Lars Peter Westman (43p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Per Wiking Sjöstrand (14) Eva Camilla Nilsson (12) Charlotte Elisabeth Sjögren (11) Tobias Anders Eriksson (11) Robin Karl Henrik Boheman (4) Karl Johan Larsson (3) Camilla Therese Almgren (3) Åke Torbjörn Klaréus (2) Per Daniel Jansson (2) Fredrik Åke Ifwer (2) Ola Anders Klockarås (2) Klas Peter Larsson (2) Christer Nilsson Danell (2) Jim Thomas Mellqvist (2) Peter Karl Lennart Hjerpe (2) Mats Johan Jörgen Sandell (2) Nayef Ziad Shehadeh (2) Karl Andreas Bruzelius (2) Karl Anders Eriksson (2) Tomas Sven Johan Gauffin (2) Ingrid Maria Frisell Svedin (1) Lars Magnus Sundqvist (1) Bror Johan Höglund (1) Knut Magnus Salin (1) Arne Henry Almström (1) Jan Erik Pettersson (1) Mats Ove Skoglund (1) Matts Ingemar Zetterström (1) Kjell Åke Jonsson (1) Per Omar Daniel Fili (1) Ulf Jonas Anders Nordin (1) Kenneth Torbjörn Borg (1) Theodor Olof Wennerstrand (1) Nils Erik Jörgen Hjelm (1) Siv Inger Liselott Gustafsson (1) Roger Ola Juhlén (1) Ester Ingrid Viola Wallsten (1) Nils Stefan Lindblom (1) Sven Tomas Danielsson (1) Niklas Patrik Strömberg (1) Karin Maria Westman (1) Lars Anders Pettersson (1) Maria Cecilia M Westin Ljunghill (1) Thomas Per Helmerson (1) Max Karl Arehn (1) Lars Stefan Rex (1) Göran Herbert Johnsson (1) Sara Katarina Nyberg (1) Stefan Krister Jonsson (1) Bengt Sören Gauffin (1) Stig Jonas Martin Nilsson (1) Ulf Peter Vallsten (1) Anders Halvar Eriksson (1) Andreas Johannes Bergström (1) Anders Michael Nordström (1) Kjell Håkan Lagergren (1) Roy Antero Köpman (1) Sonny Frans Karl Wallin (1) Lars Daniel Eriksson (1) Sven Göran Johansson (1) Thomas Fredrik Wolauz (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (72p) Robin Karl Henrik Boheman (68p) Charlotte Elisabeth Sjögren (68p) Siv Inger Liselott Gustafsson (48p) Klas Peter Larsson (47p) Göran Herbert Johnsson (47p) Fredrik Åke Ifwer (43p) Karl Johan Larsson (43p) Tobias Anders Eriksson (43p) Jim Thomas Mellqvist (43p) Karl Anders Eriksson (43p) Stig Jonas Martin Nilsson (43p) Åke Torbjörn Klaréus (41p) Bror Johan Höglund (41p) Per Daniel Jansson (41p) Knut Magnus Salin (41p) Ola Anders Klockarås (41p) Kjell Åke Jonsson (41p) Christer Nilsson Danell (41p) Roger Ola Juhlén (41p) Stefan Krister Jonsson (41p) Mats Ove Skoglund (39p) Per Omar Daniel Fili (39p) Kenneth Torbjörn Borg (39p) Camilla Therese Almgren (39p) Peter Karl Lennart Hjerpe (39p) Nayef Ziad Shehadeh (39p) Niklas Patrik Strömberg (39p) Lars Anders Pettersson (39p) Anders Halvar Eriksson (39p) Anders Michael Nordström (39p) Sonny Frans Karl Wallin (39p) Sven Göran Johansson (39p) Kjell Håkan Lagergren (37p) Tomas Sven Johan Gauffin (37p) Jan Erik Pettersson (36p) Sven Tomas Danielsson (36p) Andreas Johannes Bergström (36p) Matts Ingemar Zetterström (35p) Karl Andreas Bruzelius (35p) Lars Magnus Sundqvist (27p) Nils Erik Jörgen Hjelm (27p) Thomas Per Helmerson (27p) Lars Stefan Rex (27p) Karin Maria Westman (24p) Lars Daniel Eriksson (21p) Roy Antero Köpman (20p) Bengt Sören Gauffin (19p) Ester Ingrid Viola Wallsten (18p) Ulf Peter Vallsten (17p) Ingrid Maria Frisell Svedin (16p) Sara Katarina Nyberg (16p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Maria Cecilia M Westin Ljunghill (12p) Eva Camilla Nilsson (12p) Arne Henry Almström (5p) Nils Stefan Lindblom (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.