Birgitta Helen Olausson (82p)

Kvinna, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Hans Erik Albert Johansson (3) Jan Jacob Friedman (3) Eva Johanna Maria Sammeli (3) Per Anders Hvittfeldt (3) Anders Martin Moraeus (3) Jacob Staffan Olofsson (3) Per Mattias Skoglund (3) Leif Richard Nilsson (3) Dag Anders Blomquist (3) Lars Johan Ekström (3) Jens Rufus Edlund (2) Lars Olov Ragnar Helgesson (2) Mark Frederik Baljeu (2) Barbro Anette Bergendahl (2) Siv Maria Larsson (2) Jan Erik Sandlund (2) Jan Erik Ingemar Lovén (2) Erling S Roland Norrman Svensson (2) Anders Percy Mattias Hallencreutz (2) Annika Margareta Hofmann (2) Tor Paul Norrman (2) Karl Arne Bengtsson (2) Mikael Ragnar Sundman (2) Claudio Andres Sihvonen (2) Berit Carola Lundgren (2) Jon Per Anders Sandlund (2) Sara Erika Karlsson (1) Mats Erland Johansson (1) Jan Daniel Hellström (1) Maria Ulrika Hallengren (1) Ulf Georg Nilsson (1) Anders Johan Antas (1) Bengt Erik Lindgren (1) Rolf Erik Allan Enström (1) Per Folke Elias Näslund (1) Nils Jan Anders Jakobsson (1) Karl Ulrik Emanuel Rydstedt (1) Inger Elisabeth Carlsson (1) Kjell Erland Lindfors (1) Peter-Alexander Martinek (1) Carl Johan Håkan Zetterberg (1) Karl Jonas Patrik Andersson (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Karin Maria Malmgren (1) Per Jon Persson (1) Bo Staffan Cherster Persson (1) Bernt Micael Engström (1) Gustaf Peter Persson (1) Jesper Göransson (1) Ulrika Helena Huss (1) Ann Ingrid Kristina Leffler (1) Hans Mikael Wallis Olausson (1) Denis Håkan Thomas Kantoft (1) Svante Fischer (1) Olof Fredrik Lindgren (1) Nikola Daun (1) Björn Ragnar Björnsson (1) Jöran Mattias Erik Fischer (1) Erik Gustav Paulsson (1) (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Per Anders Greger Mårtensson (1) Anders Jörgen Jarl (1) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Tina Katarina Sofia Andersson (1) Paul Axel Olsson (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Hans Göran Olsson (1) Robin Mehmet Andersson (1) Johan Magnus Mats Qviberg (1) Tore Hallersbo (1) Mats Carl Johan Fabricius (1) Karl Lennart Devette Käll (1) Karl Göran Lindqvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Nils-Olof Ekholm (1) Lars Patrik Modin (1) Mats Olof Leifland (1) Björn Mikael Bergström (1) Per John Strand (1) Helén Elisabet Salmonsson (1) Malin Lovisa Savehed (1) Mats Olof Mikael Paulsson (1) Lars Jonny Mikael Ahlgren (1) Rolf Lennart Englund (1) Pär Napoleon Wilhelm Hedman (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Lars Göran Henry Braun (1) Lars Martin Alexandersson (1) Karin Elisabeth Hammarberg (1) Per Arne Mikael Nilsson (1) Jan Erik Åman (1) Bjarne Alfred Andreassen (1) Anna Karolina Olausson (1) Astrid Alexandra von Hofsten (1) Greg Krikor Dingizian (1) Michael Peter Christer Daun (1) Jan Oskar Kantoft (1) Edvard Johan Ludvig Fischer (1) Stig Evert Verner Vallén (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Atilla Mehmet Kücükkurt (1) Jan Åke Gustaf Litborn (1) Nils Marcus Färnström (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Lars Jörgen Larsson (1) Nils Håkan Arvid Liepe (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Johan Olof Cervin (1) Karin Elisabet Stjerna (1) Bengt Anders Richard Peters (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (1) Maxwell Sebastian Richmond (1) Karin Ingalill Larsson (1) Leif Gunnar Rytter (1) Pär Anders Rune Matses (1) Ann-Sofi Katarina Andersson (1) Lena Irene Larsson (1) Tomas Eriksson (1) John Robert Sjölund (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Jan Åke Lennart Persson (1) Karl-Åke Karlsson (1) Bengt Göran Ahrås (1) Jan Ove Henning Johansson (1) Jaan Juhan Kaaman (1) Jean Louis Philippe Gave (1) Olof Setterberg (1) Karl Stig Daniel Kindberg (1) Håvard Jegerstedt (1) Svetlana Kesarev (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Raul Nils Christer Elmehagen (1) Per Michael Karl Olausson (1) Per Jacob Walter Fischer (1) Karl Johan Fredrik Wall (1) Paul Göran Daniel Andersson (1) Agnes Lovisa Fiametta Fischer (1) Hans Gunnar Jonas Åsling (1) Maths-Olov Sundqvist (1) Mats Henriksson (1) Per Ingemar Persson (1) Jan-Peter Alexander Jonsson (1) Sten Arne Berggren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Pär Anders Rune Matses (86p) Erik Gustav Paulsson (85p) Anders Jörgen Jarl (85p) Jesper Göransson (83p) Karl Lennart Devette Käll (83p) Sara Erika Karlsson (82p) Tina Katarina Sofia Andersson (82p) Johan Magnus Mats Qviberg (82p) Jan Åke Gustaf Litborn (82p) Ann-Sofi Katarina Andersson (82p) Per Ingemar Persson (82p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Björn Mikael Bergström (71p) Tomas Eriksson (69p) Jan Jacob Friedman (68p) Bengt Erik Lindgren (67p) Hans Göran Olsson (67p) Tore Hallersbo (67p) Leif Richard Nilsson (67p) Hans Erik Albert Johansson (66p) Anders Martin Moraeus (66p) Per Mattias Skoglund (66p) John Robert Sjölund (66p) Lars Johan Ekström (66p) Nils Håkan Arvid Liepe (65p) Inger Elisabeth Carlsson (64p) Jan Ove Henning Johansson (62p) Nils Jan Anders Jakobsson (60p) Nils-Olof Ekholm (60p) Lars Jörgen Larsson (60p) Johan Olof Cervin (60p) Björn Ragnar Björnsson (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (56p) Lena Irene Larsson (56p) Maria Ulrika Hallengren (55p) Mats Olof Mikael Paulsson (54p) Mark Frederik Baljeu (52p) Hans Gunnar Jonas Åsling (51p) Per John Strand (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Jan Åke Lennart Persson (49p) Olof Fredrik Lindgren (48p) Lars Jonny Mikael Ahlgren (47p) Carl Johan Håkan Zetterberg (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Karl Arne Bengtsson (46p) Ulf Georg Nilsson (45p) Siv Maria Larsson (45p) (45p) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (45p) Jacob Staffan Olofsson (45p) Per Arne Mikael Nilsson (45p) Leif Gunnar Rytter (45p) Mikael Ragnar Sundman (45p) Claudio Andres Sihvonen (45p) Jan-Peter Alexander Jonsson (45p) Mats Carl Johan Fabricius (44p) Dag Anders Blomquist (44p) Eva Johanna Maria Sammeli (43p) Hans Mikael Wallis Olausson (43p) Karin Ingalill Larsson (43p) Lars Martin Alexandersson (42p) Karin Maria Malmgren (40p) Mats Olof Leifland (40p) Paul Göran Daniel Andersson (40p) Per Jon Persson (38p) Greg Krikor Dingizian (38p) Sten Arne Berggren (38p) Karin Elisabet Stjerna (37p) Karl Johan Stefan Bratteberg (37p) Therese Anna Maria Bratteberg (36p) Jan Erik Ingemar Lovén (36p) Annika Margareta Hofmann (36p) Jean Louis Philippe Gave (36p) Mats Erland Johansson (35p) Ann Ingrid Kristina Leffler (35p) Svante Fischer (35p) Jöran Mattias Erik Fischer (35p) Astrid Alexandra von Hofsten (35p) Edvard Johan Ludvig Fischer (35p) Olof Setterberg (35p) Per Jacob Walter Fischer (35p) Agnes Lovisa Fiametta Fischer (35p) Karl Stig Daniel Kindberg (34p) Jens Rufus Edlund (33p) Karl Jonas Patrik Andersson (32p) Karl Göran Lindqvist (32p) Anders Johan Antas (30p) Kjell Erland Lindfors (30p) Jan Oskar Kantoft (30p) Karl-Åke Karlsson (30p) Jaan Juhan Kaaman (30p) Raul Nils Christer Elmehagen (30p) Maths-Olov Sundqvist (30p) Jan Daniel Hellström (29p) Lars Patrik Modin (29p) Atilla Mehmet Kücükkurt (28p) Robin Mehmet Andersson (27p) Stig Evert Verner Vallén (26p) Denis Håkan Thomas Kantoft (25p) Jan Erik Åman (25p) Tor Paul Norrman (25p) Jan Erik Sandlund (24p) Erling S Roland Norrman Svensson (24p) Jon Per Anders Sandlund (24p) Rolf Erik Allan Enström (23p) Anders Percy Mattias Hallencreutz (23p) Per Folke Elias Näslund (22p) Paul Axel Olsson (22p) Bengt Göran Ahrås (22p) Berit Carola Lundgren (22p) Bo Staffan Cherster Persson (21p) Bernt Micael Engström (20p) Per Anders Hvittfeldt (18p) Per Anders Greger Mårtensson (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Maxwell Sebastian Richmond (18p) Karl Ulrik Emanuel Rydstedt (17p) Lars Göran Henry Braun (17p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Peter-Alexander Martinek (16p) Gustaf Peter Persson (16p) Helén Elisabet Salmonsson (16p) Nils Marcus Färnström (16p) Nikola Daun (15p) Malin Lovisa Savehed (15p) Karin Elisabeth Hammarberg (15p) Michael Peter Christer Daun (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Anna Karolina Olausson (14p) Håvard Jegerstedt (14p) Per Michael Karl Olausson (14p) Mats Henriksson (14p) Alf Sven Wilhelm Svensson (10p) Barbro Anette Bergendahl (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.