Bo Lars Erik Verneholt (55p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Carl Lauritz Michael Bengtsson (17) Anders Mattias Letmark (11) Gustav Otto Henrik Thott (9) Bror Åke Tommy Svensson (8) Lars Jörgen Ekberg (8) Lars Ingvar Bengtsson (8) Paul Henrik Steene (8) Ann Elisabeth Dahlman (5) Ants Suurkuusk (4) Siv Monika Lindgren (4) Gustav Martin Johansson (4) Lars Joakim Gunler (4) Karin Inger Verneholt (3) Ulf Westin (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Claes Magnus Jacob Ressel (2) Karl Markus Larsson (2) Harold Peter Kaiser (2) Tomas Kaj Ringdahl (2) Gunnar Andreas Göthberg (2) (2) Björn Magnus Gustafsson (2) Andreas Veilstrup Andersen (2) Lars Anders Larsson (2) Edwin Lars Anders Uddfors (2) Svarf Mats Gunnar Jönsson (2) Lena Birgitta Andersson Hofsberger (2) Kristian Erik Holmström (2) Hans Peter Lennart Jungbeck (1) Kenth Martin Petersson (1) Marie Hallander Larsson (1) Bo Stefan Anderson (1) Joanna Marie Seex (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Björn Svante Lindroth (1) Leif Gösta Roland Svensson (1) Per Örjan Odenbro (1) Jan Totte Dahlin (1) Lars Tryggwe Christer Murman (1) Håkan Erik Sten (1) Jan Gunnar Samuelson (1) Ulf Inge Larsson (1) Ann Maria Zetterberg Littorin (1) Jan Mikael Haake (1) Jonathan Björn Seex (1) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (1) Lars Håkan Henriksson (1) Nils Christer Knutsson (1) Anders Johan Andersson (1) Nils Roland Nilsson (1) Philip Rui Shen (1) Jane M Birgitta Stymne Göransson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Britt-Marie Seex (1) Pia Ulla Christina Edstedt (1) Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (1) Jan Rigo Lindefeldt (1) Elin Karolina Dahlin (1) Martin Göran Eriksson (1) Sven Peter Oskar Utterström (1) Torbjörn Christopher Roos (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jane M Birgitta Stymne Göransson (87p) Jan Gunnar Samuelson (82p) Lena Birgitta Andersson Hofsberger (71p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (68p) Anders Mattias Letmark (60p) Paul Henrik Steene (60p) Gunnar Andreas Göthberg (59p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Tomas Kaj Ringdahl (58p) Sven Peter Oskar Utterström (56p) Claes Magnus Jacob Ressel (55p) Anders Johan Andersson (53p) Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (53p) Torbjörn Christopher Roos (53p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Lars Ingvar Bengtsson (52p) Ann Maria Zetterberg Littorin (51p) Bror Åke Tommy Svensson (50p) Lars Jörgen Ekberg (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Ants Suurkuusk (50p) (50p) Gustav Otto Henrik Thott (50p) Lars Tryggwe Christer Murman (49p) Lars Anders Larsson (49p) Nils Roland Nilsson (47p) Kristian Erik Holmström (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Ann Elisabeth Dahlman (44p) Hans Peter Lennart Jungbeck (43p) Harold Peter Kaiser (42p) Lars Joakim Gunler (42p) Karl Markus Larsson (41p) Andreas Veilstrup Andersen (41p) Marie Hallander Larsson (37p) Leif Gösta Roland Svensson (37p) Per Örjan Odenbro (37p) Nils Christer Knutsson (37p) Jan Rigo Lindefeldt (36p) Svarf Mats Gunnar Jönsson (26p) Joanna Marie Seex (25p) Jonathan Björn Seex (25p) Bo Stefan Anderson (24p) Jan Mikael Haake (24p) Karin Inger Verneholt (20p) Elin Karolina Dahlin (20p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Gustav Martin Johansson (17p) Björn Magnus Gustafsson (16p) Philip Rui Shen (16p) Håkan Erik Sten (15p) Ulf Inge Larsson (15p) Martin Göran Eriksson (14p) Pia Ulla Christina Edstedt (12p) Björn Svante Lindroth (10p) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (9p) Kenth Martin Petersson (8p) Ulf Westin (8p) Britt-Marie Seex (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.