Anna Katarina Wåhlin Alm (55p)

Kvinna, Född: 1968
Roller

Styrelseledamot

AB Gårdafastigheten 16:17 Aktiebolaget Civic ASB Arendal 13:1 Fastighets AB BFI Bäcken AB Boende Lotta fyra AB Fastica Viby 19:1 AB Fastighets AB Hamnkatten Kullemark Fastighets AB Mölndals Galleria AB Mölndals Galleria Fastighets AB NCC Fastigheter AB NCC Fastigheter Fem AB NCC Fastigheter Fyra AB NCC Fastigheter Sex AB NCC Fastigheter Sju AB NCC Fastigheter Tre AB NCC Fastigheter Två AB NCC Fastigheter Åtta AB NCC Kaninen Holding AB NCC Kaninen Projekt AB NCC Property Arton AB NCC Property Development AB NCC Property Femtioett AB NCC Property Femtiofyra AB NCC Property Femtiosex AB NCC Property Femtiotre AB NCC Property Femtiotvå AB NCC Property Fyrtioett AB NCC Property Fyrtiofem AB NCC Property Fyrtiofyra AB NCC Property Fyrtionio AB NCC Property Fyrtiosex AB NCC Property Fyrtiosju AB NCC Property Fyrtiotre AB NCC Property Fyrtiotvå AB NCC Property Fyrtioåtta AB NCC Property Nitton AB NCC Property Sex AB NCC Property Sjuttioett AB NCC Property Sjuttiofem AB NCC Property Sjuttiofyra AB NCC Property Sjuttiosex AB NCC Property Sjuttiosju AB NCC Property Sjuttiotre AB NCC Property Sjuttiotvå AB NCC Property Sjuttioåtta AB NCC Property Tjugoett AB NCC Property Tjugofem AB NCC Property Tjugosju AB NCC Property Tjugotre AB NCC Property Tjugotvå AB NCC Property Tjugoåtta AB NCC Property Trettiofem AB NCC Property Trettiosex AB NCC Property Trettiosju AB NCC Property Trettioåtta AB Ullevi Park 4 i Göteborg AB Ullevi Park Holding 2 i Göteborg AB Ullevi Park Holding 4 i Göteborg AB
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.