Peter Sven-Eric Åsberg (56p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Per Olov Lennart Svensson (19) Per-Arne Lennart Petersson (13) Inger Margareta Dahle (8) Helena Margareta Jacobsson (8) Kent Börje Sandin (6) Olof Fredrik Lindgren (5) Lennart Bo Molvin (5) Mats Bertil Christer Ohlsson (5) Alf Sven Wilhelm Svensson (5) Anders Lennart Nylander (4) Ida Marie Hanefors Jonasson (4) Karl Anders Henrik Dahlin (3) Ulla Helena Jonasson Otterskog (3) Lars Petter Lundström (3) Kent Anders Göthberg (2) Ulf Pontus Bogren (2) Evy Ada Teresia Jacobsson (2) Hans Ingvar Östberg (2) Daniel Nils Stefan Juhlin (2) Nils Eddie Juhlin (2) Lovisa Kristina Håstad (2) Stefan Ulf Henrik Ryme (2) Maria Ulrika Palm (2) Bengt Anders Sjöholm (2) Bo Krister Håkansson (2) Ola Martin Lauritzson (1) Jane M Birgitta Stymne Göransson (1) Olof Waern (1) Ola Harald Wolffradt Erici (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) (1) Bengt Ove Trygg (1) Jan Gunnar Åkesson (1) Per Gunnar Hartman (1) Anett Madelein Andersson (1) (1) Cecilia Elisabet Gradén (1) Ingrid Fredrika Maria Gullfot (1) Eleonor Gurli Birgitta Dahllöw (1) (1) Jan Peter Hencz (1) (1) Karl Johan Stefan Sjöstrand (1) Sven David Andreas Nilsson (1) John Fredrik Stefan Holmström (1) (1) Bengt Johan Wester (1) Olof Karlsson (1) Nils Andreas Sbrodiglia (1) Sven Jonny Hoffman (1) Ylva Marianne Tamner (1) Mats Göran Nilsson (1) Karl Sören Thunström (1) Nils Henrik Lennart Dahlström (1) Sven Per Björn Aspling (1) (1) (1) Lars Christer Joakim Borgmalm (1) Carl Fredrik Gejrot (1) (1) Jan Birger Widlund (1) Eva Cecilia Marlow (1) Hans Hugo Andersson (1) Gustaf Peter Wahlberg (1) Sven Ingvar Wirfelt (1) Karl Henrik Stenqvist (1) Lars Gunnar Österberg (1) Hans Martin Sjöberg (1) (1) Thomas Mikael Palmqvist (1) Hans Göran Nordström (1) Zara Katarina Wahlberg (1) Eva Margareta Eljans (1) Sven Staffan Folke Salén (1) Carl Tegne Johannes Hall (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jane M Birgitta Stymne Göransson (81p) Eva Cecilia Marlow (77p) Ola Harald Wolffradt Erici (75p) (73p) Bengt Johan Wester (73p) Gustaf Peter Wahlberg (73p) Karl Henrik Stenqvist (73p) Sven Staffan Folke Salén (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Daniel Nils Stefan Juhlin (68p) (66p) Inger Margareta Dahle (63p) Karl Sören Thunström (63p) Jan Gunnar Åkesson (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Kent Börje Sandin (57p) Per Olov Lennart Svensson (57p) Bengt Ove Trygg (56p) Nils Andreas Sbrodiglia (53p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) (51p) Carl Tegne Johannes Hall (51p) Karl Johan Stefan Sjöstrand (50p) Ola Martin Lauritzson (49p) Karl Anders Henrik Dahlin (49p) Lars Christer Joakim Borgmalm (49p) Olof Fredrik Lindgren (48p) Anders Lennart Nylander (48p) Lars Gunnar Österberg (48p) Lennart Bo Molvin (47p) Olof Karlsson (47p) Lars Petter Lundström (47p) Stefan Ulf Henrik Ryme (42p) Hans Ingvar Östberg (41p) Maria Ulrika Palm (40p) (39p) Ulf Pontus Bogren (34p) Nils Eddie Juhlin (31p) Bo Krister Håkansson (31p) Ingrid Fredrika Maria Gullfot (29p) (29p) (27p) (26p) Eleonor Gurli Birgitta Dahllöw (25p) Carl Fredrik Gejrot (25p) (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Sven Jonny Hoffman (22p) Per Gunnar Hartman (20p) Jan Peter Hencz (20p) Ylva Marianne Tamner (20p) Nils Henrik Lennart Dahlström (20p) Zara Katarina Wahlberg (20p) Mats Bertil Christer Ohlsson (19p) Anett Madelein Andersson (18p) Per-Arne Lennart Petersson (16p) Lovisa Kristina Håstad (16p) Bengt Anders Sjöholm (16p) Kent Anders Göthberg (14p) Alf Sven Wilhelm Svensson (10p) Ulla Helena Jonasson Otterskog (8p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.