Karl Jörgen Lindström (16p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
(8) Hans Thomas Peter Jönsson (7) Anders Christer Fride Ström (6) (6) (6) Hans Göran Nordström (5) Anita Helena Berggren (5) Sven Per Björn Aspling (5) (5) Eva Margareta Eljans (5) Jörgen Skovgaard Vind (4) Michael Serk (4) (4) (3) Hans Ulf Patrik Andersson (3) (3) Jan Magnus Berg (3) Ove Christofer Hultén (3) (3) (3) Carl Henrik Hugo Nordenfelt (3) (3) Ulrica B Hejdenberg Lindström (3) Susanne Westman (3) (2) Mats Gunnar Lagnekvist (2) Mats Gabriel Eurenius (2) Mia Ulrika Rutenius (2) Lars Olov Ragnar Helgesson (2) Eva Maria Gustafsson (2) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (2) (1) Jan Rune Kristensson (1) Bo Lennart Häggström (1) Björn Vilhelm Dierks (1) Hans Olov Sverker Amelin (1) Hans Fredrik Warén (1) Jonas Armand Gustafsson (1) (1) Eva-Marie Runestam (1) Ulf Roger Lindesson (1) Jessica Margreth Nygren (1) (1) Märta Anita Helen Lundquist (1) Carl-Gösta Ingmar Torstensson (1) (1) (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) (1) Patrik Anders Olofson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Jan-Olof Stefan Telin (1) Per Martin Andreas Olsen (1) Christina Margareta Lönnheim (1) (1) (1) Sven-Olof Anders Hed (1) Björn Emil Petter Hedberg (1) John Tomas Carlström (1) Björn Christer Källström (1) (1) (1) (1) Lars Gustav Romander (1) Björn Erik Svensson (1) Nils Ingvar Gunnarsson (1) Bo Jimmie Häggström (1) Anna Karolina Frosteman Bellman (1) Hans Fredrik Rudi Ottosson (1) Karin Elisabet Nisses (1) Ingrid Ulrika Fogelberg (1) (1) Jan Ingvar Johnsson (1) Arthur Roger Kenneth Strömma (1) Leif Roland Lage Lilja (1) (1) (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.