Dan Nils Torsten Sehlberg (32p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Markus Petter Hallenberg (25) Conny Fredric Hävrén (20) Carl Fredrik Westin (19) Dan Fredrik Lidjan (19) Olov Andreas Forslund (9) Lennart Patrik Tobias Andersson (9) Markus E J Liikanen Lilldalen (4) Lennart Rolf Ivar Verner (4) Hans Håkan Juserius (2) Erik Valdemar Lundström (2) Sten-Gunnar Öberg (2) Cecilia M D Nybacka Hallenberg (2) Lennart Ronnie Sivert (2) Kaj Olof William Strömberg (2) Ana Lia Bromberg Sehlberg (2) Mats Erik Tullgren (2) Erik Wilhelm Tomson Rune (2) Bo Torsten Nilsson (1) Claes Magnus Per Johan Odin (1) Tor Åke Eriksson (1) Staffan Olle Edvin Landén (1) Robert Per Henry Ahldin (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Gunnar Jan Stephan Ebberyd (1) Marlene Elisabet Zingmark (1) Stig Mikael Johansson (1) Hans Krister Ejemyr (1) Hans Jonas Tulldahl (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Jan Erik Elfström (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Charlie Erik Martin Söderberg (1) Hans Jörgen Lannerstedt (1) Per Rickard Langerfors (1) Ando Milton Wikström (1) Karl Stefan Andersson (1) Peter Hugo von Heidenstam (1) Björn Erland Alfred Grundvall (1) Erik Peter Magnus Stopp (1) Caroline Helene Ohlsson (1) Bo Lennart Mattias Lindell (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) David Lennart Marklund (1) Eric Bo Forsner (1) Rolf Roger Lundberg (1) Kristina Marlene Tulldahl (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Lars Henrik Söderberg (1) Jon Wilhelm Åsberg (1) Petter Lars Linus Söderberg (1) Niclas Tshaka D Kjellström Matseke (1) John Erik Gunnar Spernaes (1) Catherine Vera Madeleine Odin (1) (1) Ernst Mikael Pålsson (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Peter Göran Lindh (1) Niklas Henrik Pontus Mattsson (1) Swen Peter Jörgne (1) Anna Elisabeth Jörgne (1) Björn Johan Kadar (1) Rolf Christer Edbert Nilsson (1) Ulrica Carin Franzén (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Erik Johan Uhlén (1) Mats Erland Olsson (1) Margit Annika Bernhard (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Dan Fredrik Lidjan (63p) Per Rickard Langerfors (62p) Erik Wilhelm Tomson Rune (62p) Carl Fredrik Westin (61p) Margit Annika Bernhard (60p) Robert Per Henry Ahldin (57p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) John Erik Gunnar Spernaes (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Olov Andreas Forslund (44p) Lennart Patrik Tobias Andersson (44p) Claes Magnus Per Johan Odin (43p) Tor Åke Eriksson (43p) Gunnar Jan Stephan Ebberyd (39p) Erik Valdemar Lundström (38p) Lars Henrik Söderberg (38p) Mats Erik Tullgren (38p) Charlie Erik Martin Söderberg (37p) Petter Lars Linus Söderberg (37p) Hans Håkan Juserius (36p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Lennart Ronnie Sivert (35p) Markus Petter Hallenberg (35p) Anna Elisabeth Jörgne (35p) Kaj Olof William Strömberg (35p) Jan Erik Elfström (34p) Sten-Gunnar Öberg (32p) Cecilia M D Nybacka Hallenberg (32p) Erik Peter Magnus Stopp (30p) Eric Bo Forsner (30p) Niclas Tshaka D Kjellström Matseke (29p) Bo Lennart Mattias Lindell (24p) Per Ingvar Nordgaard (24p) Ando Milton Wikström (23p) Peter Hugo von Heidenstam (23p) Rolf Roger Lundberg (23p) Hans Krister Ejemyr (22p) Hans Jörgen Lannerstedt (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Jon Wilhelm Åsberg (22p) Mats Erland Olsson (22p) Staffan Olle Edvin Landén (21p) Stig Mikael Johansson (21p) David Lennart Marklund (21p) Marlene Elisabet Zingmark (20p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (19p) Swen Peter Jörgne (19p) Conny Fredric Hävrén (19p) Björn Johan Kadar (17p) Hans Jonas Tulldahl (16p) Kristina Marlene Tulldahl (16p) (16p) Peter Göran Lindh (16p) Markus E J Liikanen Lilldalen (14p) Ana Lia Bromberg Sehlberg (14p) Rolf Christer Edbert Nilsson (14p) Ulrica Carin Franzén (14p) Erik Johan Uhlén (14p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Caroline Helene Ohlsson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.