Lars Fredrik Hägglund (88p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Ökend (15) John Erik Åström (15) Claes Göran Sylvén (11) Per Thomas Kanestad (11) Anna-Karin Liljeholm (7) Eva Maria Ulfsdotter Burén (7) Magnus Peter Berlin (5) Jens Göran Nygren (4) Maria Anette Viotti (3) Bengt Olof Gustafsson (3) Håkan Lennart Wallin (3) Carl Magnus David Moberg (3) Anita Helena Berggren (3) Bo Erik Sandström (3) Leif Lennart Johansson (3) Eva Margareta Eljans (3) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (3) Carin Els-Marie Oskarsson (2) Elsa Gunnel Marianne Jönsson (2) Anders Egon Svensson (2) Lena Agneta Litens (2) Karl Kenneth Crister Faaborg (2) Jan Gunnar Storbjörk (2) Göran Kannerby (2) Anna Maria Katarina Karlsson (2) Kjell Erik Jönsson (2) Jan Bertil Norén (2) Mårten Asplund (2) Mårten Jan Anders Mårtensson (2) Thomas Nils Widlund (2) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (2) Malin Carola Solblomma Lauber (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Ulla Ingegärd Blanking (2) Magnus Sven Robert Jisborg (2) Bo Torsten Nilsson (2) Sven Rickard Johansson (2) Åke Clarence Ingemar Andersson (2) Thomas Berndt Magnus Olofsson (2) Andreas Curt Ekman (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Karin Margareta Johansson (1) Knut Olof Magnus Rehn (1) Lena Margaretha Johnson (1) Jeanette Ingrid Leona Jäger (1) Maria Christina Brunell Livfors (1) Jens Patrik Hedelin (1) Björn Håkan Daniel Lindblad (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Karl Filip Sebastian Ekvall (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Karl Peter Whass (1) Lena Irene Larsson (1) Sven Björn Gunnar Wingquist (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Lars Olof Wallén (1) Inger Margareta Dahle (1) Ann Margaretha Lindh (1) Erik Christoffer Andersson (1) Gunvor Elisabeth Tedestål (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Thomas Georg Strindeborn (1) Leif Harry Lindholm (1) Klas Balkow (1) Claes Sterner Seldeby (1) Ann-Charlotte Christina Linnéa Lyrå (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Kjell Marcus Jonasén (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Johan Evald Hedbäck (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Anders Viktor Borgs (1) Per Ivar Torsten Strömberg (1) Sören Ingemar Druve (1) Jan Tomas Forslund (1) Marcus Antonius Strandberg (1) Lena Britt Annika Herder (1) Jonathon Barry Clarke (1) Eva Magdalena Teare Gerger (1) Ayad Al-Saffar (1) Ann Christina Carlsson Meyer (1) Carl Magnus Johansson (1) Freddy Mikael Sobin (1) John Lennart Kaleb Evrell (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Lars Åke Conny Johansson (1) Sven Håkan Lindskog (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Andrea Gisle Joosen (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Andrea Gisle Joosen (94p) Carl Fredrik Willi Persson (93p) Ann Christina Carlsson Meyer (93p) Claes Göran Sylvén (91p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (90p) Ann Margaretha Lindh (89p) Ann-Charlotte Christina Linnéa Lyrå (89p) Marcus Antonius Strandberg (89p) Eva Magdalena Teare Gerger (89p) John Lennart Kaleb Evrell (89p) Maria Anette Viotti (88p) Knut Olof Magnus Rehn (88p) Jeanette Ingrid Leona Jäger (88p) Carl Magnus David Moberg (88p) Bo Erik Sandström (88p) Jonathon Barry Clarke (88p) Maria Christina Brunell Livfors (87p) Per Ivar Torsten Strömberg (85p) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (85p) Klas Balkow (83p) Anders Egon Svensson (82p) Karl Peter Whass (77p) Claes Sterner Seldeby (77p) Malin Carola Solblomma Lauber (77p) Lars Åke Conny Johansson (77p) Helena Maria Arvidsson Älgne (69p) Lena Britt Annika Herder (69p) Bengt Olof Gustafsson (67p) Jens Patrik Hedelin (63p) Anita Helena Berggren (62p) Leif Harry Lindholm (62p) Björn Håkan Daniel Lindblad (61p) Karl Filip Sebastian Ekvall (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Gunvor Elisabeth Tedestål (61p) Thomas Georg Strindeborn (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Ulla Ingegärd Blanking (61p) Ayad Al-Saffar (61p) Carl Magnus Johansson (61p) Freddy Mikael Sobin (61p) Jan Bertil Norén (60p) Carin Els-Marie Oskarsson (59p) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Andreas Curt Ekman (59p) Lena Irene Larsson (58p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Sven Rickard Johansson (49p) Karin Margareta Johansson (48p) Leif Lennart Johansson (43p) Magnus Peter Berlin (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Sören Ingemar Druve (36p) Eva Maria Ulfsdotter Burén (35p) John Erik Åström (33p) Björn Bengt Christian Eklundh (30p) Jan Gunnar Storbjörk (28p) Magnus Sven Robert Jisborg (28p) Sven Håkan Lindskog (25p) Jan Erik Christer Holmberg (21p)Ökend (21p) Jan Tomas Forslund (21p) Per Thomas Kanestad (21p) Jens Göran Nygren (21p) Mårten Jan Anders Mårtensson (20p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Anna-Karin Liljeholm (19p) Anna Maria Katarina Karlsson (19p) Lars Olof Wallén (17p) Mårten Asplund (16p) Kjell Marcus Jonasén (16p) Lena Margaretha Johnson (14p) Sven Björn Gunnar Wingquist (14p) Erik Christoffer Andersson (14p) Åke Clarence Ingemar Andersson (14p) Karl Kenneth Crister Faaborg (11p) Thomas Nils Widlund (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.