Annika Jeanette Andersson (39p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Björn Anders Andersson (2) Mats Robert Jacobson (2) Peter Robin Berkhuizen (2) Katarina Anne Marie Berggren (2) Sven Nils Henry Landelius (2) Nils Håkan Eksandh (2) Arne Herbert Bernroth (2) Jan Fredrik Borg (2) Martin Fredrik Johansson (2) Sven Per Björn Aspling (1) Sara Kristina Eichenauer (1) Ann-Katrin Bäcklund (1) Sigrun Axelsson (1) Per Jonas Bergquist (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) Tord Ulrik Allan Olsson (1) Anette Maria Sjögren (1) Jonas Valter Gallon (1) Jan Axel Karlander (1) Mette Gross (1) Jesper Daniel Falkheimer (1) Kerstin M I Lindqvist Toms (1) Per Martin Lilja (1) Marcus Söderberg (1) Pehr Mikael Andersson (1) Bo Micael Harald Gustafsson (1) Sven Bertil Åhnberg (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Anna Charlotte Werntoft (1) Inger Ulrika Nilsson (1) Elisabeth Blanka Brevenson (1) Karl Sören Thunström (1) Lars Lukas Dahl (1) Lars Filip Larsson (1) Claes Håkan Mårtensson (1) Kent David Alexander Nilsson (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Per Åke Oldentoft (1) Bo Arthur Ahrén (1) Eva Margareta Eljans (1) Kerstin Maria C Åkesson Jakobsson (1) Lars Christer Fredrik Fåhraeus (1) Jan Olof Martin Hamberg (1) Eva Birgitta Edenhammar (1) Lars Bernhard Ljungälv (1) Jimmy Anders Björkman (1) Maria Magdalena Risberg Gräff (1) Linus Johannes Wiebe (1) Eva Elisabet Hultman (1) Rolf Arne Bjerndell (1) Jens Mikael Kristoffer Ismunden (1) Björn Bertil Bergman (1) Gundel Tora Gunilla Jönson (1) Mats Håkan Johansson (1) Karin Susanna Bill (1) Eva Louise Rehn Winsborg (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Lars-Erik Gösta Olof Pålsson (1) Ljubo Mrnjavac (1) Jonas Wallis Jönsson (1) Kay Laserow (1) Anna Ulrika Ringdahl (1) Mats Sone Henrik Cremon (1) Birgitta Marianne Andersson (1) Bengt Roland Andersson (1) Bengt Patrik Söderlund (1) Bert Åke Stefan Nordberg (1) Ulf Lennart Persson (1) Anita Marie C Otterheim Hjalmarsson (1) Inga Sarah Maria Fredriksson (1) Mats Lennart Nyberg (1) Petra Maria Birkhofer (1) Maria Sofia Ekelund (1) Martin Strandqvist (1) Nils Arne Nilsson (1) Damon Tojjar (1) Pia Shirley Annika Landgren (1) Magnus Per George Kenneby (1) Mats Anders Roland Pålsson (1) Lars-Erik Lövdén (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Charlotta Elisabeth Alegria Ursing (1) Stig Stefan Johansson (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Karl Hampus Jakobsson (1) Birgit Ros-Marie Östberg (1) Joel Mattias Larsson (1) Hans Göran Nordström (1) Peter Mattias Goldmann (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bert Åke Stefan Nordberg (94p) Lars-Erik Lövdén (82p) Anna Charlotte Werntoft (73p) Arne Herbert Bernroth (73p) Karl Sören Thunström (63p) Jan Axel Karlander (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Bernhard Ljungälv (61p) Lars Christer Fredrik Fåhraeus (56p) Nils Håkan Eksandh (55p) Jesper Daniel Falkheimer (54p) Pehr Mikael Andersson (54p) Mats Lennart Nyberg (54p) Lars Lukas Dahl (52p) Ulf Lennart Persson (52p) Mats Håkan Johansson (50p) Per Åke Oldentoft (49p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Tord Ulrik Allan Olsson (45p) Elisabeth Blanka Brevenson (45p) Lars-Erik Gösta Olof Pålsson (45p) Kerstin Maria C Åkesson Jakobsson (44p) Magnus Per George Kenneby (44p) Eva Elisabet Hultman (43p) Nils Arne Nilsson (43p) Mats Robert Jacobson (41p) Bo Arthur Ahrén (40p) Ann-Katrin Bäcklund (39p) Jonas Valter Gallon (39p) Per Martin Lilja (39p) Inga Sarah Maria Fredriksson (39p) Damon Tojjar (39p) Peter Robin Berkhuizen (36p) Sven Nils Henry Landelius (36p) Inger Ulrika Nilsson (35p) Sven Bertil Åhnberg (34p) Kent David Alexander Nilsson (34p) Linus Johannes Wiebe (34p) Jens Mikael Kristoffer Ismunden (34p) Gundel Tora Gunilla Jönson (34p) Ljubo Mrnjavac (34p) Mats Sone Henrik Cremon (34p) Peter Mattias Goldmann (34p) Rolf Arne Bjerndell (32p) Karl Hampus Jakobsson (32p) Björn Anders Andersson (31p) Sigrun Axelsson (29p) Björn Bertil Bergman (29p) Bengt Roland Andersson (28p) Joel Mattias Larsson (28p) Mette Gross (27p) Lars Filip Larsson (27p) Anette Maria Sjögren (26p) Bo Micael Harald Gustafsson (26p) Karin Susanna Bill (26p) Jan Olof Martin Hamberg (25p) Anita Marie C Otterheim Hjalmarsson (24p) Martin Fredrik Johansson (24p) Eva Louise Rehn Winsborg (23p) Karin Marie Christine Widstrand (22p) Jimmy Anders Björkman (22p) Bengt Patrik Söderlund (22p) Marcus Söderberg (21p) Martin Strandqvist (21p) Katarina Anne Marie Berggren (20p) Claes Håkan Mårtensson (19p) Kay Laserow (19p) Birgit Ros-Marie Östberg (18p) Maria Magdalena Risberg Gräff (17p) Maria Sofia Ekelund (17p) Jonas Wallis Jönsson (16p) Eva Birgitta Edenhammar (15p) Petra Maria Birkhofer (15p) Sara Kristina Eichenauer (14p) Birgitta Marianne Andersson (14p) Per Jonas Bergquist (10p) Charlotta Elisabeth Alegria Ursing (10p) Stig Stefan Johansson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.