(41p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Anders Jan-Hugo Nihlén (21) Carl Henrik Hugo Nordenfelt (12) Anita Helena Berggren (7) Eva Margareta Eljans (7) (7) Hans Göran Nordström (6) Sven Per Björn Aspling (6) Conny Fredric Hävrén (4) Johan Anders Lundkvist (4) Jonas Victor Wettergren (4) Susanne Westman (4) Hans Rikard Henriksson (4) Filip David Larsson (4) Dan Marcus Robertsson (4) (3) Karl Jörgen Lindström (3) (3) Sven Magnus Fredmer (3) (3) (3) (3) (3) Bernardita Marcelo Modig (3) Hans Thomas Peter Jönsson (3) (2) (2) (2) (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Lars Rickard Jäderström (2) (2) (2) Karl Anders Göran Aspegren (2) (1) (1) Anders Ola Bjärehäll (1) Tom Björklund (1) (1) (1) Liselott Anna Maria Fors (1) Bo Torsten Nilsson (1) (1) Jan Totte Dahlin (1) (1) Karl Stefan Andersson (1) (1) (1) Claes-Stefan Wallin (1) Lisa Maria Desireé Hybbinette (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Björn Hjalmar Flink (1) Harald Aksel Hauge (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) (1) Eva Therese Kjellberg (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) (1) (1) (1) (1) Ulf Strauss (1) (1) Lars Anders Larsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (1) (1) Leif Sven Tomas Berg (1) Lars Joakim Leifland (1) (1) Tony Mikael Salonen (1) (1) (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) (1) (1) (1) Lars Anders Meyer (1) Timothy Andrew Resch (1) (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Claes Ola Örtegren (1) (1) (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Peter Mikael Törngren (1) Johan Henrik Valentin Engdal (1) Olof Waern (1) Anna Erika Åslund Hane (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Johan Mikael Pauli (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) (1) (1) Ulrika Ingeborg M Backenskiöld (1) Per Jonas Eriksson (1) John Anders Liljenfeldt (1) (1) Jan Erik Sjöberg (1) (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Anders Lundkvist (66p) Hans Rikard Henriksson (66p) (65p) (63p) Anita Helena Berggren (62p) (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Therese Kjellberg (59p) (57p) Hans Niclas Göran Lundqvist (56p) (56p) (53p) Bo Torsten Nilsson (52p) (52p) Olof Waern (51p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Carl Henrik Hugo Nordenfelt (50p) (49p) Lars Anders Larsson (49p) (47p) (46p) Jonas Victor Wettergren (46p) (46p) Jan Totte Dahlin (45p) (45p) (45p) Karl Anders Göran Aspegren (43p) Anders Jan-Hugo Nihlén (42p) (41p) (40p) Anders Viktor Borgs (40p) (40p) (38p) (38p) (38p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (37p) Peter Mikael Törngren (37p) (37p) Sven Håkan Daniel Fjelner (36p) Claes-Stefan Wallin (34p) Lars Joakim Leifland (33p) (33p) (31p) (31p) Anna Erika Åslund Hane (31p) (31p) (30p) Lars Rickard Jäderström (30p) (29p) (29p) (28p) (28p) Hans Thomas Peter Jönsson (28p) Liselott Anna Maria Fors (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Timothy Andrew Resch (27p) (26p) Harald Aksel Hauge (26p) (26p) (25p) Jan Erik Sjöberg (25p) (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) (20p) Johan Henrik Valentin Engdal (20p) (19p) Bernardita Marcelo Modig (19p) Leif Sven Tomas Berg (18p) (18p) (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Susanne Westman (17p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Conny Fredric Hävrén (16p) Anders Ola Bjärehäll (16p) Karl Jörgen Lindström (16p) (16p) (15p) Ulrika Ingeborg M Backenskiöld (15p) (14p) Tom Björklund (14p) (14p) Ulf Strauss (14p) (14p) (14p) Johan Mikael Pauli (14p) Kurt Erik Lennart Hager (12p) (12p) Lars Anders Meyer (12p) Hans Göran Nordström (11p) Lisa Maria Desireé Hybbinette (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.