Casten Rolf Håkan von Otter (39p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Lars Martin Moström (7) Per Anders Markus Håkansson (7) Martin Olof Johansson (6) Jessica Lillemor von Otter (5) Sven Herbert Richard Schelin (4) Magnus Ivar Thorling (4) Mats Olof Nordebäck (4) Johan Lennart Eklund (3) Matilda Wener Petersen (3) Hans Peter Lindqvist (3) Karin Maria Helena Eklund (3) Susanne Fagerstad (3) Ole Deurell (3) Lisbet Rudert Erstrand (2) Rurik Alexander Tingvall Bergström (2) Jörgen Esbjörn Alexander Pohl (2) Anna Cecilia Ekeblom (2) Lars Magnus Olander (2) Per Erik Björnsson Modin (2) Heléne Petra Monica Kraft (2) Pärlan Erik Fritz (2) Hans Peter Körner (2) Eva Charlotte von Otter (1) Leif Nils Jonas Bohlin (1) Ulla Kristina Charlotte Mönnich (1) (1) Richard Bjarnesson Gylling (1) Ulf Simon Reinius (1) Lars Christopher Nam-Hong Grahn (1) Kjell Åke Henry Petersson (1) Lars Rickard Jäderström (1) Roland Kurt Vilgot Vilhelmsson (1) Ragnar Bengt Erik Thomaeus (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Ann-Sofi Elisabeth Franzén (1) Gunnar Bertil Wikingson Ljunggren (1) Per Fredrik Börjesson (1) Karl Johan Marcelo Sandwall (1) Jacob Brögger (1) Carl Thomas Daae (1) Rolf Erik Fredrik Salomon von Otter (1) Andreas Nicolai Gindin (1) Magnus Lars Henrik Henricsson (1) Ann-Charlotte Louise Gustafsson (1) Göran Arthur Lindén (1) (1) Per Gustav Torsten Linge (1) Hans Erik Martin Eklund (1) Pontus Jan-Erik Björnsson (1) Lars Anders Larsson (1) Jarl John Fredrik Tengström (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Gerhard Lundin (1) David Gerry Sommensjö (1) Magnus Erik Oskarsson (1) KARIN JEANETTE FRONDELL (1) Claes Olof Thore Sjödin (1) William Edward Johansson (1) Karl Rainer Massarsch (1) Knut Jan-Ove Brandt (1) Karl Fredrik Adolfsson (1) Göran Per Arnold Arthursson (1) Carl Jesper Lilliesköld (1) Fredrik Rolf Göran von Otter (1) Per Ove Roland Göransson (1) (1) Carmen Celia Toré (1) Sten Johan Pharmanson (1) Thomas Fly (1) Carl Anders Henrik Holm (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Per Anders Börjesson (1) David Niclas Theodor Carlsson (1) Tomasz Jan Wasik (1) Lars Gösta Pettersson (1) Ulf Peter Burholm (1)Ökend (1) Philippe Peter Gandet (1) Lisa Ranie Lind (1) (1) Paul Andreas Massarsch (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Anders Börjesson (79p) Per Fredrik Börjesson (77p) (71p) Carl Anders Henrik Holm (67p) Jarl John Fredrik Tengström (65p) Jessica Lillemor von Otter (61p) (56p) Göran Arthur Lindén (54p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) (50p) Lars Anders Larsson (50p) Karl Fredrik Adolfsson (50p) Andreas Nicolai Gindin (49p) Carl Jesper Lilliesköld (49p) Ann-Sofi Elisabeth Franzén (48p)Ökend (43p) Sven Herbert Richard Schelin (41p) Pontus Jan-Erik Björnsson (41p) Martin Olof Johansson (40p) Per Ove Roland Göransson (39p) Susanne Fagerstad (39p) Heléne Petra Monica Kraft (37p) Carmen Celia Toré (37p) Lars Martin Moström (36p) Ragnar Bengt Erik Thomaeus (36p) Jacob Brögger (35p) Pärlan Erik Fritz (35p) Hans Peter Körner (35p) Ulf Simon Reinius (33p) Hans Peter Lindqvist (33p) Karl Rainer Massarsch (33p) Paul Andreas Massarsch (33p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Lars Rickard Jäderström (30p) Ulf Peter Burholm (30p) Roland Kurt Vilgot Vilhelmsson (29p) Lisbet Rudert Erstrand (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) Tomasz Jan Wasik (29p) Ole Deurell (29p) Johan Lennart Eklund (27p) Karin Maria Helena Eklund (26p) Leif Nils Jonas Bohlin (25p) Per Gerhard Lundin (25p) David Gerry Sommensjö (25p) Lars Gösta Pettersson (25p) Richard Bjarnesson Gylling (23p) Lars Magnus Olander (22p) (21p) Rolf Erik Fredrik Salomon von Otter (19p) Magnus Erik Oskarsson (19p) Fredrik Rolf Göran von Otter (19p) Mats Olof Nordebäck (19p) Eva Charlotte von Otter (18p) Ulla Kristina Charlotte Mönnich (18p) Ann-Charlotte Louise Gustafsson (18p) David Niclas Theodor Carlsson (18p) Kjell Åke Henry Petersson (17p) Carl Thomas Daae (17p) Magnus Ivar Thorling (16p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Rurik Alexander Tingvall Bergström (16p) Claes Olof Thore Sjödin (16p) Per Erik Björnsson Modin (16p) Lars Christopher Nam-Hong Grahn (15p) Per Gustav Torsten Linge (14p) Karl Johan Marcelo Sandwall (12p) Matilda Wener Petersen (11p) KARIN JEANETTE FRONDELL (9p) Hans Erik Martin Eklund (7p) Thomas Fly (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.