Lars Peter Westman (41p)

Man, Född: 1966
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (66p) Karl Andreas Bruzelius (64p) Charlotte Elisabeth Sjögren (64p) Robin Karl Henrik Boheman (64p) Siv Inger Liselott Gustafsson (48p) Göran Herbert Johnsson (46p) Karl Anders Eriksson (46p) Klas Peter Larsson (45p) Karl Johan Larsson (45p) Eva Borg (41p) Alf Börje Roland Bergh (41p) Kenneth Torbjörn Borg (41p) Bror Johan Höglund (39p) Stefan Krister Jonsson (39p) Jim Thomas Mellqvist (39p) Sven Tomas Danielsson (39p) Ola Anders Klockarås (39p) Per Omar Daniel Fili (39p) Åke Torbjörn Klaréus (39p) Knut Magnus Salin (39p) Lars Peter Göte Andersson (39p) Nayef Ziad Shehadeh (39p) Keith Tomas Karlsson (39p) Sven Göran Johansson (39p) Roger Ola Juhlén (39p) Fredrik Åke Ifwer (39p) Camilla Therese Almgren (39p) Kjell Åke Jonsson (38p) Peter Karl Lennart Hjerpe (37p) Anders Halvar Eriksson (37p) Anders Michael Nordström (37p) Mats Ove Skoglund (37p) Kjell Håkan Lagergren (37p) Tomas Sven Johan Gauffin (37p) Matts Ingemar Zetterström (34p) Christer Nilsson Danell (33p) Ola Holmqvist (33p) Jan Erik Pettersson (33p) Björn Arne Ingvar Nordström (31p) Lars Magnus Sundqvist (27p) Nils Erik Jörgen Hjelm (27p) Thomas Per Helmerson (27p) Lars Stefan Rex (27p) Ulf Peter Vallsten (25p) Ester Ingrid Viola Wallsten (25p) Lars Daniel Hjälm (22p) Bengt Anders Larsson (21p) Karin Maria Westman (21p) Roy Antero Köpman (20p) Bengt Sören Gauffin (19p) Ingrid Maria Frisell Svedin (16p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Sara Katarina Nyberg (13p) Arne Henry Almström (12p) Nils Stefan Lindblom (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.