Eije Patrik Mossberg (63p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Nils Lars Johan Magnusson (18) Per Johan Elis Johansson (14) Poti Astrid Margrethe Mossberg (7) Lars Carl Hugo Mossberg (6) Carl Johan Mossberg (3) Nils Gustaf Peter Gårdström (2) Elin Margareta Annwall (2) Åsa Helena Kristina Mossberg (2) (1) Carl Martin Kamphav (1) Peter Kristian Jönsson (1) Jan Olof Strand (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl Henrik Michael Axelson (1) Andrea Josephine Persdotter Dintler (1) Karin Charlotta Hallin (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Bo Stefan Carlsson (1) Bo Daniel Backman (1) Bo Jacob Nils Testor (1) Sven Joel Helmer Härgestam (1) Pelle Rangsten (1) Per Åke Bois (1) Per Markus Renlund (1) Carl Elis Rogberg (1) Jan Anders Nilsson (1) Stig Anders Peter Jönsson (1) Eva Gunilla Klang Bengtsson (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Eva Margareta Eljans (1) Ingegerd Kristina Johansson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Ove Erik Gunnar Leandersson (1) Lars Jonas Backman (1) Daniel Ramon Leandersson (1) Nils Anders Backman (1) Björn Wilhelm Ericsson (1) Hans Axel Werner Risberg (1) Jonas Fredrik Mårtensson (1) Alf Arne Blomqvist (1) Håkan Gunnar Engqvist (1) Lars Johan Dyrefors (1) Bo Gunnar Bengtsson (1) Per Anders Carlsson (1) Roger Lennart Karlsson (1) Per Åke Dintler (1) Anita Helena Berggren (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Dan Yngve Backman (1) Anna Marie Elisabeth Leandersson (1) Bo Torgel Gjörde (1) Lars Gunnar Olof Hagdahl (1) Carl Jacob Palmstierna (1) Johan Edvard Sören Kälvesten (1) Karl Sverker Björling (1) Lars Mattias Eklöf (1) Carl Fredrik Linton (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bo Daniel Backman (65p) Alf Arne Blomqvist (65p) Nils Anders Backman (64p) Hans Axel Werner Risberg (64p) Anita Helena Berggren (64p) Dan Yngve Backman (64p) Per Johan Elis Johansson (63p) Lars Jonas Backman (63p) Carl Elis Rogberg (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) Johan Edvard Sören Kälvesten (55p) Carl Martin Kamphav (49p) Elin Margareta Annwall (49p) Åsa Helena Kristina Mossberg (49p) Poti Astrid Margrethe Mossberg (49p) Carl Johan Mossberg (49p) Sven Joel Helmer Härgestam (42p) Björn Wilhelm Ericsson (42p) Jan Anders Nilsson (41p) Nils Lars Johan Magnusson (40p) (39p) Andrea Josephine Persdotter Dintler (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Bo Jacob Nils Testor (39p) Per Åke Dintler (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Håkan Gunnar Engqvist (35p) Lars Carl Hugo Mossberg (33p) Karin Charlotta Hallin (33p) Ingegerd Kristina Johansson (33p) Jan Olof Strand (26p) Karl Sverker Björling (25p) Peter Kristian Jönsson (22p) Per Anders Carlsson (22p) Bo Torgel Gjörde (22p) Per Åke Bois (21p) Stig Anders Peter Jönsson (21p) (20p) Nils Gustaf Peter Gårdström (17p) Lars Johan Dyrefors (17p) Carl Jacob Palmstierna (17p) Pelle Rangsten (16p) Jonas Fredrik Mårtensson (16p) Carl Fredrik Linton (16p) Karl Henrik Michael Axelson (15p) Eva Gunilla Klang Bengtsson (14p) Bo Gunnar Bengtsson (14p) Roger Lennart Karlsson (14p) Per Markus Renlund (12p) Ove Erik Gunnar Leandersson (10p) Daniel Ramon Leandersson (10p) Anna Marie Elisabeth Leandersson (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.