Mats Åke Andersson

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Jan Tomas Forslund (5) Samuel Olof Hubert Johansson (5) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (4) Glen Kurt Gustav Nilsson (4) Karin Kristina Larsson (4) Bengt Anders Claesson Ulff (3) Alf Gerald Engström (3) Per Olov Ingemar Lagerlöf (3) Lars Åke Gunnar Träff (2) Willy Johannes Heyman (2) Robert Carl Sture Söderling (2) Leif Erik Aurell (2) (2) John Erik Åström (2) Anders Eric Karlsson (2) Per Spångberg (2) Gösta Birger Vilhelm Andersson (2) Lina Birgitta Sofia Hedenström (2) Gunnel Katarina Nygren (2) Bo Anders Windt (2) Jan Ivan Thorell (2) Jonas Olof Eriksson (2) Jan Ingemar Näslund (1) (1) Sven Biarne Edén (1) Gunilla Kristina Bökmark (1) Per Oscar Harald Ekström (1) Wenche Engström (1) Mats Olov Lund (1) Kent David Allan Thudén (1) Hans Ulrik Andreasson (1) Fredrik Birger Jakobsson (1) Gull Lillemor Wahlberg (1) Sven Lennart Engström Roxendal (1) Hans Ruben Sundström (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Mats Olof Careborg (1) Jan Anders Holgersson (1) Okee-Makee-Quid Johnaten Williams (1) Alf Jonas Valentin (1) (1) Hans Peter Torsten Ekre (1) Pär Thomas Nilsson (1) Markus Per Ingemar Lagerlöf (1) Ingrid Charlotta Ljungqvist (1) Frans Peter Günther Einarsson (1) Nils Ronny Hedlund (1) Lars Gustaf Gunneflo (1) Kjell Benny Westerlund (1) (1) Berndt David Bergström (1) Eric Martin Linus Frey (1) (1) Kjell Erik Johan Holmberg (1) Per Håkan Bergström (1) Jan Carl Arty Söderling (1) Bengt Åke Ingemar Aldén (1) Per Henrik Stefan Sallerfors (1) Inger Margareta Dahle (1) Eva Agneta Edberg (1) Nils Gunnar Mattsson (1) (1) (1) Anne-Christine Therese Nilsson (1) Francesca Chiodi (1) Martin Per Hultén (1) (1) Sven Arne Engvall (1) Karl Johan Kristian Perlhagen (1) Jan Erik Ragnar Hed (1) (1) Per Michael Kriikkula (1) Hans Erik Dahlin (1) Per Anders Broberg (1) Nils Morgan Eriksson (1) (1) Andreas Bo Henrik Troberg (1) Göran Beijer (1) Karl Ola Wallander (1) Ulf Håkan Blommé (1) Lars Åke Martin (1) May Ann-Cathrine Söderling (1) Gustav Ingemar Kihlström (1) Hans Göran Sommerland (1) (1) Per Anders Erik Lundqvist (1) Jan Erik Svallingson (1) Per Gunnar Falk (1) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (1) Johan Lennart Enderstein (1) Per Jonas Ingemar Lagerlöf (1) Stig Lennart Hansson (1) Björn Magnus Doverskog (1) Erik Olof Zetterström (1) John Erik Sandström (1) Patrik Leif Ljungmark (1) (1) Mats Karl-Evert Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Alf Gerald Engström (85p) (73p) Karl Johan Kristian Perlhagen (73p) Mats Karl-Evert Johansson (73p) (72p) Lina Birgitta Sofia Hedenström (65p) Eric Martin Linus Frey (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Agneta Edberg (60p) Kent David Allan Thudén (58p) (57p) Ingrid Charlotta Ljungqvist (57p) Bengt Anders Claesson Ulff (55p) (54p) Jonas Olof Eriksson (50p) (49p) Per Anders Broberg (49p) Wenche Engström (48p) Hans Ulrik Andreasson (48p) Gustav Ingemar Kihlström (48p) Per Spångberg (47p) Per Henrik Stefan Sallerfors (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Glen Kurt Gustav Nilsson (46p) Nils Gunnar Mattsson (43p) Stig Lennart Hansson (42p) Patrik Leif Ljungmark (42p) Ulf Håkan Blommé (41p) Per Håkan Bergström (40p) Mats Olof Careborg (39p) Alf Jonas Valentin (39p) Karin Kristina Larsson (39p) (39p) (39p) Samuel Olof Hubert Johansson (39p) Lars Åke Martin (39p) Jan Erik Svallingson (39p) Johan Lennart Enderstein (39p) Jan Ingemar Näslund (38p) Per Oscar Harald Ekström (38p) Okee-Makee-Quid Johnaten Williams (38p) Kjell Benny Westerlund (38p) Berndt David Bergström (38p) Anders Eric Karlsson (38p) (38p) Hans Erik Dahlin (38p) (38p) Hans Göran Sommerland (38p) (38p) John Erik Åström (33p) Jan Anders Holgersson (32p) (32p) Leif Erik Aurell (31p) Lars Gustaf Gunneflo (31p) Per Olov Ingemar Lagerlöf (31p) Willy Johannes Heyman (30p) Gösta Birger Vilhelm Andersson (30p) Jan Erik Ragnar Hed (30p) Jan Ivan Thorell (30p) Erik Olof Zetterström (30p) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (28p) Hans Peter Torsten Ekre (28p) Göran Beijer (28p) Mats Olov Lund (24p) Sven Biarne Edén (23p) Bengt Åke Ingemar Aldén (23p) Karl Ola Wallander (23p) (23p) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (23p) Robert Carl Sture Söderling (22p) Francesca Chiodi (22p) Jan Tomas Forslund (21p) Per Anders Erik Lundqvist (21p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Markus Per Ingemar Lagerlöf (19p) Per Michael Kriikkula (19p) Per Gunnar Falk (19p) Per Jonas Ingemar Lagerlöf (19p) Nils Ronny Hedlund (18p) Pär Thomas Nilsson (17p) Sven Arne Engvall (17p) John Erik Sandström (17p) Kjell Erik Johan Holmberg (16p) Gunnel Katarina Nygren (15p) Gunilla Kristina Bökmark (14p) Sven Lennart Engström Roxendal (14p) Andreas Bo Henrik Troberg (14p) Bo Anders Windt (14p) Jan Carl Arty Söderling (12p) Nils Morgan Eriksson (12p) May Ann-Cathrine Söderling (12p) Fredrik Birger Jakobsson (11p) Björn Magnus Doverskog (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.