Jimmy Jörgen Rylander (39p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Jan Erik Conny Gustafsson (17) Ole Deurell (16) Irene Doris Birgitta Hyltefors (11) Franz Robert Nicholaus Lindström (9) Carl Olov Mikael Larsson (8) Hans Pontus Erliden (7) Anna Margareta Sundholm (5) Kim Lous-Christensen (5) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (3) Siv Nina Inger Ollesson (3) Hans Stefan Roland Andersson (3) Monica Iréne Rylander (3) Lars-Inge Roland Bergheim (3) Ulf Karl Henry Redlund (2) Lars Anders Olof Karlsson (2) Lars Erik Sonesson (2) Leif Axel Pettersson (1) Nils Olof Börje Karlsson (1) (1) Hans Peter Nilsson (1) Mats Olov Björklund (1) Johan Bouvin (1) Fritz Georg Thomas Johansson (1) Göte Mikael Bjurström (1) Per Joakim Ulander (1) Maria Jessica Åslander (1) Johan Henrik Magnus Berglund (1) Hans Ruben Sundström (1) Sven Robert Runvik (1) Lennart Mikael Johansson (1) Thorbjörn Arne Widerberg (1) Sven Erik Wallin (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Johan Olofsson (1) Anna Ulrika Arrhenius (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Alf Ronny Sigvard Nilsson (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Mats Christer Tiger (1) Bert Jörgen Micael Jonsson (1) Bengt Anders Jonsson (1) Claes Anders Kingstedt (1) Martin Jan Erik Jörnelius (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) Per Lage Lajos Falk (1) Christopher Rolf Thomas Gully (1) Rolf Birger Nikolausson (1) Eric Torsten Arnold Rahm (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) Stig Stefan Ersbring (1) (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Rolf Michael Persson (1) Daniel Andréas Bergström (1) (1) Carl Magnus Eek (1) Leif Sven Gunnar Öjestedt (1) Erik Jimmy Sköldberg (1) Axel Erik Johard (1) Filip Jimmy Rylander (1) Ingvar Carl-Axel Kullman (1) Conny Midenhag (1) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (1) Carina Margaretha Nikolausson (1) (1) Bo Håkan Winlöf (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Lars Andreas Kullander (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) (1) Björn Otto Bernhard Hagner (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Inger Margareta Dahle (61p) (52p) Johan Olofsson (50p) Hans Stefan Roland Andersson (42p) Björn Otto Bernhard Hagner (42p) Thomas Karl Anders Edlund (41p) (40p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) Sven Erik Wallin (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) (39p) (39p) Göte Mikael Bjurström (35p) Mats Olov Björklund (34p) Bengt Anders Jonsson (34p) Ulf Karl Henry Redlund (33p) Alf Ronny Sigvard Nilsson (33p) Irene Doris Birgitta Hyltefors (33p) Daniel Andréas Bergström (33p) Johan Henrik Magnus Berglund (32p) Lars Erik Sonesson (32p) Leif Sven Gunnar Öjestedt (32p) Per Joakim Ulander (31p) Ole Deurell (31p) Per Lage Lajos Falk (31p) Carl Magnus Eek (31p) Erik Jimmy Sköldberg (31p) Axel Erik Johard (31p) Martin Jan Erik Jörnelius (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Lars Anders Olof Karlsson (26p) Bo Håkan Winlöf (26p) Johan Bouvin (25p) Conny Midenhag (25p) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (25p) Anna Ulrika Arrhenius (23p) Nils Olof Börje Karlsson (22p) Fritz Georg Thomas Johansson (22p) Mats Christer Tiger (22p) Bert Jörgen Micael Jonsson (19p) Carina Margaretha Nikolausson (19p) Lars Andreas Kullander (19p) Franz Robert Nicholaus Lindström (17p) Lennart Mikael Johansson (17p) Ulf Magnus Fagerstedt (17p) Claes Anders Kingstedt (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Hans Peter Nilsson (16p) Rolf Birger Nikolausson (16p) Hans Pontus Erliden (16p) Maria Jessica Åslander (14p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Christopher Rolf Thomas Gully (14p) Monica Iréne Rylander (14p) Filip Jimmy Rylander (14p) Thorbjörn Arne Widerberg (13p) Anna Margareta Sundholm (11p) Eric Torsten Arnold Rahm (11p) Ingvar Carl-Axel Kullman (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.