(44p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Carl-Johan Henrik Kjellman (19) Anders Mathias Svensson (19) (19) (19) (18) (18) (7) Håkan Johan Tegner Andreasson (3) (3) Ronny Paul Zachrisson (2) (2) LENNART GUNNAR JOHANSSON (2) Hans Magnus Winterman (2) (2) (2) Ulf Joakim Hedqvist (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Bengt Carl Magnus Richardsson (1) Lars Gunnar Kjellgren (1) Lars-Åke Fransson (1) Claes-Göran Westerberg (1) Nils Andreas Nyberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Lars Magnus Lundberg (1) Lars Johan Sellström (1) Lars Olof Tord Eklund (1) Björn Arne Roxendal (1) Carin Irene Axelsson (1) Per-Åke Malmgren (1) Hans Kullberg (1) Tobias Sten Ove Thorsson (1) Carl Anders Alm (1) Nils Tommy Eriksson (1) (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Anna Margareta Sundholm (1) (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) Lars-Göran Holländer (1) (1) (1) (1) Anna Östlund (1) Pär Caldenby (1) (1) Ulf Roland Skärskog (1) Carl Jan Richardsson (1) Bengt Christopher Kylén (1) Hugo Lennart Yngve Lewné (1) (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Sten Harald Bauer (1) Vladimir Nyvlt (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) (1) Francisco Javier Sanchez Pelaez (1) Carl Magnus Bergman (1) Håkan Waldemar Thylén (1) Sven Magnus Fredmer (1) (1) Stig-Olof Gustaf Nordvall (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Kurt Arne Lennart Grönvall (1) (1) Bo Christer Eriksson (1) Per Håkan Zetterström (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Sten Erik Heijel (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Anders Kinntorph (1) (1) Mikael Andréas Wedberg (1) (1) Hans Peter Håkansson (1) Ulf Johan Skärskog (1) Charlotte Eva Elisabeth Dizengremel (1) John Ragnar Dahlfors (1) Fredrik Johan Erik Christiansson (1) Hans Peter Göran Liberg (1) Jan Erik Lundqvist (1) Sten Johan Pharmanson (1) (1) Hans Chandra Pandeya (1) Bengt Olof Olsson (1) (1) Nils Gustaf Peter Önnheim (1) Kerstin Maria Malmaeus (1) Carl Michael Klingvall (1) (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Thomas Stig Lihagen (1) Kent Gösta Hägglund (1) Erik Richard Nygren (1) Lars Håkan Fins (1) (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Lars Stefan Johansson (1) (1) Jonas Mikael Johansson (1) Bo Rune Kroon (1) (1) Anne Bride Helena Richardsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Håkan Waldemar Thylén (77p) (68p) (68p) (60p) (59p) (59p) (58p) (56p) (56p) (56p) Lars Håkan Fins (56p) (55p) (55p) (55p) (53p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) (50p) Carl-Johan Henrik Kjellman (48p) (44p) LENNART GUNNAR JOHANSSON (44p) (44p) Lars Stefan Johansson (44p) Per-Åke Malmgren (43p) (43p) Ronny Paul Zachrisson (43p) Bengt Christopher Kylén (43p) Stig-Olof Gustaf Nordvall (43p) (43p) (43p) (43p) Hans Peter Håkansson (43p) Kent Gösta Hägglund (43p) (43p) (43p) Hugo Lennart Yngve Lewné (42p) Anders Kinntorph (42p) (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) (39p) Carin Irene Axelsson (39p) Bengt Carl Magnus Richardsson (37p) Carl Jan Richardsson (37p) Charlotte Eva Elisabeth Dizengremel (37p) Anne Bride Helena Richardsson (37p) (35p) Carl Michael Klingvall (35p) Jonas Mikael Johansson (34p) Sten Harald Bauer (33p) Per Håkan Zetterström (33p) John Ragnar Dahlfors (33p) (33p) Sten Erik Heijel (32p) Hans Peter Göran Liberg (32p) Ulf Roland Skärskog (31p) Ulf Johan Skärskog (31p) Lars-Göran Holländer (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Lars-Åke Fransson (26p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Anna Margareta Sundholm (25p) Pär Caldenby (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Carl Anders Alm (24p) Hans Kullberg (23p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Ulf Joakim Hedqvist (22p) Nils Gustaf Peter Önnheim (21p) Claes-Göran Westerberg (20p) Lars Magnus Lundberg (20p) Claes Rutger Bo Nordström (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) (17p) Nils Andreas Nyberg (16p) (16p) Kurt Arne Lennart Grönvall (16p) Bengt Olof Olsson (16p) Thomas Stig Lihagen (16p) Lars Gunnar Kjellgren (14p) Nils Tommy Eriksson (14p) Kerstin Maria Malmaeus (14p) Bo Rune Kroon (14p) Tobias Sten Ove Thorsson (12p) Anna Östlund (12p) Francisco Javier Sanchez Pelaez (11p) Pierre Eugen Pettersson (11p) Lars Olof Tord Eklund (10p) Fredrik Johan Erik Christiansson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.