Erik Mattias Karldén (33p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Björn Pär Anton Bönnestig (4) Rolf Axel Herbert Gabrielson (4) Maria Björnsdotter Stecksén (1) Lars Jesper Bonnivier (1) Per Lennart Harryson (1) Bengt Martin Casterud (1) Viveka Irja Hirdman Ryrberg (1) Arne Georg Sjögren (1) Kaj Olof Wirsén (1) Gustaf Tomas Jonsson (1) Eva Susanna Rystedt (1) Robin Alexander Eriksson (1) Sture Allan Eriksson (1) Ulf Peter Nyllinge (1) Anders Viktor Borgs (1) Ann Kim Söderström Johansson (1) Bo Göran Pelle Thomas Bergström (1) Johan Esaias Tegnér (1) Sven-Göran Svensson (1) Seth Tony Pettersson (1) Peter Emil Clemedtson (1) Inger Margareta Dahle (1) Birgitta M Torstenius Hagenfeldt (1) Jan-Erik Sigurd Höjvall (1) Hans Gunnar Oswald Toll (1) Per Gösta Herbert Werling (1) Leemon Wu (1) Jan Erik Ridderwall (1) Shwan Amjadi (1) Carl Fredrik Harald Nöjd (1) Kristina Louise Lilliesköld (1) Sven Magnus Fredmer (1) Hilkka Tuulikki Hugosson (1) Tom Henrik Wolf (1) Nils Göran Jacobsson (1) Peder Berndt Inge Natéus (1) Ingrid Margaretha Jansson (1) Carl Georg Hjalmar Conradi (1) Per Georg Jacobson (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Karl-Gunnar Peter Hjertström (1) Sofia Eva-Lotta Strid (1) Dwight Sven Pierre Sjöstedt (1) Kerstin Elisabet Sjöstrand (1) Åsa Maria Kjellander (1) Lena Maria Eidmann (1) Dan Beitner (1) Roland Ingemar Svensson (1) Ebba Eleonora Roger (1) Lars Magnus Urban Holm (1) Bodil Anna Vilhelmina Gistrand (1) Johan William Zethraeus (1) Ulla Margareta Angur Jeppson (1) Pontus Mikael Bergekrans (1) Ulrica Birgitta Ekervall Andersson (1) Svante Herman Nils Ödman (1) Viveka Kristina Ehn (1) Per Jacob Skanse (1) Ilija Batljan (1) Per Kristoffer Toreson Svensson (1) Åsa Susanne Åkerblom (1) Anders Göran Mossberg (1) Peter Dahlgren (1) Jan Martin Stjernström (1) Hanna Inger Sofie Nordenborg (1) Lars Peter Nilsson (1) (1) Rikard Valdemar Josefson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.