Johan Patrik Andersson Åkerud (27p)

Man, Född: 1969
Roller

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Martin Kristian Alrik Gorne (21) Jill Maria Ågren (16) Per Niklas Ljungström (14) Hans-Göran Konrad Simonsson (12) Inger Margareta Dahle (10) Hans Ruben Sundström (9) Kent Yngve Tommy Nilsson (9) Sven Peter Emil Westerberg (8) Josefin Kristin Grolander Alvén (8) Astrid Elisabet Jansson (8) Karin Camilla Hagberg (8) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (7) Anders Viktor Borgs (7) Per Arne Ivar Andersson (6) Hans Thomas Peter Jönsson (6) Per Ingvar Nordgaard (3) Knut Olof Mikael Rosén (3) (2) Stig Olof Reinhold Ericsson (2) Søren Jacob Knudsen (2) Björn Gunnar Irle (2) Ekaterina Kovaleva Båth (2) Pär Thomas Ingvar Mivell (2) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (2) (2) Ylva Ebba C Hökerberg Jahnke (2) Folke Fredrik Dellström (2) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (2) (2) Erik Jonas Vilhelm Zeidlitz (1) Lars Martin Tesch (1) Eddy Bengt Roland Andersson (1) Håkan Per-Gunnar Simonsson (1) Ulla Birgitta Sandström (1) (1) Joanna Cornelia Maria Klijn (1) Antti Johan Niemi (1) Erik Gustaf Björkeson (1) Leif Göran Ödemark (1) Klas Börje Theander (1) Per David Nilsson (1) (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Per Åke Bois (1) (1) (1) Tomas Erik Bergström (1) (1) (1) Jonas Tage Premfors (1) Mari Elisabeth Pernilla Göransson (1) Emily Louise Netzell (1) Anette Gertrud Maria Luthander (1) (1) Lars Johan Henrik Jacobsson (1) (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) (1) (1) (1) Ove Christofer Hultén (1) (1) Carl-Fredrik Morander (1) Clas Gunnar Dalén (1) Hans Richard Chindt (1) (1) (1) Helen Kristin Lunde (1) (1) (1) (1) (1) Per Åke Dintler (1) Bengt Håkan Rylander (1) (1) Johan Olof Gustaf Söderlind (1) Karl Herman Christer Sandström (1) Jaan Andres Kubja (1) Jan Patric Lejonhird (1) (1) Lars Harald Gerne (1) (1) (1) Per Ove Roland Göransson (1) (1) Lillian Terezia Nyström Fanczi (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(72p) (65p) Inger Margareta Dahle (61p) (59p) (56p) Martin Kristian Alrik Gorne (55p) (55p) (54p) (54p) Per Niklas Ljungström (50p) (48p) (46p) (46p) (45p) (45p) Hans Richard Chindt (45p) (45p) (41p) Karin Camilla Hagberg (41p) Håkan Per-Gunnar Simonsson (40p) (40p) Helen Kristin Lunde (40p) Anders Viktor Borgs (40p) (39p) Carl-Fredrik Morander (39p) Per Åke Dintler (39p) Per Ove Roland Göransson (39p) (37p) Astrid Elisabet Jansson (37p) Kent Yngve Tommy Nilsson (36p) Lars Harald Gerne (35p) Per Ingvar Nordgaard (34p) Lars Johan Henrik Jacobsson (33p) (33p) (33p) (30p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Per David Nilsson (29p) Ylva Ebba C Hökerberg Jahnke (29p) Bengt Håkan Olovsson (28p) Mari Elisabeth Pernilla Göransson (28p) Sven Peter Emil Westerberg (28p) Hans Thomas Peter Jönsson (28p) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Josefin Kristin Grolander Alvén (27p) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (27p) (26p) (26p) Hans-Göran Konrad Simonsson (25p) Ekaterina Kovaleva Båth (25p) Lillian Terezia Nyström Fanczi (25p) (25p) Tomas Erik Bergström (23p) Emily Louise Netzell (23p) Bengt Håkan Rylander (23p) Jill Maria Ågren (22p) Lars Martin Tesch (22p) Joanna Cornelia Maria Klijn (22p) Erik Gustaf Björkeson (22p) Leif Göran Ödemark (22p) (21p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (21p) Stig Olof Reinhold Ericsson (20p) Per Åke Bois (20p) Jonas Tage Premfors (20p) Clas Gunnar Dalén (20p) Jan Patric Lejonhird (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Johan Olof Gustaf Söderlind (19p) (18p) (18p) (17p) (16p) Eddy Bengt Roland Andersson (14p) Klas Börje Theander (14p) Anette Gertrud Maria Luthander (14p) Ove Christofer Hultén (14p) Ulla Birgitta Sandström (13p) Karl Herman Christer Sandström (13p) Jaan Andres Kubja (12p) (12p) Antti Johan Niemi (8p) Per Arne Ivar Andersson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.