Peter Sven-Eric Åsberg (53p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Per Olov Lennart Svensson (14) Per-Arne Lennart Petersson (8) Kent Börje Sandin (6) Alf Sven Wilhelm Svensson (5) Olof Fredrik Lindgren (5) Lennart Bo Molvin (5) Mats Bertil Christer Ohlsson (5) Anders Lennart Nylander (4) Inger Margareta Dahle (3) Ulla Helena Jonasson Otterskog (3) Helena Margareta Jacobsson (3) Lars Petter Lundström (3) Stefan Ulf Henrik Ryme (2) Ulf Pontus Bogren (2) Bo Krister Håkansson (2) Daniel Nils Stefan Juhlin (2) Kent Anders Göthberg (2) Maria Ulrika Palm (2) Lovisa Kristina Håstad (2) Bengt Anders Sjöholm (2) Evy Ada Teresia Jacobsson (2) Hans Ingvar Östberg (2) Nils Eddie Juhlin (2) Jan Gunnar Åkesson (1) Jane M Birgitta Stymne Göransson (1) Anett Madelein Andersson (1) Bengt Johan Wester (1) Ylva Marianne Tamner (1) (1) Thomas Mikael Palmqvist (1) (1) Zara Katarina Wahlberg (1) Karl Johan Stefan Sjöstrand (1) Sven David Andreas Nilsson (1) John Fredrik Stefan Holmström (1) (1) Nils Andreas Sbrodiglia (1) Gustaf Peter Wahlberg (1) Karl Henrik Stenqvist (1) Karl Sören Thunström (1) Mats Göran Nilsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eleonor Gurli Birgitta Dahllöw (1) (1) Jan Peter Hencz (1) Lars Christer Joakim Borgmalm (1) (1) Jan Birger Widlund (1) Hans Hugo Andersson (1) Sven Ingvar Wirfelt (1) Karl Anders Henrik Dahlin (1) Lars Gunnar Österberg (1) Ola Harald Wolffradt Erici (1) (1) Hans Martin Sjöberg (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Eva Margareta Eljans (1) Nils Henrik Lennart Dahlström (1) Sven Staffan Folke Salén (1) (1) Carl Tegne Johannes Hall (1) Ola Martin Lauritzson (1) Carl Fredrik Gejrot (1) Olof Waern (1) Stefan George Erik de Hevesy (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.