Mats Roger Johansson (53p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Rangordningen styrning poängvärde
Kent Anders Mikael Ahlgren (75p) Carl Håkan Johansson (75p) (67p) (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) (60p) BO JÖRGEN ROLAND OLSSON (58p) Jari Esko Latvanen (57p) (55p) (55p) Lars Tuve Patrik Johannesson (55p) Christian Otto Sinding (55p) (55p) Britt Agneta Lind (54p) Bettina Johansen (54p) (54p) Sven Edvard Magnus Bergman (54p) Mona Bonde Jakobsson (54p) (53p) (53p) (53p) (53p) (53p) (53p) Claes Göran Lundblad (53p) (53p) Karl Axel Stefan Elving (53p) Björn Rutger Bergstrand (53p) (53p) Mats Olof Rune Bernhardsson (53p) (53p) Göran Carl Oscar Lundqvist (53p) Cecilia Karlsson (53p) Tommy Ingemar Andersson (53p) (53p) Patrick Mikael Jonas Haugland (51p) Erik Anders Olsson (51p) Mats Daniel Tell (50p) Einar Haugland (50p) Claes Mikael Helmerson (50p) Jan Magnus Petersson (49p) Pierre Robert Michael Mårtensson (43p) Marie Charlotte Ulrika Haugland (43p) Paul Greger Samuelsson (43p) Olof Håkan Skarman (41p) Karl Viktor John Ingelf (37p) Karl Marcus Nilsson (37p) Per Arne Jonas Lindén (37p) (31p) Hans Göran Sundstrand (31p) Lars Åke Torbjörn Axelsson (26p) Johan Andreas Håkan Kling (24p) Karl Erik Larsson (23p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (19p) Kjell Robert Knutsson (17p) Johan Fredrik Henriksson (17p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Mats Björn Nilsson (17p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Jan Åke Birgerson (16p) Carl Jakob Liedberg (16p) Per Magnus Hammarstedt (14p) Anna Christina Cecilia Danielsson (12p) Alf Sven Wilhelm Svensson (10p) Emily Martina Willman (7p) Pekka Linus Öhrstedt (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.