mats Olov Björklund (1) Eva Cathrin Möller Sjöstrand (1) Monica Iréne Rylander (1) Göte Mikael Bjurström (1) Claes Gunnar Frånlund (1) Karl Anders Lennart Fors (1) Conny Midenhag (1) David Mohammad Ramazani (1) Hans Ruben Sundström (1) Lennart Mikael Johansson (1) Sven Erik Wallin (1) Bo Håkan Winlöf (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Lars Andreas Kullander (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Johan Olofsson (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Nils Olof Börje Karlsson (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Hans Peter Nilsson (1) Fritz Georg Thomas Johansson (1) Bengt Anders Jonsson (1) Kjell Stefan Renberg (1) Hans Krüger (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) Eric Vilhelm Wahnström (1) Hanna Ulrica Onn (1) Rolf Birger Nikolausson (1) Sven Robert Runvik (1) Camilla Patricia Hanke Sönnerqvist (1) Inger Margareta Dahle (1) Thorbjörn Arne Widerberg (1) (1) Stig Stefan Ersbring (1) Anna Ulrika Arrhenius (1) (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Alf Ronny Sigvard Nilsson (1) Rolf Michael Persson (1) Mats Christer Tiger (1) (1) Bert Jörgen Micael Jonsson (1) Lennart Mikael Danielsson (1) Martin Jan Erik Jörnelius (1) Bo Christer Andersson (1) Eric Torsten Arnold Rahm (1) Per Henrik Berg (1) Ingvar Carl-Axel Kullman (1) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (1) Carina Margaretha Nikolausson (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) (1) Daniel Andréas Bergström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Inger Margareta Dahle (63p) (52p) Eric Torsten Arnold Rahm (52p) Johan Olofsson (50p) (48p) (47p) Eva Cathrin Möller Sjöstrand (43p) Claes Gunnar Frånlund (43p) Kjell Stefan Renberg (43p) Eric Vilhelm Wahnström (43p) Lennart Mikael Danielsson (43p) Johan Magnus Ralsberg (43p) (40p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Sven Erik Wallin (39p) Thomas Karl Anders Edlund (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) Göte Mikael Bjurström (35p) Karl Anders Lennart Fors (35p) Mats Olov Björklund (34p) Bengt Anders Jonsson (34p) Björn Otto Bernhard Hagner (33p) Ulf Karl Henry Redlund (33p) Alf Ronny Sigvard Nilsson (33p) Irene Doris Birgitta Hyltefors (33p) Daniel Andréas Bergström (33p) Leif Sven Gunnar Öjestedt (32p) Ingvar Carl-Axel Kullman (32p) Lars Erik Sonesson (32p) Hans Stefan Roland Andersson (29p) Ole Deurell (29p) Martin Jan Erik Jörnelius (28p) Bert Jörgen Micael Jonsson (27p) Bo Håkan Winlöf (26p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Lars Anders Olof Karlsson (26p) Anna Margareta Sundholm (25p) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (25p) Conny Midenhag (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anna Ulrika Arrhenius (23p) Nils Olof Börje Karlsson (22p) Fritz Georg Thomas Johansson (22p) Mats Christer Tiger (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Franz Robert Nicholaus Lindström (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Lars Andreas Kullander (19p) Hans Pontus Erliden (18p) Hans Krüger (17p) Hans Peter Nilsson (16p) Rolf Birger Nikolausson (16p) Carina Margaretha Nikolausson (16p) Lennart Mikael Johansson (14p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Sven Robert Runvik (13p) Thorbjörn Arne Widerberg (13p) Monica Iréne Rylander (12p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.