Jimmy Jörgen Rylander (44p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Ole Deurell (17) Jan Erik Conny Gustafsson (17) Irene Doris Birgitta Hyltefors (11) Franz Robert Nicholaus Lindström (9) Carl Olov Mikael Larsson (8) Hans Pontus Erliden (7) Anna Margareta Sundholm (5) Kim Lous-Christensen (5) Hans Stefan Roland Andersson (4) Lars-Inge Roland Bergheim (3) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (3) Siv Nina Inger Ollesson (3) Björn Otto Bernhard Hagner (2) Lars Anders Olof Karlsson (2) Ulf Karl Henry Redlund (2) Johan Magnus Ralsberg (2) Lars Erik Sonesson (2) Leif Axel Pettersson (1) Mats Olov Björklund (1) (1) Leif Sven Gunnar Öjestedt (1) Göte Mikael Bjurström (1) Eva Cathrin Möller Sjöstrand (1) Monica Iréne Rylander (1) Claes Gunnar Frånlund (1) Karl Anders Lennart Fors (1) Hans Ruben Sundström (1) Conny Midenhag (1) David Mohammad Ramazani (1) Lennart Mikael Johansson (1) Sven Erik Wallin (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Bo Håkan Winlöf (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Lars Andreas Kullander (1) Johan Olofsson (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Nils Olof Börje Karlsson (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Hans Peter Nilsson (1) Bengt Anders Jonsson (1) Fritz Georg Thomas Johansson (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) Kjell Stefan Renberg (1) Hans Krüger (1) Rolf Birger Nikolausson (1) Eric Vilhelm Wahnström (1) Hanna Ulrica Onn (1) Inger Margareta Dahle (1) Sven Robert Runvik (1) Camilla Patricia Hanke Sönnerqvist (1) Thorbjörn Arne Widerberg (1) (1) Stig Stefan Ersbring (1) (1) Anna Ulrika Arrhenius (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Alf Ronny Sigvard Nilsson (1) Rolf Michael Persson (1) Mats Christer Tiger (1) (1) Bert Jörgen Micael Jonsson (1) Lennart Mikael Danielsson (1) Martin Jan Erik Jörnelius (1) Bo Christer Andersson (1) Ingvar Carl-Axel Kullman (1) Eric Torsten Arnold Rahm (1) Per Henrik Berg (1) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (1) Carina Margaretha Nikolausson (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) (1) Daniel Andréas Bergström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Inger Margareta Dahle (63p) (52p) Eric Torsten Arnold Rahm (52p) Johan Olofsson (50p) (48p) (47p) Eva Cathrin Möller Sjöstrand (43p) Claes Gunnar Frånlund (43p) Kjell Stefan Renberg (43p) Eric Vilhelm Wahnström (43p) Lennart Mikael Danielsson (43p) Johan Magnus Ralsberg (43p) (40p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Sven Erik Wallin (39p) Thomas Karl Anders Edlund (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) Göte Mikael Bjurström (35p) Karl Anders Lennart Fors (35p) Mats Olov Björklund (34p) Bengt Anders Jonsson (34p) Björn Otto Bernhard Hagner (33p) Ulf Karl Henry Redlund (33p) Alf Ronny Sigvard Nilsson (33p) Irene Doris Birgitta Hyltefors (33p) Daniel Andréas Bergström (33p) Leif Sven Gunnar Öjestedt (32p) Ingvar Carl-Axel Kullman (32p) Lars Erik Sonesson (32p) Hans Stefan Roland Andersson (29p) Ole Deurell (29p) Martin Jan Erik Jörnelius (28p) Bert Jörgen Micael Jonsson (27p) Bo Håkan Winlöf (26p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Lars Anders Olof Karlsson (26p) Anna Margareta Sundholm (25p) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (25p) Conny Midenhag (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anna Ulrika Arrhenius (23p) Nils Olof Börje Karlsson (22p) Fritz Georg Thomas Johansson (22p) Mats Christer Tiger (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Franz Robert Nicholaus Lindström (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Lars Andreas Kullander (19p) Hans Pontus Erliden (18p) Hans Krüger (17p) Hans Peter Nilsson (16p) Rolf Birger Nikolausson (16p) Carina Margaretha Nikolausson (16p) Lennart Mikael Johansson (14p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Sven Robert Runvik (13p) Thorbjörn Arne Widerberg (13p) Monica Iréne Rylander (12p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.