Ingrid Jenny Margareta Nordlund (71p)

Kvinna, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Rangordningen styrning poängvärde
Åsa Marie Söderström Winberg (93p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) Petter Jan Stillström (76p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (74p) Hans Erik Franzén (71p) Anna Maria Christina Stålenbring (71p) Ulf Barkman (71p) Jörgen Fritz Rosengren (71p) Per Edvard Odgren (64p) Eva Therese Kjellberg (57p) Hans Christer Zaar (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Charlotte Orvina Pantzar Huth (56p) John Peter Ragnar Näslund (51p) Hans Bertil Haglund (47p) Martin Bruno Singer Malm (42p) Susanne Maria Margaretha Lindkvist (41p) Håkan Berg (41p) Lars Olof Lennart Andersson (40p) Kjell Magnus Johansson Juvas (40p) Per Tobias Söderström (40p) Lilian Elisabeth Norin (37p) Karl Svante Norin (37p) Eva Christina Norin Söderström (37p) Sven Klas Algot Wilborg (37p) Marja-Terttu Elisabeth Witt (36p) Matts Harald Abelin (34p) Ulf Göte Herrlin (33p) Caroline Anna Ljungberg (30p) Ann Elisabeth Surtell (28p) Ludvig Oskar Frishammar (28p) Nils Robert Frishammar (28p) Jan Håkan Benjaminson (28p) Carl Nicklas Norin (28p) Anders Martin Love Holmdahl (28p) Per Ingvar Nordgaard (24p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Malin Susanne Ernestrand (22p) Bo Staffan Cherster Persson (21p) Lars Petteri Elveback (21p) Jan Gunnar Karlsson (20p) Olof Nilsson (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Andreas Bo Henrik Troberg (16p) Björn Håkan Torstensson (16p) Lisa Mastalir (16p) Karin Elisabeth Hammarberg (15p) Bo Kenneth Åsell (14p) Beata Lihammar (14p) Gunilla Suzanne Sparre (14p) Eva Marie Öhrstedt (13p) Lars Mattias Johansson (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.