Nina Charlotte Wikstedt (29p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Johan Hilding Holmquist (9) Lars Gösta Ekeståhl (7) Ulla Yvonne Sjölund (7) Paul Stefan Niska (7) Bo Ulf Brodén (5) Anders Jakob Rinzén (3) Marcus Per Timo Hedman (2) Maine Irene Granström (2) Ove Örjan Mathias Lindström (2) Elin Katarina Hedman (2) Hans Göran Öystilä (2) Lars Jerker Olsson (2) Per Timo Hedman (2) Anna Gunilla Niska (2) Johan Anders Lång (2) Per Johan Olofsson (1) Niklas Johan Erik Nordström (1) Maya Nina Isabel Berggård (1) Jenny Magdalena Hellman (1) Jan-Erik Holmqvist (1) Astrid Lena Marie Bergkvist (1) Jan Michael Lundgren (1) Rolf Thomas Hedlund (1) Inger Margareta Dahle (1) Per Anders Karvonen (1) Eva Monica Ingegerd Karlsson (1) Anders Mikael Forsling (1) Mikael Sjölander (1) Anna Viktoria Gustafsson (1) Karl Staffan Persson (1) Olof Petter Tobias Hildingson (1) Niclas Mats Åke Jonsson (1) Anna Helena Lindh Wikblad (1) Peter Sixten Fjällborg (1) Anders Viktor Borgs (1) Per Anders Forsberg (1) Lars Johan Fredrik Peterson (1) Mats Carl Johan Fabricius (1) Sven Tommy Enstedt (1) Kjell Erland Lindfors (1) Yvonne Elisabet Hendler (1) Lars Stefan Burlin (1) Jenny Elisabeth Söderström (1) Berit Carola Lundgren (1) Linnea Jennifer Björkman (1) Olof Mikael Lekfalk (1) Ingrid Marianne Jonsson (1) Carl-Axel Lennart Sundbaum (1) Anders Yngve Henriksson (1) Karl Erik Johansson (1) Per Christer Norén (1) John Per-Erik Jönsson (1) Axel Lars-Erik Sjögren (1) Astrid Katarina Rantatalo (1) Carl Johan Bennarsten (1) Karl Anders Mikael Långström (1) Anders Olof Linné (1) Karl Olof Fredrik Persson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.