Mikael Kent Ståhl (22p)

Man, Född: 1966
Roller

Extern firmatecknare

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Richard Martin Wessman (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) James David Louis Hope (1) Karl Christian Lindhé Stjernquist (1) Björn Niklas Nikolai (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Erik Henry Gabrielson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) Lars Olov Steen (1) Morgan Ramon Hallén (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) Patrik Borges (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Karl Johan Fredrik Cederblad (1) Matthias Pannier (1) Katrin Isabel Snellman-Charpentier (1) Anders Martin Strid (1) Christoffer Thalin (1) Sebastian Robert Gustaf Charpentier (1) Lars Fredrik Dahl (1) Assur Badur (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Lars Henrik Borna (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Gustav Peter Sundgren (1) Erik Jonas Eklund (1) Knut Mattias Rosengren (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Magnus Andreas Pauli (1) Mats Torgny Andersson (1) Carl Johan af Petersens (1) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (1) Eva Kristina Bard (1) Björn Olof Mullaart (1) Robert Deli (1) Anna Christina Edström (1) Susanne Margareta Fransson (1) Lars Krister Azelius (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Claes Robert Gunnar Charpentier (1) Sven Magnus Fredmer (1) Karin Charlotte Levin (1) Sophia Natalie Charpentier (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Lars Johan Larsson (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Jonas Claes Bergström (1) Karl Johan Karlsson (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Claes Henrik Ossborn (1) Karl David Roland Andersson (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Johan Fredrik Sonander (1) Michele Antonio Fara (1) Jarl Rickard Azelius (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Per Olof Marcus Glader (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Olof Patrik Jisland (1) Johan Magnus Hedsund (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Anna Maria Viktoria Wallinder (1) Tomas Johan Thuresson (1) Kristian Ford (1) Thomas Olsson (1) Anders Helge Forkman (1) Anders Erik Sjöman (1) Pär Johan Remnelid (1) Elin Kristina Ekberg (1) Sonja Christina Kokko (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Henry Gabrielson (86p) Anders Martin Strid (75p) Morgan Ramon Hallén (70p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Björn Olof Mullaart (58p) Kristian Ford (56p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Sonja Christina Kokko (50p) Assur Badur (49p) Claes Robert Gunnar Charpentier (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Jonas Claes Bergström (45p) Jarl Rickard Azelius (45p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Krister Azelius (44p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Björn Niklas Nikolai (42p) Gustav Peter Sundgren (40p) Magnus Andreas Pauli (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (39p) Robert Deli (39p) Michele Antonio Fara (39p) Anna Cecilia Palmérus (39p) Anders Helge Forkman (38p) Karl Christian Lindhé Stjernquist (33p) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (32p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Johan Fredrik Sonander (26p) Christoffer Thalin (25p) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (25p) Per Johan Fredrik Eckerberg (24p) Richard Martin Wessman (21p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Katrin Isabel Snellman-Charpentier (21p) Sebastian Robert Gustaf Charpentier (21p) Sophia Natalie Charpentier (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Johan Magnus Hedsund (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jonas Petter Gustaf Johansson (19p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Erik Jonas Eklund (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Tomas Johan Thuresson (17p) Mats Torgny Andersson (16p) Lars Johan Larsson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Thomas Olsson (14p) Anna Maria Viktoria Wallinder (13p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (8p) Anna Christina Edström (8p) Pär Johan Remnelid (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.