(72p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Mats Göran Kristensson (5) Jakob Ivan Norström (4) Maria Pernilla Rehnberg (3) Mats Anders Roland Pålsson (3) Peter Herman Lexenberg (3) Nils Håkan Eriksson (3) Ros-Marie Soo Yeun Grusén (3) (3) Lars Daniel Wassberg (3) Sven Tomas Lindgren (3) (3) (3) Per Martin Nordlund (3) Astrid Kristina Uppling (3) Ulf Peter Flennerhag (3) Karin Erika Lidgren (3) (2) Nils Fredrik Nordqvist (2) Johan Daniel Jönsson Norenius (2) Klas Jonas Bringle (2) Per Arne Gustav Rosenqvist (2) Bert Willard Möller (2) Bengt-Arne Borr (2) Mona Ingela Hansson (2) Lars Krister Azelius (2) Peter Stellan Ekberg (2) (2) Erik Tomas Palm (2) Hans Anders Fahlvik (2) Per Johan Albert Seeman (2) Kjell-Anders Stefan Stenklyft (2) Frida Sofia Kolbäck (2) Per Ola Mikael Rydgren (2) Lars Roger Holmqvist (2) Tord Seved Karlström (2) Bo Ingvar Jönsson (2) Lars-Gunnar Nilsson (1) (1) (1) Lars Anders Larsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) (1) (1) Elsie Marianne Holmberg (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Anders Bertil Bjurström (1) Jan Tomas Brynholt (1) Sven Per Björn Aspling (1) Beata Lihammar (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) (1) Lars-Olof Christer Enslöf (1) Bill Mikael Lindström (1) Nils Torsten Lennart Andersson (1) (1) (1) (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Lars Johan Erlandsson (1) Hans Oskar Fahlvik (1) Ulrika Ann-Charlotte Högberg (1) (1) Per Olof Andersson (1) (1) (1) Britt Marianne Lööf (1) Hans-Olof Olsson (1) (1) Bo Gustaf Andreas Sahlman (1) Anita Helena Berggren (1) (1) Denise Schumann (1) Paul Kenneth Tallinger (1) Rolf Yngve Erlandsson (1) Leif Göran Månsson (1) (1) Peter Christian Leslie Dyer (1) (1) Lars Gunnar Ericson (1) Ingrid Monika Hedberg (1) (1) Karin Johanna Ljung (1) Karl Magnus Ernolf (1) Jan Erik Harald Lööf (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Anders Viktor Borgs (1) Bo Henrik Holmström (1) Inger Margareta Dahle (1) Björn Erik Lennart Andersson (1) Carl-Fredrik Morander (1) (1) (1) Ulf Torsten Pernvi (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) (81p) Ros-Marie Soo Yeun Grusén (77p) Bill Mikael Lindström (70p) (70p) Per Martin Nordlund (70p) Lars Roger Holmqvist (70p) (70p) (66p) Jakob Ivan Norström (66p) Lars Gunnar Ericson (66p) Anita Helena Berggren (64p) (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Mats Göran Kristensson (57p) (56p) (53p) Peter Christian Leslie Dyer (53p) (52p) (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Nils Fredrik Nordqvist (47p) Johan Daniel Jönsson Norenius (47p) Per Arne Gustav Rosenqvist (47p) Ulrika Ann-Charlotte Högberg (47p) Astrid Kristina Uppling (47p) Karin Johanna Ljung (47p) Carl-Fredrik Morander (47p) Nils Håkan Eriksson (45p) (44p) (44p) Lars Krister Azelius (44p) Klas Jonas Bringle (43p) Anders Bertil Bjurström (43p) (41p) Anders Viktor Borgs (41p) (40p) (39p) (39p) (36p) (34p) Lars Johan Erlandsson (34p) (34p) Hans Anders Fahlvik (33p) Per Johan Albert Seeman (33p) Bo Ingvar Jönsson (33p) (33p) Hans-Olof Olsson (32p) (30p) (29p) Karl Magnus Ernolf (28p) Bert Willard Möller (27p) Per Olof Andersson (27p) Nils Torsten Lennart Andersson (25p) (24p) Lars-Olof Christer Enslöf (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Peter Herman Lexenberg (22p) Tord Seved Karlström (22p) Jan Erik Harald Lööf (21p) Elsie Marianne Holmberg (20p) Mona Ingela Hansson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Britt Marianne Lööf (20p) Bo Gustaf Andreas Sahlman (20p) Paul Kenneth Tallinger (20p) Leif Göran Månsson (20p) Sven Tomas Lindgren (18p) Frida Sofia Kolbäck (17p) Maria Pernilla Rehnberg (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) Ulf Peter Flennerhag (16p) Rolf Yngve Erlandsson (15p) Beata Lihammar (14p) Lars Daniel Wassberg (14p) (14p) Bo Henrik Holmström (13p) Björn Erik Lennart Andersson (13p) (10p) (10p) Bengt-Arne Borr (9p) Jan Tomas Brynholt (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.