(47p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(16) Hans Erik Bjerke (16) Pär Thomas Nilsson (15) (14) Per Martin Bruck (13) (9) Karl Anders Häggström (8) Stefan George Erik de Hevesy (7) Hans Hugo Andersson (7) Nils Olof Andreas Wirén (7) Eva Margareta Eljans (6) Olof Waern (6) Hans Göran Nordström (6) Sven Per Björn Aspling (6) Jan Birger Widlund (6) Karl Robert Wikholm (6) Björn Mats Fredrik Benktsson Möller (5) Lars Torbjörn Hultsberg (4) (4) Anita Helena Berggren (4) (4) Nils Johan Gustavsson (4) Inger Margareta Dahle (4) Andres Lui Aulik (3) Anders Viktor Borgs (3) Nils Olof Sköld (3) (3) Lars Henrik Ekeblad (3) Jan Krister Pontus Kågerman (3) (3) Karl Anders Ove Svedberg (2) Sven Magnus Fredmer (2) Gunnel Carina Sporrong (2) Sten Olof Anders Håkansson (2) (2) Karl Sören Thunström (2) Jan Christer Olofsson (2) Per Ingvar Johannesson (2) Birgitta Ann-Charlotte Andersson (2) Elin Ingeborg Olander Sjöstrand (2) (2) Per Erik Håkan Blixt (2) Per Johan Bergman (2) Olav Robert Sandvik (2) Marcus Anders Christer Johansson (2) (2) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (2) Eric Urban Ehrling (2) Pia Agneta Anell (1) (1) Bror Eric Ilebro (1) Malin Erika Parada (1) Klas Börje Theander (1) Joachim Magnus Emil Cederlöf (1) Peter Mikael Ikonen (1) (1) Sven Mikael Granath (1) Per Michael Emanuel Lundmark (1) Hans Gösta Lindblom (1) Torbjörn Gunnarsson (1) (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Ann-Lisbeth Beat Schmerbacher-Huldt (1) Christina Helen Mikaela Tirfing (1) (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Leif Olov Åsén (1) Sören Ingemar Druve (1) Per Ola Magnus Lindqvist (1) Katarina Ann Vester (1) Johan Ulf Tobias Renström (1) Hans Ruben Sundström (1) (1) Lars Edvard Dahlberg (1) (1) Kristina Astrid Maria Rönnberg (1) (1) Fanny Melchora Harzdorf (1) Bernth Ove Abrahamsson (1) Bo Patrik Forslund (1) Anders Per Garpered (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Kent Gerhard Ribbeklint (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bo Patrik Forslund (78p) (72p) (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Per Johan Bergman (68p) Sven Mikael Granath (67p) Jan Christer Olofsson (66p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Per Erik Håkan Blixt (66p) Nils Olof Sköld (62p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) (61p) Per Ola Magnus Lindqvist (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Joachim Magnus Emil Cederlöf (59p) Karl Sören Thunström (59p) Anders Per Garpered (59p) Jan Birger Widlund (53p) Per Ingvar Johannesson (52p) Jan Krister Pontus Kågerman (52p) Olof Waern (51p) (50p) Nils Johan Gustavsson (49p) (48p) (48p) (47p) (47p) Lars Henrik Ekeblad (46p) (43p) Björn Mats Fredrik Benktsson Möller (43p) Sten Olof Anders Håkansson (41p) Eric Urban Ehrling (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Per Martin Bruck (38p) (38p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Andres Lui Aulik (37p) (37p) (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Sören Ingemar Druve (36p) (35p) Karl Anders Ove Svedberg (33p) Birgitta Ann-Charlotte Andersson (31p) (29p) Karl Anders Häggström (23p) Fanny Melchora Harzdorf (22p) (21p) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (21p) Sven Magnus Fredmer (19p) Nils Olof Andreas Wirén (19p) Bror Eric Ilebro (18p) Lars Edvard Dahlberg (18p) (18p) Gunnel Carina Sporrong (17p) Torbjörn Gunnarsson (17p) Elin Ingeborg Olander Sjöstrand (17p) Ann-Lisbeth Beat Schmerbacher-Huldt (17p) Olav Robert Sandvik (17p) (17p) Pär Thomas Nilsson (16p) Peter Mikael Ikonen (16p) Per Michael Emanuel Lundmark (15p) Hans Gösta Lindblom (15p) Leif Olov Åsén (15p) Katarina Ann Vester (15p) Johan Ulf Tobias Renström (15p) Bernth Ove Abrahamsson (15p) Kent Gerhard Ribbeklint (15p) Klas Börje Theander (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Malin Erika Parada (13p) Christina Helen Mikaela Tirfing (13p) Kristina Astrid Maria Rönnberg (13p) Marcus Anders Christer Johansson (12p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.