Carl Jacob Mörk (65p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Oscar Robert Christensson (39) Carl Jonas Svensson (28) Lars Göran Markus Sjövall (21) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (8) Leif Gustaf Malmborg (8) Monika Margareta Wannholm (4) Erik Peter Fogelberg (4) Lars Anders Larsson (4) Britt Margareta Hansson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Pauline Märta Benedikte Mörk (3) Mats Björn Lindholmer (3) Jan Totte Dahlin (2) Jonas Peter Grandér (2) Carl Gabriel Sergei A Cronstedt (2) Lars Johan Fredrik Lindberg (2) Aurora Veronica Arph (2) Karl Stefan Andersson (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Anna Cecilia Ekeblom (2) Andrew Michael Gordon Taylor (2) Jan Mathias Bäckvall (2) Carl Johan Magnus Sundell (2) Erik Oskar Wall (2) Sten Johan Pharmanson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Carl Robert Högström (2) Magnus Fredrik Hamberg (2) Carl Hampus Fernström (2) Hans Fredrik Sebastian Brodin (2) Bo Torsten Nilsson (2) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (2) Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Eva Margareta Eljans (1) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (1) Sven Erik Skog (1) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (1) Inger Margareta Dahle (1) Hans Erik Runesten (1) Sven Gösta Lennart Lerander (1) (1) JOHAN TORSTEN SUNDBERG (1) Sven Knut Henrik Jansson Pousette (1) Susanne Westman (1) Carl Gustav Johan Rylander (1) Carl Christian Robin af Burén (1) Philip Kristofer Sjöö Asplund (1) Kitty Birgitta Jansson (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Anita Helena Berggren (1) Jan Torsten Karlemark (1) Per Gunnar Forsberg (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Marie Helena Levander (1) Hans Lennart Henry Persson (1) Lars Jon Andreas Öhman (1) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Fouad Kamal (1) Johan Patrik Lindqvist (1) Jan Åke Ullsten (1) Sven Anders Trast Vinqvist (1) Charlotte Marie-Louise Christensson (1) Roland Jan Olof Wretström (1) Klas Erik Thomas Rennerfelt (1) Anders Viktor Borgs (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Bo Andreas Philipson (1) Anders Mikael Axelsson (1) Erik Anders Fast (1) Marcus Clas Fredrik Lerander (1) Jenny Lise-Lotte Cathrine Wärmé (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Percival Hugo Calissendorff (1) William Douglas Cyrus Rosén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Britt Margareta Hansson (81p) Marie Helena Levander (78p) Hans Erik Runesten (73p) (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Sven Knut Henrik Jansson Pousette (67p) Hans Fredrik Sebastian Brodin (66p) Johan Patrik Lindqvist (65p) Bo Andreas Philipson (65p) Jenny Lise-Lotte Cathrine Wärmé (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Sven Gösta Lennart Lerander (63p) Percival Hugo Calissendorff (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Johan Magnus Sundell (61p) Anders Mikael Axelsson (61p) Marcus Clas Fredrik Lerander (61p) Carl Gustav Johan Rylander (60p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (58p) Jonas Peter Grandér (57p) Carl Gabriel Sergei A Cronstedt (57p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Erik Peter Fogelberg (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Erik Anders Fast (50p) Oscar Robert Christensson (49p) Tobias Emanuel Alsborger (49p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Carl Christian Robin af Burén (45p) Lars Jon Andreas Öhman (45p) Fouad Kamal (45p) Philip Kristofer Sjöö Asplund (44p) William Douglas Cyrus Rosén (44p) Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt (43p) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Lars Göran Markus Sjövall (41p) Klas Erik Thomas Rennerfelt (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Lars Johan Fredrik Lindberg (34p) Jan Mathias Bäckvall (34p) Carl Hampus Fernström (33p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Sten Johan Pharmanson (29p) Pauline Märta Benedikte Mörk (25p) Kitty Birgitta Jansson (25p) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (23p) Mats Björn Lindholmer (23p) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Aurora Veronica Arph (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Jan Torsten Karlemark (20p) Erik Oskar Wall (19p) Charlotte Marie-Louise Christensson (18p) Kurt Jörgen Lövgren (17p) Andrew Michael Gordon Taylor (16p) Carl Robert Högström (16p) Sven Erik Skog (15p) JOHAN TORSTEN SUNDBERG (15p) Per Gunnar Forsberg (15p) Roland Jan Olof Wretström (15p) Susanne Westman (14p) Monika Margareta Wannholm (14p) Hans Lennart Henry Persson (13p) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (12p) Sven Anders Trast Vinqvist (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.