Per Henrik Joelsson (42p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Bo Ingmar Jungner (3) Paul Henrik Steene (2) Bo Anders Skarin (2) Per Gunnar Henrik Åslund (2) Eva Gunnilla Herdenberg (2) Harold Peter Kaiser (2) Ian Frank Peter Carrick (2) Peter Ingemar Ågren (1) Anna Sophie Mathilda V Persson (1) Jan Olof Richard Carendi (1) Fredrik Gustaf Åkerman (1) Robin Kristofer Molvin (1) Amund Skarholt (1) Torbjörn Olov Olsson (1) Bo Ingemar Ingemarson (1) Nils Axel Edvard Torkelsson (1) Johan Christian Johansson Gebauer (1) Karl Svante Forsberg (1) Stephan Evert Ekström (1) Carl Tegne Johannes Hall (1) Dan Mikael Roos (1) Kurt Michael Karlsson (1) Anna Sofia Catharina Joelsson (1)Ökend (1) Lars Rune Wiklund (1) (1) Lars Johan Benckert (1) Jan Martin Gumpert (1) Anders Jakob Lindquist (1) Örjan Lennart Håkanson (1) Christel Carina Marie Lindvall (1) John David Bertil Olow (1) Lars Bertil Save (1) Susanna Josefina Lindberg (1) Lena Maria Eidmann (1) Ola Patrik Larsson (1) Björn Carl Håkan Andersson (1) Stig Johan Michael Levén (1) Sven-Olof Morgan Olsson (1) Susanna Margareta Campbell (1) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (1) Gerhard Lars-Åke Dons (1) Jan Birger Widlund (1) Peter van Lienden (1) Mikael Peter Hellberg (1) Carl Gustaf Tage Sköld (1) Michael Rasmus Dorsch (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Matthias Karl Max Rapp (1) Anna Birgitta Svanfeldt (1) Per Johan Ture Samuelsson (1) Torbjörn Nordberg (1) Nils Henrik Lif (1) Hans Olof Andén (1) (1) Erik Gunnar Robert Sahlin (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Eva M L Hesselgren Mortensen (1) Lars Jonas Arvidsson (1) Sven Niclas Lindberg (1) Miriam Elisabet Björkhem (1) Karl Ulf Holmlund (1) Åsa Märta Viktoria Thunberg (1) Lene Sandvoll Stern (1) Gunnar Ragnar André Åkerblom (1) Anna Carina Erlandsson (1) Karl Mikael Henrik Lundh (1) Olof Waern (1) Gustav Henrik Stridsberg (1) Per Anders Hellström (1) Hans Hugo Andersson (1) Jonas Bengt Thomas Ehne (1) Mats Börje Allan Samuelsson (1) Per Gunnar Ahlström (1) Anders Gunnar Arvid Dahl (1) Bengt Niclas Forsman (1) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Cecilia Elisabeth Lundberg (1) Hans Börje Persson (1) (1) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (1) Håkan Börje Roséen (1) Sven Åke Christiansson (1) Bengt Karl Fredrik Widin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Susanna Margareta Campbell (93p) Karl Mikael Henrik Lundh (71p) Bo Anders Skarin (69p) Åsa Märta Viktoria Thunberg (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Johan Christian Johansson Gebauer (67p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Lars Jonas Arvidsson (64p) Bo Ingemar Ingemarson (63p) Dan Mikael Roos (62p) Mikael Peter Hellberg (62p) Anders Gunnar Arvid Dahl (60p) Per Gunnar Ahlström (59p) Stig Johan Michael Levén (58p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Nils Henrik Lif (58p) (57p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Paul Henrik Steene (55p) Kurt Michael Karlsson (54p) Örjan Lennart Håkanson (53p) Jan Birger Widlund (53p) Sven Niclas Lindberg (53p)Ökend (52p) Peter Ingemar Ågren (51p) Fredrik Gustaf Åkerman (51p) Carl Tegne Johannes Hall (51p) Lars Bertil Save (51p) Matthias Karl Max Rapp (51p) Olof Waern (51p) Lars Rune Wiklund (49p) Jan Martin Gumpert (49p) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (49p) Carl Gustaf Tage Sköld (48p) Anna Sophie Mathilda V Persson (47p) Björn Carl Håkan Andersson (47p) Robin Kristofer Molvin (42p) Torbjörn Olov Olsson (42p) Christel Carina Marie Lindvall (42p) Susanna Josefina Lindberg (42p) Per Gunnar Henrik Åslund (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Hans Olof Andén (42p) Eva Gunnilla Herdenberg (42p) Harold Peter Kaiser (42p) Miriam Elisabet Björkhem (42p) Lene Sandvoll Stern (42p) Håkan Börje Roséen (42p) Bengt Karl Fredrik Widin (42p) Jan Olof Richard Carendi (41p) Amund Skarholt (41p) Karl Ulf Holmlund (40p) Anna Carina Erlandsson (40p) Mats Börje Allan Samuelsson (40p) Cecilia Elisabeth Lundberg (40p) Nils Axel Edvard Torkelsson (39p) Erik Gunnar Robert Sahlin (39p) Eva M L Hesselgren Mortensen (39p) Karl Svante Forsberg (35p) Gerhard Lars-Åke Dons (34p) Bengt Niclas Forsman (33p) (31p) Anders Jakob Lindquist (30p) Torbjörn Nordberg (30p) Gunnar Ragnar André Åkerblom (26p) Gustav Henrik Stridsberg (22p) John David Bertil Olow (19p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Stephan Evert Ekström (18p) (18p) Lars Johan Benckert (17p) Peter van Lienden (17p) Michael Rasmus Dorsch (16p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) Jonas Bengt Thomas Ehne (16p) Anna Birgitta Svanfeldt (12p) Hans Börje Persson (9p) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (9p) Anna Sofia Catharina Joelsson (8p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.