(63p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Bo Curt Elof Lagerström (8) Dag Göran Littorin (7) Alf Magnus Lagergren (5) Tobias Fredrik Wastensson (5) Karin Margareta Jansson (2) (1) (1) (1) Helene Margareta Vibbleus (1) Johan Leif Erland Andersson (1) (1) (1) (1) Roy Erhardt Ytre-Eide (1) Öystein Engebretsen (1) Ove Claes-Göran Wedebrand (1) Orest Lastow (1) (1) Jonas Ragnar Ragnarsson (1) Sven Georges Totté (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Rolf Andreas Sjödin (1) Rolf Lennart Widgren (1) Erik Niklas Lundquist (1) (1) Göran Mathias Junde (1) Iréne Katarina Högbom Kjellson (1) Carol Maria E Holmström Spendilow (1) Helge Torben Björk (1) Daniel Georg Ek (1) (1) (1) Hans Ola Andersson (1) Alf Håkan Pettersson (1) (1) (1) Samir Kamal (1) Leif Gerry Hansson (1) Carl Håkan Lindgren (1) Berndt David Lennart Axelsson (1) Carl-Anders Birgestam (1) Björn Arne Lindberg (1) Johan Mårten Rittfeldt (1) (1) Thord Elis Norberg (1) Per Martin Henriksson (1) Kent Birger Westerlund (1) Sten Urban Gillström (1) (1) Casper Leopold Erik Seifert (1) (1) Petra Marine Linnéa Gesien (1) (1) (1) (1) Ulf Anders Gundemark (1) Per Gustaf Tottie (1) (1) Nils Johan Lindström (1) Gunilla Margareta K Aschan (1) Erik Anders Hult (1) Hans Christian Gylche (1) Sven Harald Knut Jansson Pousette (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Mats Håkan Johansson (1) (1) Ulf Martin Henricson (1) Eva Maria Ölander (1) (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Lars Olof Hellman (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) Carl Johan Jonas Ekesiöö (1) Anders Jonas Flodh (1) (1) (1) (1) Mikael Krantz (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(83p) Samir Kamal (83p) Ulf Anders Gundemark (81p) Daniel Georg Ek (80p) (79p) Helene Margareta Vibbleus (76p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Carl Håkan Lindgren (69p) Öystein Engebretsen (67p) Johan Leif Erland Andersson (66p) (64p) Nils Erik Petter Skånsberg (64p) Erik Niklas Lundquist (63p) (62p) Alf Magnus Lagergren (61p) Tobias Fredrik Wastensson (61p) Dag Göran Littorin (61p) Ulf Martin Henricson (61p) Carl Johan Jonas Ekesiöö (59p) Nils Johan Lindström (58p) Jonas Ragnar Ragnarsson (57p) Berndt David Lennart Axelsson (56p) (55p) (53p) (52p) (52p) (52p) (52p) Gunilla Margareta K Aschan (52p) Sven Harald Knut Jansson Pousette (52p) Ove Claes-Göran Wedebrand (50p) Mats Håkan Johansson (50p) (50p) (49p) Casper Leopold Erik Seifert (46p) (45p) (44p) Eva Maria Ölander (43p) (43p) Helge Torben Björk (40p) (40p) (40p) (38p) (38p) Rolf Lennart Widgren (37p) (37p) (37p) Orest Lastow (35p) Sven Georges Totté (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Johan Mårten Rittfeldt (35p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) (35p) Rolf Andreas Sjödin (34p) Lars Olof Hellman (34p) Sten Urban Gillström (28p) (27p) Hans Ola Andersson (26p) Thord Elis Norberg (26p) Erik Anders Hult (26p) Hans Christian Gylche (26p) Petra Marine Linnéa Gesien (22p) Carol Maria E Holmström Spendilow (21p) (21p) Anders Jonas Flodh (21p) Mikael Krantz (21p) Björn Arne Lindberg (20p) (20p) Iréne Katarina Högbom Kjellson (19p) Per Martin Henriksson (19p) Leif Gerry Hansson (18p) Roy Erhardt Ytre-Eide (17p) Bo Curt Elof Lagerström (16p) Alf Håkan Pettersson (14p) Kent Birger Westerlund (13p) Karin Margareta Jansson (12p) My Gudrun Maria Bolin (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.