Mikael Kent Ståhl (27p)

Man, Född: 1966
Roller

Extern firmatecknare

Styrelsesuppleant

Delgivningsbar person

Rangordningen antal relationer
Karl Johan Karlsson (2) Lars Henrik Borna (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Karl Robert Wikholm (1) Claes Henrik Ossborn (1) Karl David Roland Andersson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Erik Jonas Eklund (1) Johan Fredrik Sonander (1) Michele Antonio Fara (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Carl Johan af Petersens (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Björn Olof Mullaart (1) Anna Christina Edström (1) Anna Maria Viktoria Wallinder (1) Lars Krister Azelius (1) Kristian Ford (1) Claes Robert Gunnar Charpentier (1) Sven Magnus Fredmer (1) Anders Erik Sjöman (1) Sophia Natalie Charpentier (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Elin Kristina Ekberg (1) Åsa Kerstin Helena Norin (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Karin Elisabeth Grauers (1) James David Louis Hope (1) Karl Christian Lindhé (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Jarl Rickard Azelius (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) Lars Olov Steen (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Robert Deli (1) Patrik Borges (1) Olof Patrik Jisland (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Per Jonathan Bexelius (1) Tomas Johan Thuresson (1) Christoffer Thalin (1) Thomas Olsson (1) Anders Helge Forkman (1) Assur Badur (1) (1) Pär Johan Remnelid (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Sonja Christina Kokko (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Gustav Peter Sundgren (1) Björn Niklas Nikolai (1) Knut Mattias Rosengren (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Magnus Andreas Pauli (1) Mats Torgny Andersson (1) Erik Henry Gabrielson (1) Per Olof Marcus Glader (1) Eva Kristina Bard (1) Morgan Ramon Hallén (1) Johan Magnus Hedsund (1) Susanne Margareta Fransson (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Katrin Isabel Snellman-Charpentier (1) Anders Martin Strid (1) Karin Charlotte Levin (1) Sebastian Robert Gustaf Charpentier (1) Lars Fredrik Dahl (1) Lars Johan Larsson (1) (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Jonas Claes Bergström (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Morgan Ramon Hallén (79p) Erik Henry Gabrielson (72p) Anders Martin Strid (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Hans Thomas Sjöberg (66p) (62p) Johan Magnus Hedsund (61p) Lars Johan Larsson (58p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (57p) Björn Olof Mullaart (54p) Kristian Ford (52p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Sonja Christina Kokko (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Knut Mattias Rosengren (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Assur Badur (49p) Claes Robert Gunnar Charpentier (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Jarl Rickard Azelius (45p) Lars Krister Azelius (44p) Elin Kristina Ekberg (44p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Gustav Peter Sundgren (40p) (40p) Björn Niklas Nikolai (38p) Katrin Isabel Snellman-Charpentier (38p) (38p) Johan Fredrik Sonander (37p) Michele Antonio Fara (37p) Anna Cecilia Palmérus (37p) Anders Helge Forkman (37p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Christoffer Thalin (35p) Åsa Kerstin Helena Norin (33p) Susanne Margareta Fransson (32p) Jonas Claes Bergström (30p) Karl Christian Lindhé (29p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (29p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Sophia Natalie Charpentier (27p) Sebastian Robert Gustaf Charpentier (27p) Per Johan Fredrik Eckerberg (25p) Robert Deli (23p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Magnus Andreas Pauli (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Jonas Petter Gustaf Johansson (16p) Tomas Johan Thuresson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Karin Elisabeth Grauers (15p) Karl Robert Wikholm (14p) Per Jonathan Bexelius (14p) Thomas Olsson (14p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (12p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (11p) Anna Maria Viktoria Wallinder (10p) Pär Johan Remnelid (10p) Anna Christina Edström (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.