Annika Jeanette Andersson (37p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Katarina Anne Marie Berggren (2) Jan Fredrik Borg (2) Johan Tomas Ahlgren (2) Björn Anders Andersson (2) Bert Åke Stefan Nordberg (2) Mats Håkan Johansson (2) Dan Allan Kjällqvist (1) Eva Elisabet Hultman (1) Ann-Katrin Bäcklund (1) Eva Margareta Eljans (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) Claes Torbjörn Mikael Sahlén (1) Anna Charlotte Ahlgren Moritz (1) Jonas Valter Gallon (1) Hans Martin Kenneth Johnsson (1) Per Martin Henriksson (1) Jasaman Tojjar (1) Inger Ulrika Nilsson (1) Lars Filip Larsson (1) Pia Shirley Annika Landgren (1) Anna Ulrika Ringdahl (1) Anna Charlotta Falvin (1) Birgitta Marianne Andersson (1) Anna Charlotte Werntoft (1) Bengt Patrik Söderlund (1) Gunvor Therése Henningsson (1) Anita Marie C Otterheim Hjalmarsson (1) Kay Laserow (1) Petra Maria Birkhofer (1) Mats Sone Henrik Cremon (1) Nils Arne Nilsson (1) Bengt Roland Andersson (1) Bo Arthur Ahrén (1) Tord Ulrik Allan Olsson (1) Hans Åke Karl Petersson (1) Martin Strandqvist (1) Jenny Maria Carenco (1) Maria Sofia Ekelund (1) Lars-Erik Lövdén (1) Elisabeth Blanka Brevenson (1) Bo Christer Adamsson (1) Birgit Ros-Marie Östberg (1) Måns Filip Johansson Rüder (1) Pehr Mikael Andersson (1) Peter Mattias Goldmann (1) Karin Susanna Bill (1) Sara Kristina Eichenauer (1) Carl Jonas Michanek (1) Per Jonas Bergquist (1) Karl Hampus Jakobsson (1) Anette Maria Sjögren (1) Hans Göran Nordström (1) Mette Gross (1) Sven Per Björn Aspling (1) Sigrun Axelsson (1) Marcus Söderberg (1) Mats Lennart Nyberg (1) Inga Sarah Maria Fredriksson (1) Kerstin M I Lindqvist Toms (1) Hamdija Jusufagic (1) Linus Johannes Wiebe (1) Eva Louise Rehn Winsborg (1) Joel Mattias Larsson (1) Rolf Arne Bjerndell (1) Lars Lukas Dahl (1) Mats Anders Roland Pålsson (1) Kent David Alexander Nilsson (1) Carin Josefina Daal (1) Per Åke Oldentoft (1) Olof Christian Lavesson (1) Kerstin Maria C Åkesson Jakobsson (1) Karl Sören Thunström (1) Eva Birgitta Edenhammar (1) Claes Håkan Mårtensson (1) Maria Magdalena Risberg Gräff (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bert Åke Stefan Nordberg (94p) Lars-Erik Lövdén (82p) Anna Charlotta Falvin (69p) Mats Håkan Johansson (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Anna Charlotte Werntoft (61p) Karl Sören Thunström (59p) Lars Lukas Dahl (58p) Johan Tomas Ahlgren (54p) Mats Lennart Nyberg (52p) Tord Ulrik Allan Olsson (47p) Pehr Mikael Andersson (47p) Kerstin Maria C Åkesson Jakobsson (46p) Eva Elisabet Hultman (43p) Nils Arne Nilsson (43p) Hamdija Jusufagic (39p) Bo Arthur Ahrén (38p) Ann-Katrin Bäcklund (37p) Jonas Valter Gallon (37p) Jasaman Tojjar (37p) Hans Åke Karl Petersson (37p) Inga Sarah Maria Fredriksson (37p) Linus Johannes Wiebe (36p) Mats Sone Henrik Cremon (34p) Carl Jonas Michanek (33p) Karin Susanna Bill (32p) Karl Hampus Jakobsson (32p) Rolf Arne Bjerndell (32p) Carin Josefina Daal (32p) Olof Christian Lavesson (32p) Inger Ulrika Nilsson (31p) Lars Filip Larsson (31p) Peter Mattias Goldmann (30p) Kent David Alexander Nilsson (30p) Katarina Anne Marie Berggren (28p) Bengt Roland Andersson (28p) Björn Anders Andersson (28p) Hans Martin Kenneth Johnsson (27p) Anna Charlotte Ahlgren Moritz (26p) Anette Maria Sjögren (26p) Claes Torbjörn Mikael Sahlén (24p) Petra Maria Birkhofer (24p) Martin Strandqvist (24p) Sigrun Axelsson (24p) Karin Marie Christine Widstrand (23p) Mette Gross (23p) Per Åke Oldentoft (23p) Bengt Patrik Söderlund (22p) Maria Magdalena Risberg Gräff (20p) Kay Laserow (19p) Claes Håkan Mårtensson (19p) Marcus Söderberg (18p) Anita Marie C Otterheim Hjalmarsson (17p) Maria Sofia Ekelund (17p) Eva Birgitta Edenhammar (17p) Per Martin Henriksson (16p) Elisabeth Blanka Brevenson (16p) Birgit Ros-Marie Östberg (16p) Joel Mattias Larsson (16p) Birgitta Marianne Andersson (14p) Jenny Maria Carenco (14p) Måns Filip Johansson Rüder (14p) Sara Kristina Eichenauer (14p) Mats Anders Roland Pålsson (12p) Hans Göran Nordström (11p) Per Jonas Bergquist (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.