Dan Nils Torsten Sehlberg (30p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Markus Petter Hallenberg (18) Markus E J Liikanen Lilldalen (13) Erik Johan Uhlén (7) Bernt-Olof Håkan Gustafsson (6) Lennart Rolf Ivar Verner (5) Cecilia M D Nybacka Hallenberg (3) Jenny Maria Tellbom (3) Hans Håkan Juserius (2) Sven Ove Ståhl (2) Sten-Gunnar Öberg (2) Ana Lia Bromberg Sehlberg (2) Lars-Åke Jonas Sandström (2) (1) Peter Göran Lindh (1) Tor Åke Eriksson (1) Gunnar Jan Stephan Ebberyd (1) Stig Mikael Johansson (1) Hans Krister Ejemyr (1) Ulf Adelsohn (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Åsa Ulrika Malmberg Livijn (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Per Johan Olof Söderberg (1) Hans Jörgen Lannerstedt (1) Claes Magnus Per Johan Odin (1) Per Runar Lindgren (1) Niklas Henrik Pontus Mattsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Staffan Olle Edvin Landén (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Björn Erland Alfred Grundvall (1) Marlene Elisabet Zingmark (1) Bo Lennart Mattias Lindell (1) David Lennart Marklund (1) Eric Bo Forsner (1) Rolf Roger Lundberg (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Jonathan Daniel Lajos Körösi (1) Jon Wilhelm Åsberg (1) Lars Henrik Söderberg (1) Niclas Tshaka D Kjellström Matseke (1) Robert Per Henry Ahldin (1) Karl Stefan Andersson (1) Erik Peter Magnus Stopp (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Swen Peter Jörgne (1) Anna Elisabeth Jörgne (1) Björn Johan Kadar (1) Rolf Christer Edbert Nilsson (1) Anders Erik Borg (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Mats Erland Olsson (1) Ando Milton Wikström (1) Karl Gustaf Lindgren (1) Caroline Helene Ohlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulf Adelsohn (70p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Bernt-Olof Håkan Gustafsson (59p) Bo Torsten Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Anders Erik Borg (48p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Robert Per Henry Ahldin (47p) Hans Håkan Juserius (41p) Claes Magnus Per Johan Odin (38p) Lars Henrik Söderberg (38p) Tor Åke Eriksson (37p) Per Johan Olof Söderberg (37p) (36p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Jenny Maria Tellbom (35p) Markus Petter Hallenberg (35p) Eric Bo Forsner (32p) Cecilia M D Nybacka Hallenberg (30p) Sten-Gunnar Öberg (30p) Per Runar Lindgren (29p) Erik Peter Magnus Stopp (28p) Gunnar Jan Stephan Ebberyd (27p) Erik Johan Uhlén (25p) Jonathan Daniel Lajos Körösi (25p) Per Ingvar Nordgaard (25p) Åsa Ulrika Malmberg Livijn (24p) Bo Lennart Mattias Lindell (24p) Rolf Roger Lundberg (23p) Ando Milton Wikström (23p) Hans Krister Ejemyr (22p) Hans Jörgen Lannerstedt (22p) Jon Wilhelm Åsberg (22p) Niclas Tshaka D Kjellström Matseke (22p) Mats Erland Olsson (22p) Karl Gustaf Lindgren (22p) Stig Mikael Johansson (21p) David Lennart Marklund (21p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (21p) Marlene Elisabet Zingmark (18p) Sven Ove Ståhl (18p) Anna Elisabeth Jörgne (18p) Lars-Åke Jonas Sandström (18p) Staffan Olle Edvin Landén (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Swen Peter Jörgne (17p) Peter Göran Lindh (16p) Ana Lia Bromberg Sehlberg (16p) Björn Johan Kadar (16p) Markus E J Liikanen Lilldalen (14p) Rolf Christer Edbert Nilsson (14p) Caroline Helene Ohlsson (14p) My Gudrun Maria Bolin (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.