Casten Rolf Håkan von Otter (41p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Per Anders Markus Håkansson (8) Lars Martin Moström (8) Martin Olof Johansson (6) Susanne Fagerstad (4) Jessica Lillemor von Otter (4) Magnus Ivar Thorling (4) Johan Lennart Eklund (3) Hans Peter Lindqvist (3) Karin Maria Helena Eklund (3) Lars Magnus Olander (3) Ole Deurell (3) Matilda Wener Petersen (3) Sven Herbert Richard Schelin (2) Lisbet Rudert Erstrand (2) Jörgen Esbjörn Alexander Pohl (2) Fredrik Rolf Göran von Otter (1) Kjell Åke Henry Petersson (1) Per Gustav Torsten Linge (1) Anna Elisabeth Krohn (1) Pontus Jan-Erik Björnsson (1) Mats Olof Nordebäck (1) Jeanett Paludan Dehlin (1) Per Anders Börjesson (1) Jarl John Fredrik Tengström (1) Lars Gösta Pettersson (1) Ulf Peter Burholm (1) Carl Thomas Daae (1) Eva Carin Marika Waern (1) Linda Jessica Ahrgren (1) Pärlan Erik Fritz (1) Eva Charlotte von Otter (1) Rurik Alexander Tingvall Bergström (1) Ulla Kristina Charlotte Mönnich (1) Roland Kurt Vilgot Vilhelmsson (1) Sten Johan Pharmanson (1) Anna Birgitta Fredrikson (1) Fatemeh Zand (1) Carl Anders Henrik Holm (1) Ragnar Bengt Erik Thomaeus (1) Per Gunnar Helin (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Karl Rainer Massarsch (1) Per Fredrik Börjesson (1) Karl Fredrik Adolfsson (1) Andreas Nicolai Gindin (1) Leif Nils Jonas Bohlin (1) Rolf Erik Fredrik Salomon von Otter (1) Per Erik Björnsson Modin (1) Magnus Lars Henrik Henricsson (1) Hans Erik Martin Eklund (1) Richard Bjarnesson Gylling (1) Tomasz Jan Wasik (1) Carmen Celia Toré (1) Lars Christopher Nam-Hong Grahn (1) Kaj Oliver Lagerström (1) Anna Cecilia Ekeblom (1) Lars Rickard Jäderström (1) Per Gerhard Lundin (1) David Niclas Theodor Carlsson (1) David Gerry Sommensjö (1) (1) Paul Andreas Massarsch (1) Carl Jesper Lilliesköld (1) Ann-Charlotte Louise Gustafsson (1) Göran Per Arnold Arthursson (1) Hans Peter Körner (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Anders Börjesson (81p) Per Fredrik Börjesson (79p) Jarl John Fredrik Tengström (65p) Carl Anders Henrik Holm (63p) Jessica Lillemor von Otter (59p) Kaj Oliver Lagerström (59p) Andreas Nicolai Gindin (49p) Sven Herbert Richard Schelin (46p) David Gerry Sommensjö (44p) Carl Jesper Lilliesköld (43p) Martin Olof Johansson (42p) Susanne Fagerstad (41p) Pontus Jan-Erik Björnsson (39p) Carmen Celia Toré (37p) Lars Martin Moström (36p) Karl Fredrik Adolfsson (36p) Ragnar Bengt Erik Thomaeus (35p) Hans Peter Lindqvist (35p) Hans Peter Körner (35p) Fatemeh Zand (33p) Eva Carin Marika Waern (32p) Karl Rainer Massarsch (32p) Leif Nils Jonas Bohlin (32p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) (32p) Paul Andreas Massarsch (32p) Ole Deurell (31p) Jeanett Paludan Dehlin (30p) Ulf Peter Burholm (30p) Johan Lennart Eklund (30p) Karin Maria Helena Eklund (30p) Lars Rickard Jäderström (30p) Sten Johan Pharmanson (29p) Roland Kurt Vilgot Vilhelmsson (28p) Tomasz Jan Wasik (28p) Lars Gösta Pettersson (25p) Lisbet Rudert Erstrand (25p) Hans Erik Martin Eklund (25p) Per Gerhard Lundin (25p) Lars Magnus Olander (25p) Per Gunnar Helin (24p) Richard Bjarnesson Gylling (24p) David Niclas Theodor Carlsson (24p) Pärlan Erik Fritz (22p) Ann-Charlotte Louise Gustafsson (21p) Fredrik Rolf Göran von Otter (19p) Mats Olof Nordebäck (19p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (19p) Rolf Erik Fredrik Salomon von Otter (19p) Eva Charlotte von Otter (18p) Ulla Kristina Charlotte Mönnich (18p) Carl Thomas Daae (17p) Magnus Ivar Thorling (17p) Linda Jessica Ahrgren (16p) Rurik Alexander Tingvall Bergström (16p) Per Erik Björnsson Modin (16p) Kjell Åke Henry Petersson (15p) Lars Christopher Nam-Hong Grahn (15p) Matilda Wener Petersen (15p) Per Gustav Torsten Linge (14p) Anna Elisabeth Krohn (14p) Anna Birgitta Fredrikson (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.