Per Max Anders Ekborg (47p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Ulf Peter Hedberg (11) Jan Anders Rune Skoglund (5) Erik Ola Spinnars (2) Mango Kask (2) Ingrid Maria Hagberg (2) Leif Torbjörn Claeson (2) Lars Henrik Lindström (2) Matthias Schmitt (2) Anders Eriksson (2) Babak Arash (2) Dan Johansson (1) Lars Ola Månsson (1) Sven Torbjörn Larsson (1) Mikael Sjölander (1) Bo Johan Mikael Palmgren (1) Sven Olof Braaf (1) Björn Tomas Gabriel Sibirzeff (1) Johan Stern (1) Anders Einar Roos (1) Michael Gordon Hooper (1) Björn Ivar Bergström (1) Bengt Anders Forsman (1) Nils Walther John Cederholm (1) (1) Karl Christer Lindqvist (1) Pia Qveshel Granath (1) Klas Olof Åström (1) Nette Susanna Zukunft Ingloff (1) Hans Anders Norlin (1) Christian Johannes Saarinen (1) Yvonne Britt-Marie Wessman (1) Per Henrik Sundström (1) Leif Hermansson (1) Kerstin Anita Malmström (1) Erik Andreas Karlsson (1) Dick Erik Helén (1) Ulla Marianne Ekborg (1) Lars Gunnar Widhagen (1) Torbjörn Gerhard Eriksson (1) Susanne Elizabeth Falk (1) Ann Sigrid Fredrika Skoog (1) Bengt Erik Arne Stillström (1) Kaj Gunder Böving (1) Folke Fredrik Dellström (1) Roger Kenneth Kullman (1) Per Hjalmar Lindblom (1) Leif Patrick Bruun (1) Lars Ivar Wennberg (1) Mona Ingela Hansson (1) Peter Niclas Handfast (1) Nils Olle Holmkvist (1) Fred Joakim Skantze (1) Arne Håkan Berntsson (1) Ingegerd Elise Thorngren (1) Lars Alfred Berglund (1) Stefan Henrik David Herczfeld (1) Ingrid Margareta Westin Wallinder (1) (1) Lars Gösta Andersson (1) Lisa Magdalena Schmidt (1) (1) Lars Ulf Ahlstrand (1) G Pamela M A Lannerheim Angergård (1) Kjell Georg Onselius (1) Klas Vilhelm Gustafsson (1) (1) Roger Wilhelm Polep (1) Carl Johan Magnus Cederholm (1) Jan Harald Tidelius (1) Henrik Per Johan Sewring (1) Lars Joakim Klingefjord (1) Per Alexander Holmkvist (1) Peder Daniel Feinberg (1) Johannes Helmer Vock (1) Kerstin Birgitta Westman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt Erik Arne Stillström (71p) Bo Johan Mikael Palmgren (63p) Fred Joakim Skantze (56p) Peter Niclas Handfast (54p) Karl Christer Lindqvist (48p) Jan Harald Tidelius (48p) Klas Olof Åström (47p) Hans Anders Norlin (47p) Christian Johannes Saarinen (47p) Arne Håkan Berntsson (47p) Kjell Georg Onselius (47p) Lars Joakim Klingefjord (47p) Peder Daniel Feinberg (47p) Johannes Helmer Vock (47p) Björn Tomas Gabriel Sibirzeff (45p) Kerstin Anita Malmström (37p) Kaj Gunder Böving (37p) Leif Torbjörn Claeson (36p) Klas Vilhelm Gustafsson (35p) Mango Kask (34p) Ingrid Maria Hagberg (33p) Lars Henrik Lindström (33p) Matthias Schmitt (33p) Anders Eriksson (33p) Ulf Peter Hedberg (33p) Babak Arash (33p) Erik Ola Spinnars (31p) Lars Gunnar Widhagen (31p) Johan Stern (30p) Björn Ivar Bergström (30p) Ann Sigrid Fredrika Skoog (30p) Per Hjalmar Lindblom (30p) Ingrid Margareta Westin Wallinder (30p) Lisa Magdalena Schmidt (30p) G Pamela M A Lannerheim Angergård (30p) Kerstin Birgitta Westman (29p) (27p) (27p) Jan Anders Rune Skoglund (26p) Lars Ola Månsson (25p) Michael Gordon Hooper (22p) Nils Walther John Cederholm (22p) Carl Johan Magnus Cederholm (22p) (20p) Leif Hermansson (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Lars Ulf Ahlstrand (20p) Per Alexander Holmkvist (20p) Mikael Sjölander (19p) Nils Olle Holmkvist (19p) Lars Gösta Andersson (18p) Roger Wilhelm Polep (18p) Anders Einar Roos (16p) Per Henrik Sundström (16p) Mona Ingela Hansson (16p) Sven Olof Braaf (15p) Ulla Marianne Ekborg (13p) Dick Erik Helén (12p) Susanne Elizabeth Falk (12p) Pia Qveshel Granath (11p) Nette Susanna Zukunft Ingloff (11p) Erik Andreas Karlsson (11p) Lars Alfred Berglund (11p) Henrik Per Johan Sewring (11p) Leif Patrick Bruun (10p) (10p) Lars Ivar Wennberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.