(43p)

Man, Född: -1
Roller
Rangordningen antal relationer
Anders Jan-Hugo Nihlén (37) Susanne Westman (16) Carl Henrik Hugo Nordenfelt (13) (10) (9) Johan Mikael Pauli (8) Jan Thomas Fredrik Holm (8) Lennart Arne Sten (8) Lars Mattias Johansson (8) Åsa Kerstin Helena Norin (7) Lars Rickard Jäderström (6) Johan Fredrik Ståhl (6) Anita Helena Berggren (4) Jenny Christina Margaretha Hedlund (4) Eva Margareta Eljans (4) Dan Marcus Robertsson (4) Oscar Alexander Strandberg (4) Bernardita Marcelo Modig (3) (3) Nils David Alexander Hagberg (3) Hans Göran Nordström (3) Filip David Larsson (3) Sven Magnus Fredmer (3) Sven Per Björn Aspling (3) (3) Jonas Frans Harry Gombrii (2) (2) Emma Sophia Brolin (2) (2) Kurt Erik Lennart Hager (2) Leif Fredrik Ingemar Söderlund (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Jan Anders Bäckström (2) (2) Sara Christina Williamson (2) Björn Hjalmar Flink (2) (2) Malin Johanna Lüning (2) Karl Anders Göran Aspegren (2) Jacob Thure Goldmann (2) Harald Aksel Hauge (1) Bo Torsten Nilsson (1) (1) Tom Björklund (1) Karl Stefan Andersson (1) (1) Liselott Anna Maria Fors (1) (1) Claes-Stefan Wallin (1) (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) (1) (1) John Anders Liljenfeldt (1) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) Eva Birgitta Gustafsson (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) (1) Peter van Lienden (1) (1) (1) Karl Andreas Jaldevik (1) (1) Björn Gunnar Irle (1) (1) (1) (1) (1) Anders Viktor Borgs (1) (1) Ulf Strauss (1) (1) Lars Joakim Leifland (1) Nils Olof Andreas Wirén (1) (1) (1) (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) (1) Leif Sven Tomas Berg (1) Timothy Andrew Resch (1) Maria Christina Loghmani (1) Lars Anders Meyer (1) Carsten Lykke Krebs (1) (1) Carl-Johan Regell (1) (1) Hans Bertil Andreasson (1) Pär Lars Jorstadius (1) David Lennart Johansson (1) (1) (1) (1) (1) Olof Waern (1) Inger Margareta Dahle (1) Johan Henrik Valentin Engdal (1) Eva Therese Kjellberg (1) (1) Björn Erik Gösta Collste (1) Ulrika Ingeborg M Backenskiöld (1) Lars Henrik Nilsson (1) (1) (1) Mattias Henrik Kjellman (1) (1) Tony Mikael Salonen (1) Jan Erik Sjöberg (1) Claes Ola Örtegren (1) (1) (1) Thomas Hansen (1) (1) (1) (1) Carl Jacob Setterberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(73p) Lennart Arne Sten (69p) (67p) (66p) Johan Mikael Pauli (65p) (65p) Anita Helena Berggren (64p) (64p) (63p) (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Jan Thomas Fredrik Holm (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (61p) (58p) Eva Therese Kjellberg (57p) (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (52p) Olof Waern (51p) (50p) (50p) Carl Henrik Hugo Nordenfelt (50p) (48p) Pär Lars Jorstadius (48p) (47p) Karl Andreas Jaldevik (47p) Eva Birgitta Gustafsson (45p) (45p) (45p) (44p) Hans Bertil Andreasson (44p) Anders Jan-Hugo Nihlén (44p) Karl Anders Göran Aspegren (43p) Leif Fredrik Ingemar Söderlund (42p) (41p) Anders Viktor Borgs (41p) (41p) Jacob Thure Goldmann (41p) (40p) (40p) (39p) (39p) (39p) (39p) (38p) (38p) (37p) (37p) (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) (35p) David Lennart Johansson (35p) (35p) Sara Christina Williamson (35p) Oscar Alexander Strandberg (34p) Åsa Kerstin Helena Norin (33p) Claes-Stefan Wallin (32p) Sven Håkan Daniel Fjelner (31p) (31p) Lars Rickard Jäderström (30p) Thomas Hansen (30p) Jonas Frans Harry Gombrii (29p) Lars Joakim Leifland (29p) Carsten Lykke Krebs (29p) Kurt Erik Lennart Hager (28p) (28p) Carl Jacob Setterberg (28p) Liselott Anna Maria Fors (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) (27p) Harald Aksel Hauge (26p) (25p) Björn Erik Gösta Collste (25p) Jan Erik Sjöberg (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) Timothy Andrew Resch (23p) Karl Stefan Andersson (22p) (22p) (21p) (21p) Björn Hjalmar Flink (21p) (20p) (20p) Johan Henrik Valentin Engdal (20p) (19p) Nils Olof Andreas Wirén (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Peter van Lienden (17p) (17p) (17p) Lars Henrik Nilsson (17p) (16p) Maria Christina Loghmani (16p) (16p) Bernardita Marcelo Modig (15p) Ulrika Ingeborg M Backenskiöld (15p) Susanne Westman (14p) Ulf Strauss (14p) Carl-Johan Regell (14p) Jan Anders Bäckström (14p) Mattias Henrik Kjellman (14p) (13p) Leif Sven Tomas Berg (13p) (13p) Lars Mattias Johansson (12p) Tom Björklund (11p) Claes Ola Örtegren (9p) Malin Johanna Lüning (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.