Bo Lars Erik Verneholt (62p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Carl Lauritz Michael Bengtsson (12) Ann Elisabeth Dahlman (10) Gustav Otto Henrik Thott (8) Paul Henrik Steene (8) Lars Jörgen Ekberg (8) Carl Andreas Nyberg (6) Claes Magnus Jacob Ressel (5) Gustav Martin Johansson (4) Svante Per Eric Mjörne (4) Lars Joakim Gunler (4) Per Johan Anders Strömberg (4) Ants Suurkuusk (4) Lars Anders Larsson (4) Mats Håkan Andersson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Hans Göran Öystilä (4) Johan Olof Berg (4) Lars Magnus Lindhe (4) Bo Arvid Lundgren (3) Jan Totte Dahlin (3) Anders Mattias Letmark (3) Karin Inger Verneholt (3) Gunnar Andreas Göthberg (2) Ulf Göran Näsholm (2) Pehr Olof Oscarsson (2) Edwin Lars Anders Uddfors (2) Jan Anders Oscarsson (2) Sven Michael Christensson (2) Karin Maria Cakste (2) Harold Peter Kaiser (2) Tomas Kaj Ringdahl (2) Lena Birgitta Andersson Hofsberger (2) Niclas Louis Engsäll (2) Kristian Erik Holmström (2) Ulf Westin (2) Mats Henriksson (2) Leif Harry Lindholm (2) Bo Sven Hellman (2) Karin Sofia Elisabet Nåsell (2) Karl Markus Larsson (2) Torbjörn Christopher Roos (2) (2) Karl Johan Fredrik Winnerblad (2) (2) Mikael Peter Hellberg (2) Marie Anette Ocklund (2) Hans Herbert Wahlström (2) Per Mattias Fahlén (2) Lars Ingvar Bengtsson (2) Svarf Mats Gunnar Jönsson (2) Lars Håkan Henriksson (1) Britt-Marie Seex (1) Leif Gösta Roland Svensson (1) Pia Ulla Christina Edstedt (1) Per Örjan Odenbro (1) Lars Tryggwe Christer Murman (1) Håkan Erik Sten (1) Jens Göran Lindö (1) Jan Gunnar Samuelson (1) Anders Johan Andersson (1) Ann Maria Zetterberg Littorin (1) Per Fredrik Vestberg (1) Jan Rigo Lindefeldt (1) Nils Christer Knutsson (1) Bo Stefan Anderson (1) Nils Roland Nilsson (1) Joanna Marie Seex (1) Jane M Birgitta Stymne Göransson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) (1) Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (1) Axel Fredrik Lindsten (1) Bo Jonas Beckelin (1) Jonas Ingvar Jacobsson (1) Ulf Inge Larsson (1) Sven Peter Oskar Utterström (1) Jan Mikael Haake (1) Hans Peter Lennart Jungbeck (1) Jonathan Björn Seex (1) Marie Hallander Larsson (1) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marie Hallander Larsson (83p) Ulf Göran Näsholm (82p) Jan Gunnar Samuelson (82p) Jane M Birgitta Stymne Göransson (81p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Lena Birgitta Andersson Hofsberger (75p) Gunnar Andreas Göthberg (65p) Bo Sven Hellman (63p) Carl Andreas Nyberg (63p) Pehr Olof Oscarsson (62p) Jan Anders Oscarsson (62p) (62p) Mikael Peter Hellberg (62p) Marie Anette Ocklund (62p) Hans Peter Lennart Jungbeck (62p) Hans Herbert Wahlström (62p) Lars Jörgen Ekberg (62p) Per Mattias Fahlén (62p) Anders Mattias Letmark (62p) Ann Elisabeth Dahlman (62p) (61p) Johan Olof Berg (61p) Jens Göran Lindö (60p) Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (60p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Leif Harry Lindholm (57p) Axel Fredrik Lindsten (56p) Sven Peter Oskar Utterström (56p) Paul Henrik Steene (55p) Claes Magnus Jacob Ressel (55p) Tomas Kaj Ringdahl (54p) Ants Suurkuusk (52p) Kristian Erik Holmström (52p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Gustav Otto Henrik Thott (50p) Niclas Louis Engsäll (50p) Lars Anders Larsson (50p) (50p) Ann Maria Zetterberg Littorin (47p) Nils Roland Nilsson (47p) Anders Johan Andersson (46p) Torbjörn Christopher Roos (45p) Lars Tryggwe Christer Murman (43p) Karin Sofia Elisabet Nåsell (43p) Lars Ingvar Bengtsson (43p) Lars Magnus Lindhe (43p) Lars Joakim Gunler (42p) Harold Peter Kaiser (42p) Karl Markus Larsson (41p) Svante Per Eric Mjörne (39p) Karin Maria Cakste (39p) Leif Gösta Roland Svensson (37p) Per Örjan Odenbro (37p) Nils Christer Knutsson (37p) Jan Rigo Lindefeldt (36p) Mats Håkan Andersson (27p) Per Johan Anders Strömberg (26p) Svarf Mats Gunnar Jönsson (26p) Joanna Marie Seex (25p) Jonathan Björn Seex (25p) Bo Stefan Anderson (24p) Jan Mikael Haake (24p) Sven Michael Christensson (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Bo Jonas Beckelin (20p) Karin Inger Verneholt (20p) Gustav Martin Johansson (17p) Bo Arvid Lundgren (17p) Per Fredrik Vestberg (16p) Håkan Erik Sten (15p) Mats Henriksson (14p) Pia Ulla Christina Edstedt (12p) Ulf Westin (12p) Jonas Ingvar Jacobsson (12p) Ulf Inge Larsson (12p) Britt-Marie Seex (10p) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.