Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p)

Kvinna, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Hans Chandra Pandeya (9) Erik Richard Nygren (9) Eva Margareta Eljans (6) Hans Göran Nordström (6) Sven Per Björn Aspling (6) Anita Helena Berggren (5) Bo Christer Eriksson (5) Lars Johan Sellström (4) Sven Magnus Fredmer (4) Robert Deepak Chandra Pandeya (3) Maria Helen Ljungstedt (2) Lars Gösta Andersson (2) Carl Magnus Bergman (2) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (2) Susanne Elizabeth Falk (2) Dimitrij Titov (2) (1) John Ragnar Dahlfors (1) Herlog Robert Fredrik Holm (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Jens Gylin Baastrup (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Per-Åke Malmgren (1) Jan Totte Dahlin (1) Carl Anders Alm (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) Sigfrid Arne Hellström (1) (1) Börje Roger Sverin (1) Anna Östlund (1) Anne-Cathrine Lena Sundström (1) Karl Sören Thunström (1) Lars-Åke Fransson (1) Jan Erik Lundqvist (1) (1) Lars Johan M Stael von Holstein (1) Lars Anders Larsson (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Alfred Henrik Wetzenstein (1) (1) Thomas Peter Lindwall (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Bert Anders Törnblom (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Knut Urban Wiman (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Hans Magnus Winterman (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Carl Michael Klingvall (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Pär Erik Joakim Härdelin (1) Örjan Sven Håkan Jarvin (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Bengt Gunnar Rydén (1) Jonas Mikael Johansson (1) Bo Yngve Sundström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Dimitrij Titov (67p) (63p) (63p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Hans Niclas Göran Lundqvist (56p) (53p) (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Jan Totte Dahlin (45p) Jens Gylin Baastrup (43p) (42p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Anne-Cathrine Lena Sundström (41p) Erik Richard Nygren (41p) Örjan Sven Håkan Jarvin (41p) Thomas Peter Lindwall (37p) Mikael Andréas Wedberg (36p) Per-Åke Malmgren (34p) Jonas Mikael Johansson (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) Lars Johan M Stael von Holstein (31p) Börje Roger Sverin (28p) Carl Magnus Bergman (27p) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Carl Michael Klingvall (27p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Anders Alm (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Robert Deepak Chandra Pandeya (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Knut Urban Wiman (21p) Bo Yngve Sundström (21p) Pär Erik Joakim Härdelin (19p) Maria Helen Ljungstedt (18p) Lars Gösta Andersson (18p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Susanne Elizabeth Falk (14p) Alfred Henrik Wetzenstein (12p) Bengt Gunnar Rydén (12p) Hans Göran Nordström (11p) Anna Östlund (8p) Pierre Eugen Pettersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.