Birgitta Helen Olausson (77p)

Kvinna, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Hans Erik Albert Johansson (3) Jan Jacob Friedman (3) Per Mattias Skoglund (3) Lars Johan Ekström (3) Leif Richard Nilsson (3) Per Anders Hvittfeldt (3) Anders Martin Moraeus (3) Barbro Anette Bergendahl (2) Anders Percy Mattias Hallencreutz (2) Dag Anders Blomquist (2) Erling S Roland Norrman Svensson (2) Jacob Staffan Olofsson (2) Jan Erik Sandlund (2) Jon Per Anders Sandlund (2) Jan Erik Ingemar Lovén (2) Eva Johanna Maria Sammeli (2) Tor Paul Norrman (2) Mikael Ragnar Sundman (2) Berit Carola Lundgren (2) Annika Margareta Hofmann (2) Mark Frederik Baljeu (2) Malin Lovisa Savehed (1) Jan Ove Henning Johansson (1) Siv Maria Larsson (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Karl Stig Daniel Kindberg (1) Maria Anna-Karin M Lundmark (1) Jan Erik Åman (1) Raul Nils Christer Elmehagen (1) Per Arne Mikael Nilsson (1) Michael Peter Christer Daun (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Hans Gunnar Jonas Åsling (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Bo Staffan Cherster Persson (1) Per Ingemar Persson (1) Jan-Peter Alexander Jonsson (1) Johan Olof Cervin (1) Ann Ingrid Kristina Leffler (1) Sara Erika Karlsson (1) Mats Erland Johansson (1) Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (1) Edvard Johan Ludvig Fischer (1) Maria Ulrika Hallengren (1) Ulf Georg Nilsson (1) Ulrika Helena Huss (1) Bengt Erik Lindgren (1) Rolf Erik Allan Enström (1) Per Folke Elias Näslund (1) Karl Arne Bengtsson (1) Karl Ulrik Emanuel Rydstedt (1) Inger Elisabeth Carlsson (1) Jens Rufus Edlund (1) Carl Johan Håkan Zetterberg (1) Anita Christina Olofsson (1) Bengt Göran Ahrås (1) Karin Maria Malmgren (1) Hans Göran Olsson (1) Catarina Maria Hjalmarsson (1) Olof Setterberg (1) Jesper Göransson (1) Karl Lennart Devette Käll (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Paul Göran Daniel Andersson (1) John Robert Sjölund (1) Karl Johan Fredrik Wall (1) Maths-Olov Sundqvist (1) Carl Jens Emil Ahlberg (1) (1) Sten Arne Berggren (1) Karin Elisabeth Hammarberg (1) Anders Jörgen Jarl (1) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) Per Jacob Walter Fischer (1) Tina Katarina Sofia Andersson (1) Paul Axel Olsson (1) Anders Johan Antas (1) Agnes Lovisa Fiametta Fischer (1) Johan Magnus Mats Qviberg (1) Tore Hallersbo (1) Anna Karolina Olausson (1) Karl Göran Lindqvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Claudio Andres Sihvonen (1) Lars Patrik Modin (1) Mats Olof Leifland (1) Peter-Alexander Martinek (1) Mats Olof Mikael Paulsson (1) Mats Erik Alvar Larsson (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Lars Göran Henry Braun (1) Gustaf Peter Persson (1) Bjarne Alfred Andreassen (1) Mari Christine Tara (1) Bernt Micael Engström (1) Hans Mikael Wallis Olausson (1) Björn Ragnar Björnsson (1) Nikola Daun (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Jan Åke Gustaf Litborn (1) Nils Marcus Färnström (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Svetlana Kesarev (1) Nils Håkan Arvid Liepe (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Svante Fischer (1) Bengt Anders Richard Peters (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Håvard Jegerstedt (1) Jöran Mattias Erik Fischer (1) Karin Ingalill Larsson (1) Leif Gunnar Rytter (1) Per Michael Karl Olausson (1) Ann-Sofi Katarina Andersson (1) Lena Irene Larsson (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Jan Åke Lennart Persson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jesper Göransson (83p) Ann-Sofi Katarina Andersson (83p) Karl Lennart Devette Käll (82p) Jan Åke Gustaf Litborn (80p) Per Ingemar Persson (79p) Anders Jörgen Jarl (79p) Sara Erika Karlsson (77p) Tina Katarina Sofia Andersson (77p) Johan Magnus Mats Qviberg (77p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Jan Ove Henning Johansson (75p) Bengt Erik Lindgren (75p) Jan Jacob Friedman (72p) Leif Richard Nilsson (69p) Maria Ulrika Hallengren (68p) Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (67p) Hans Göran Olsson (67p) Hans Erik Albert Johansson (66p) Per Mattias Skoglund (66p) Lars Johan Ekström (66p) John Robert Sjölund (66p) Anders Martin Moraeus (66p) Tore Hallersbo (65p) Mats Olof Mikael Paulsson (65p) Inger Elisabeth Carlsson (64p) Björn Ragnar Björnsson (62p) Johan Olof Cervin (60p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Mark Frederik Baljeu (57p) Carl Jens Emil Ahlberg (56p) Lena Irene Larsson (56p) Mats Olof Leifland (55p) Nils Håkan Arvid Liepe (54p) Jan Åke Lennart Persson (52p) Hans Gunnar Jonas Åsling (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Carl Johan Håkan Zetterberg (46p) Mikael Ragnar Sundman (46p) Maria Anna-Karin M Lundmark (45p) Per Arne Mikael Nilsson (45p) Jan-Peter Alexander Jonsson (45p) Ulf Georg Nilsson (45p) Catarina Maria Hjalmarsson (45p) Jacob Staffan Olofsson (45p) (45p) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (45p) Mats Erik Alvar Larsson (45p) Hans Mikael Wallis Olausson (45p) Leif Gunnar Rytter (45p) Mari Christine Tara (44p) Karin Ingalill Larsson (43p) Paul Göran Daniel Andersson (40p) Karin Maria Malmgren (38p) Sten Arne Berggren (38p) Dag Anders Blomquist (36p) Jan Erik Ingemar Lovén (36p) Eva Johanna Maria Sammeli (36p) Lars Patrik Modin (36p) Annika Margareta Hofmann (36p) Mats Erland Johansson (35p) Olof Setterberg (35p) Ann Ingrid Kristina Leffler (33p) Edvard Johan Ludvig Fischer (33p) Per Jacob Walter Fischer (33p) Agnes Lovisa Fiametta Fischer (33p) Svante Fischer (33p) Jöran Mattias Erik Fischer (33p) Karl Johan Stefan Bratteberg (33p) Karl Göran Lindqvist (32p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Jan Erik Åman (31p) Jens Rufus Edlund (31p) Raul Nils Christer Elmehagen (30p) Maths-Olov Sundqvist (30p) Anders Johan Antas (30p) Jon Per Anders Sandlund (27p) Anders Percy Mattias Hallencreutz (26p) Jan Erik Sandlund (26p) Tor Paul Norrman (25p) Erling S Roland Norrman Svensson (24p) Rolf Erik Allan Enström (23p) Berit Carola Lundgren (23p) Per Folke Elias Näslund (22p) Bengt Göran Ahrås (22p) Paul Axel Olsson (22p) Bo Staffan Cherster Persson (21p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Bernt Micael Engström (17p) Per Anders Hvittfeldt (17p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Peter-Alexander Martinek (16p) Malin Lovisa Savehed (15p) Michael Peter Christer Daun (15p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (15p) Karl Arne Bengtsson (15p) Karl Ulrik Emanuel Rydstedt (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Karin Elisabeth Hammarberg (15p) Nikola Daun (15p) Claudio Andres Sihvonen (14p) Nils Marcus Färnström (14p) Siv Maria Larsson (13p) Lars Göran Henry Braun (13p) Anna Karolina Olausson (11p) Håvard Jegerstedt (11p) Per Michael Karl Olausson (11p) Barbro Anette Bergendahl (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Gustaf Peter Persson (5p) Alf Sven Wilhelm Svensson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.