(64p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Per Magnus Tängerstad (8) (8) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Susanne Westman (4) Lars Anders Larsson (4) Ove Olov Oscar Agri (3) Sten Torsten Åsbjer (3) John Lennart Nordlund (3) Per-Arne Rudbert (3) Lars Hugo Andersson (3) Nils Erik Young H Hällgren Lindén (3) Carl David Johansson (3) Sven Bertil Evert Johansson (3) Knut Jan-Ove Brandt (3) Sonja Anneli C Berglund Åhman (3) (3) (3) (3) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Alf Gustav Stefan Älgne (3) Per Gunnar Lindell (3) Lars Gunnar Möller (3) Johan Olof Sverker Zachrisson (3) Lina Charlotta Lundberg (3) Kerstin Maj-Britt Lundgren (2) Bengt Anders Richard Peters (2) Sven Thomas Schanning (2) Sven Gösta Helgesson Rödén (2) (2) Eva Therese Kjellberg (2) Anna Karin Heidenreich (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) (1) (1) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (1) Frida Mari Norrbom Sams (1) Gunilla Günel von Platen (1) Maria Therése Buskas Bäckman (1) Siv Berit Andersson (1) Karl Stefan Andersson (1) (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Henning Rickard Strand (1) (1) Sören Nils Gustav Swärd (1) Karl Göran Östgren (1) Knut Jonas Bergh (1) Karin Gunilla Andersson (1) Silvia Samuelsson Waak (1) Sven Simon Backe (1) Bo Torsten Nilsson (1) (1) Bo Stefan Carlsson (1) (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Mats Per Olof Bolin (1) (1) Samuel Sami Samuelsson (1) Jan Totte Dahlin (1) Leif Håkan Malmström (1) Pär Göran Vennerström (1) Lars Olehäll (1) Lars Raymond Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.