Karl Thomas Söderdahl

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Jan Arne Tommy Lundström (4) Jan Åke Ullsten (3) Kerstin Hillevi Vestin (3) Clas Håkan Berth Niklasson (3) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (3) Anna Rebecca Klang (2) Kristina Ackbar (2) Inger Margareta Dahle (2) Annika Maria Meinhardt (2) Erik Markus Hagberg (2) Carl Wilhelm Andreas Fogdeson (2) Peter Folke Wilhelm Meinhardt (2) Åke Fredrik Johansson (2) Stig Sören Karlsson (2) Anders Viktor Borgs (2) Ulf Peter Kronqvist (1) Pär Jonas Jonsson (1) Janne Roland Kleveberg (1) Peter Torbjörn Rexhammar (1) Carl Olof Bertil Swartz (1) Ingemar Erik Axel Larsson (1) Inga Margareta Andersson (1) Anna Maria Margareta Braune (1) Ernst Peter Bosson Sylwan (1) Håkan Ewald Andersson (1) Per-Olof Andersson (1) Karin Elisabet Lisa Brydner (1) Lars Gunnar Curinder (1) Mats Henric Kasimir (1) Ulf Helge Boberg (1) Mattias Petter Meinhardt (1) Robert Andreas Nilsson (1) Stefan Mathias Gustavsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Hans Lennart Asterhult (1) Leif Patrik Fjärstedt (1) Leif Greger Sigfrid Edlund (1) Britt Héléne Belin (1) Gary Niklas Ingemar Dambergs (1) Klas Håkan Nilsson (1) Hans Göran Nordström (1) Christoffer Per Tobias Sjögren (1) Henrik Artur Fältmars (1) Eva Margareta Eljans (1) Åke Lennart Sjöström (1) Yvonne Elisabeth Kronqvist (1) Per Anders Roberth Karlsson (1) Mats Jonas Sjögren (1) Daniel Ove Johansson (1) Heidi Carol Anette Swartz (1) Nils Peter Karlsson (1) Karl Henrik Hultbom (1) Maria Therése Catarina Johansson (1) Ulf Göran Wiman (1) Björn Erik Andersson (1) Steen Winterskov (1) Karl Axel Roger Björkholm (1) John Michael Källström (1) Bo Krister Gustavsson (1) Johan Klas Meinhardt (1) Malin Katarina Hedlund (1) Sara Maria Fahle (1) Karl Stefan Andersson (1) Lennart Ingvar Oskar Fredriksson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Jonny Artur Vallentin Fältmars (1) Jan-Allan Stefan Fredriksson (1) Karl Mikael Anders Karlsson (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl Göran Klint (1) Dick Benny Zetterström (1) Anita Helena Berggren (1) Hans Percy Danielsson (1) Lars-Jonas Lundquist (1) Åsa Maria Elisabeth Lindqvist (1) Jan Anders Swenningson (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Stig Mats Gustaf Rosenqvist (1) Johan Henrik Lenngren (1) Jan Alf Castenvik (1) Anna Lena Ahl (1) Leif Adolf-Fredrik Kasimir (1) Per Lennart Tholander (1) Sven Krister Nilsson (1) Carl-Johan Sven Anders Tubbin (1) Elin Amanda Nilsson (1) Eva-Lotta Boberg (1) Gert Ivar Ingemar Wahlbeck (1) Lars Jan-Olof Nilsson (1) Thomas Bo Niklas Polteg (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lars Bertil Verkander (1) Anna Malin Sofia Sandberg (1) Ulrik Magnus Hollman (1) Klas Henrik Nilsson (1) Mats Bengt David Hellmark (1) Karl-Fredrik Gustav Klint (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Bo Torsten Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Jonny Artur Vallentin Fältmars (42p) Christoffer Per Tobias Sjögren (41p) Henrik Artur Fältmars (41p) Per Anders Roberth Karlsson (41p) Åsa Maria Elisabeth Lindqvist (41p) Klas Henrik Nilsson (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Karl Göran Klint (39p) Peter Folke Wilhelm Meinhardt (39p) Karl-Fredrik Gustav Klint (39p) Jan Åke Ullsten (37p) Jan Anders Swenningson (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Ulrik Magnus Hollman (37p) Leif Patrik Fjärstedt (35p) Annika Maria Meinhardt (34p) Mattias Petter Meinhardt (33p) Johan Klas Meinhardt (33p) Daniel Ove Johansson (32p) Anna Maria Margareta Braune (31p) Per-Olof Andersson (31p) Stig Mats Gustaf Rosenqvist (31p) Johan Henrik Lenngren (31p) Håkan Ewald Andersson (30p) Karl Henrik Hultbom (29p) Björn Erik Andersson (29p) Jan Arne Tommy Lundström (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Peter Torbjörn Rexhammar (26p) John Michael Källström (26p) Bo Krister Gustavsson (26p) Dick Benny Zetterström (26p) Thomas Bo Niklas Polteg (23p) Inga Margareta Andersson (22p) Leif Greger Sigfrid Edlund (22p) Lennart Ingvar Oskar Fredriksson (22p) Ulf Helge Boberg (21p) Stefan Mathias Gustavsson (21p) Sara Maria Fahle (21p) Anna Lena Ahl (21p) Carl-Johan Sven Anders Tubbin (21p) Eva-Lotta Boberg (21p) Pär Jonas Jonsson (20p) Karl Axel Roger Björkholm (20p) Yvonne Elisabeth Kronqvist (19p) Maria Therése Catarina Johansson (19p) Jan-Allan Stefan Fredriksson (19p) Carl Wilhelm Andreas Fogdeson (19p) Ulf Peter Kronqvist (18p) Karin Elisabet Lisa Brydner (18p) Lars-Jonas Lundquist (18p) Anna Malin Sofia Sandberg (18p) Erik Markus Hagberg (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Anna Rebecca Klang (16p) Gary Niklas Ingemar Dambergs (16p) Karl Mikael Anders Karlsson (16p) Åke Fredrik Johansson (16p) Gert Ivar Ingemar Wahlbeck (16p) Mats Bengt David Hellmark (16p) Nils Peter Karlsson (15p) Ulf Göran Wiman (15p) Lars Jan-Olof Nilsson (15p) Britt Héléne Belin (14p) Steen Winterskov (14p) Clas Håkan Berth Niklasson (14p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Lars Bertil Verkander (14p) Ernst Peter Bosson Sylwan (13p) Mats Henric Kasimir (13p) Robert Andreas Nilsson (13p) Carl Olof Bertil Swartz (11p) Hans Göran Nordström (11p) Heidi Carol Anette Swartz (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Leif Adolf-Fredrik Kasimir (11p) Malin Katarina Hedlund (10p) Sven Krister Nilsson (10p) Elin Amanda Nilsson (10p) Stig Sören Karlsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.