Olof Mattias Bergman (11p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Per Thomas Brantberger (4) (4) (4) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Lars Anders Larsson (3) Sara Eva Kristina Van Helleputte (3) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (3) Jan Totte Dahlin (3) Jan Anders Bäckström (3) Maria Therese Isaxon (2) Olof Fredrik Bergman (2) Stefan Gustav Evert Madeling (2) Hans Peter Mats Adam Markborn (2) Björn Håkan Aspenblad (2) Karin Maria Alexandra Boudrie (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Sven Ingvar Sjöström (1) Bo David Magnusson (1) Filip Patrik Laurin (1) Lars Torbjörn Rydvall (1) Erik Harry Frank (1) Lars-Olof Ivarsson (1) Anna Peyron Lindström (1) (1) Göran Erland Olof Sjöholm (1) (1) (1) Bo Åke Tommy Bergendahl (1) Lars Anders Sjunnesson (1) Mats Håkan Sjöström (1) (1) (1) Stig Åke Tommy Helmerskog (1) Inga Camilla Leandersson (1) (1) (1) Christer Holmberg (1) John Frederick Kessler (1) Per Tomas Wiklander (1) Jan Pontus Andreas Klingspor (1) (1) (1) Karl Johan Bergman (1) Anna Gabriella Hermansson (1) Mia Ulrika Rutenius (1) Carl-Magnus Rune Jacobsson (1) (1) Björn Gunnar Olofsson (1) Sven Martin Ericsson (1) (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) Per Håkan Ragnar Lagerkvist (1) (1) (1) (1) Carl Gustaf Harry Ljungdahl (1) Lars Olle Lundberg (1) (1) Erik Lennart Malmqvist (1) Bengt Bertil Alm (1) (1) (1) Lars Olov Thomas Edström (1) Renata Maria Olsson (1) Merit Åsa Christine Sundberg (1) (1) Alf Michael Lindengren (1) (1) Jan Thomas Lindström (1) Carl Marcus Hjorth (1) (1) Nils Johan Rutberg (1) Lars Folke Stolt (1) Anna Märta Elisabet Sandén (1) (1) (1) Fredrik Johan Ramberg (1) Mats Urban Ljunggren (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) (1) Mats Eric Augurell (1) Sofia Therése Maria Ahlqvist (1) (1) (1) (1) Carl Magnus Groth (1) Sven Magnus Fredmer (1) Patrik Anders Olofson (1) Astrid Marie Setterquist (1) Per Ingvar Niklas Walberg Snygg (1) (1) (1) (1) Kjell Arvidsson (1) Inga Maria Birgitta Gustafsson (1) (1) (1) (1) Maria Konstantinovna Andersson (1) Anna Åsa Uppegård (1) (1) (1) Gustaf Ellerth Ericsson (1) (1) Christine Elizabeth Rankin (1) (1) Bengt Robert Söderlund (1) Lars-Ove Gustafsson (1) Hans Magnus Willfors (1) Arne Ronald Jansson (1) Terese Linda Jeanette Mårtensson (1) Alfred Henrik Wetzenstein (1) Karl Ivar Tommy Kronholm (1) (1) Folke Magnus Halvor Back (1) (1) Mats Olof Bondeson (1) Leif Gunnar Dahl (1) (1) Jan Ingvar Sture Janne Nilsson Duhs (1) Per Jonas Eriksson (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Karin Birgitta Söderbäck (1) (1) (1) (1) Marika Christina Edoff (1) Åke Jan-Eric Sundin (1) Kerstin Astrid Laye (1) (1) Charlotta Marie Sandving Brändström (1) (1) (1) (1) Christer Allan Jan-Erik Cragnell (1) Karl Johan Mikaelsson (1) (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Magnus Groth (93p) (93p) (89p) (80p) Bo David Magnusson (76p) Hans Magnus Willfors (76p) Hans Peter Mats Adam Markborn (75p) Karl Johan Bergman (75p) (67p) (63p) Mia Ulrika Rutenius (61p) (59p) (59p) Christer Allan Jan-Erik Cragnell (59p) (57p) (55p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) (49p) Folke Magnus Halvor Back (49p) (49p) (47p) (47p) (45p) (44p) (43p) Fredrik Johan Ramberg (43p) (43p) (43p) (43p) (42p) (42p) Björn Gunnar Olofsson (41p) (41p) Alf Michael Lindengren (41p) (41p) (41p) (41p) (41p) (40p) Mats Eric Augurell (40p) (40p) Kjell Arvidsson (40p) (40p) Åke Jan-Eric Sundin (40p) (39p) Per Håkan Ragnar Lagerkvist (39p) Christine Elizabeth Rankin (39p) (38p) (38p) (37p) Lars Folke Stolt (37p) Mats Urban Ljunggren (37p) (37p) Anna Åsa Uppegård (37p) (36p) (36p) (36p) Charlotta Marie Sandving Brändström (35p) (35p) (33p) (33p) (33p) (31p) Erik Lennart Malmqvist (31p) (31p) Erik Harry Frank (30p) Göran Erland Olof Sjöholm (30p) Lars Anders Sjunnesson (30p) John Frederick Kessler (30p) (30p) Lars Olle Lundberg (30p) Lars Olov Thomas Edström (30p) Per Ingvar Niklas Walberg Snygg (30p) Gustaf Ellerth Ericsson (30p) Lars-Ove Gustafsson (30p) Marika Christina Edoff (30p) (29p) Christer Holmberg (29p) (28p) Sven Ingvar Sjöström (27p) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (27p) (27p) (27p) Lars-Olof Ivarsson (26p) Mats Håkan Sjöström (26p) Inga Camilla Leandersson (26p) (26p) (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) (22p) (22p) (22p) (21p) Stefan Gustav Evert Madeling (20p) Per Tomas Wiklander (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Jan Pontus Andreas Klingspor (19p) Merit Åsa Christine Sundberg (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Nils Johan Rutberg (18p) Carl Marcus Hjorth (17p) (17p) Karl Ivar Tommy Kronholm (17p) Stig Åke Tommy Helmerskog (16p) Carl-Magnus Rune Jacobsson (16p) Sven Martin Ericsson (16p) Karin Maria Alexandra Boudrie (16p) (16p) Bengt Robert Söderlund (16p) (16p) (16p) Karl Johan Mikaelsson (16p) Anna Gabriella Hermansson (14p) Bengt Bertil Alm (14p) Sara Eva Kristina Van Helleputte (14p) Maria Konstantinovna Andersson (14p) Leif Gunnar Dahl (14p) Jan Ingvar Sture Janne Nilsson Duhs (14p) Jan Anders Bäckström (14p) Lars Torbjörn Rydvall (12p) Bo Åke Tommy Bergendahl (12p) Jan Thomas Lindström (12p) Patrik Anders Olofson (12p) Alfred Henrik Wetzenstein (12p) Olof Fredrik Bergman (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.