Måns Torsten Per Carlson (83p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Sten Magnus Fredrik Ohlsson (1) Caroline Anna Maria Lönnbark (1) Karl Gunnar Tage Malm (1) Björn Henrik Eklund (1) Sture Magnus Jonasson (1) Karin Lillian Strömberg (1) Jens Peter Ander (1) Boel Agneta Cecilia Kores (1) Tommy Joakim Rönnlund (1) Carl Christian Westin Jansson (1) Carl Henrik Eneroth (1) Per Johan Ludvig Nauckhoff (1) (1) Helena Eva Marie Nilsson (1) Kjell Åke Fredrik Walther (1) Bo Tore Fröström (1) Fredrik Johan Ramberg (1) (1) (1) Annemarie Gardshol (1) Carl Henrik Ahlén (1) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (1) (1) (1) Christine Elizabeth Rankin (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Per Jonas Persson (1) Per Erik Gunnar Westerberg (1) Anna Elisabeth Nilsson-Ehle (1) Dan Anders Willstrand (1) Jan Ragnar Bardell (1) Kent Olov Benny Örnerfors (1) (1) Gunilla Birgitta Ruth Spongh (1) Ulf Evertson Spolander (1) (1) Sofie Charlotte Lindahl (1) Carl Didrik Roos (1) Sonat Burman Olsson (1) Frederick Linderos (1) Malin Maria Kristina Lindahl (1) (1) Jonas Magnus Hultkvist (1) Hans Johan Hedkvist (1) Mats Olof Bondeson (1) Kristina Elisabeth Lilja (1) Holger Niklas Lund (1) (1) Ola Niclas Göran Grunewald (1) Ammelie Charlotte Brorsson (1) (1) Lars Johan Lindholm (1) Stefan Patrik Löhr (1) Eva Margareta Färnstrand (1) Carl Johan Jonas Ekesiöö (1) (1) Lars-Erik Mott (1) Bengt Arne Lindblom (1) Marie Sophie Sten (1) Ulf Henrik Löfgren (1) Märta Kristina Tomasdotter Patek (1) Per-Arne Lundberg (1) Håkan Eric Englund (1) Karl Erik Andreas Myhrman (1) Jan Bengt Eskil Starrsjö (1) Klas Börje Theander (1) Per Rune Magnus Wilsby (1) (1) Lena Margareta Ekberg Larsson (1) (1) Ulrica A I Jansson Mässing (1) (1) (1) Pål Hans Bo Holst Victor (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Annemarie Gardshol (89p) Carl Christian Westin Jansson (86p) Eva Margareta Färnstrand (86p) (84p) (84p) Kristina Elisabeth Lilja (84p) Lars Johan Lindholm (84p) Per-Arne Lundberg (84p) Lena Margareta Ekberg Larsson (84p) (84p) Bo Tore Fröström (83p) (83p) Sandra Elisabet Svensk (83p) (83p) Sonat Burman Olsson (83p) (83p) (83p) Ulrica A I Jansson Mässing (83p) Gunilla Birgitta Ruth Spongh (82p) Karin Lillian Strömberg (73p) Frederick Linderos (72p) Lars-Erik Mott (72p) Sture Magnus Jonasson (71p) Boel Agneta Cecilia Kores (71p) Carl Henrik Eneroth (71p) Per Erik Gunnar Westerberg (71p) Jan Ragnar Bardell (71p) Håkan Eric Englund (71p) Carl Johan Jonas Ekesiöö (59p) Kjell Åke Fredrik Walther (55p) Malin Maria Kristina Lindahl (55p) Karl Gunnar Tage Malm (54p) Tommy Joakim Rönnlund (54p) Per Johan Ludvig Nauckhoff (54p) Anna Elisabeth Nilsson-Ehle (54p) Kent Olov Benny Örnerfors (54p) Bengt Arne Lindblom (54p) Märta Kristina Tomasdotter Patek (54p) Per Rune Magnus Wilsby (45p) Karl Erik Andreas Myhrman (43p) Sten Magnus Fredrik Ohlsson (41p) Fredrik Johan Ramberg (41p) Holger Niklas Lund (41p) (41p) (40p) (40p) (37p) (37p) (36p) (35p) Per Jonas Persson (35p) Björn Henrik Eklund (34p) Carl Henrik Ahlén (34p) Ola Niclas Göran Grunewald (34p) Jan Bengt Eskil Starrsjö (34p) (34p) (34p) Ulf Evertson Spolander (33p) Pål Hans Bo Holst Victor (33p) Christine Elizabeth Rankin (31p) Jens Peter Ander (30p) Dan Anders Willstrand (30p) Jonas Magnus Hultkvist (30p) Stefan Patrik Löhr (30p) Marie Sophie Sten (26p) Ammelie Charlotte Brorsson (22p) Mats Olof Bondeson (20p) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (18p) Hans Johan Hedkvist (17p) Helena Eva Marie Nilsson (14p) Carl Didrik Roos (14p) Klas Börje Theander (14p) Caroline Anna Maria Lönnbark (13p) Sofie Charlotte Lindahl (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.