Eije Patrik Mossberg (50p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Nils Lars Johan Magnusson (18) Poti Astrid Margrethe Mossberg (13) Per Johan Elis Johansson (6) Lars Carl Hugo Mossberg (5) Carl Johan Mossberg (3) Nils Gustaf Peter Gårdström (2) (1) Per Åke Dintler (1) Anita Helena Berggren (1) Jan Olof Strand (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Karl Henrik Michael Axelson (1) Anna Marie Elisabeth Leandersson (1) Karin Charlotta Hallin (1) Åsa Helena Kristina Mossberg (1) Torsten Magnus Kristoferson (1) Bo Daniel Backman (1) Lars Mattias Eklöf (1) Sven Joel Helmer Härgestam (1) Bo Torsten Nilsson (1) Per Åke Bois (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Carl Elis Rogberg (1) Jan Anders Nilsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eva Gunilla Klang Bengtsson (1) Andrea Josephine Persdotter Dintler (1) (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Ingegerd Kristina Johansson (1) Bo Stefan Carlsson (1) Elin Margareta Annwall (1) Lars Gunnar Olof Hagdahl (1) Lars Jonas Backman (1) Johan Edvard Sören Kälvesten (1) Nils Anders Backman (1) Per Markus Renlund (1) Hans Axel Werner Risberg (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Alf Arne Blomqvist (1) Lars Johan Dyrefors (1) Hans Göran Nordström (1) Bo Gunnar Bengtsson (1) Eva Margareta Eljans (1) Roger Lennart Karlsson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Ove Erik Gunnar Leandersson (1) Daniel Ramon Leandersson (1) Dan Yngve Backman (1) Bo Jacob Nils Testor (1) Bo Torgel Gjörde (1) Jonas Fredrik Mårtensson (1) Carl Jacob Palmstierna (1) Henrik Alexander Schwerdt (1) Karl Sverker Björling (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Carl Fredrik Linton (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Alf Arne Blomqvist (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Hans Axel Werner Risberg (58p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) Johan Edvard Sören Kälvesten (55p) Bo Daniel Backman (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Jan Anders Nilsson (51p) Nils Anders Backman (51p) Dan Yngve Backman (51p) Poti Astrid Margrethe Mossberg (50p) Torsten Magnus Kristoferson (50p) Lars Jonas Backman (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Carl Johan Mossberg (45p) (42p) Sven Joel Helmer Härgestam (42p) Åsa Helena Kristina Mossberg (41p) Per Åke Dintler (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Andrea Josephine Persdotter Dintler (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Bo Torgel Gjörde (39p) Carl Elis Rogberg (34p) Nils Lars Johan Magnusson (34p) Lars Carl Hugo Mossberg (33p) Karin Charlotta Hallin (33p) Ingegerd Kristina Johansson (33p) Elin Margareta Annwall (33p) Per Johan Elis Johansson (33p) Karl Sverker Björling (32p) Carl Jacob Palmstierna (31p) Peter Jonas Michael Carlborg (27p) Bo Jacob Nils Testor (27p) Jan Olof Strand (26p) Nils Gustaf Peter Gårdström (23p) Per Åke Bois (20p) (20p) Per Markus Renlund (20p) Jonas Fredrik Mårtensson (16p) Carl Fredrik Linton (16p) Karl Henrik Michael Axelson (14p) Eva Gunilla Klang Bengtsson (14p) Bo Gunnar Bengtsson (14p) Roger Lennart Karlsson (14p) Lars Johan Dyrefors (12p) Hans Göran Nordström (11p) Anna Marie Elisabeth Leandersson (10p) Ove Erik Gunnar Leandersson (10p) Daniel Ramon Leandersson (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.