(44p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) Rolf Nicklas Kullberg (3) Erik Magnus Holmgren (3) (2) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (2) Ulf Peter Jörgen Magnusson (2) Johan Mattias Lönnquist (2) (2) Birgitta Elisabeth Andersson (2) (1) Johanna Lill Kristina Allert (1) Jens Robin Holmberg (1) (1) Lars Gunnar Lundkvist (1) Ulf Bengt Olof Frejinger (1) (1) (1) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (1) (1) (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1) Arash Raisse (1) Jerker Ingvar Wetterteg (1) Per Anders Roland Holm (1) Lars Johan Birgersson Lindblad (1) Ann Maria Irene Persson (1) Mats Ingmar Johansson (1) (1) Ulf Stefan Bohlin (1) Ulf Håkan Ericsson (1) Lo Johan Coucy (1) Annemarie Gardshol (1) Kristina Elisabeth Lilja (1) Ingrid Monika Hedberg (1) Karl Magnus Ernolf (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Lars Gustaf Danell (1) (1) Matts Eskel Rosendahl (1) Mårten Asplund (1) (1) Björn Georg Nyström (1) Sören Nils Gustav Swärd (1) Kent Tage Mikael Mörk (1) (1) (1) Sophia Carin Gunborg Setterberg (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) Nils Fredrik Lindblad (1) (1) Stig Thomas Forslund (1) (1) Karl Stefan Göransson Thorén (1) Joss J P L M Delissen (1) Carl Magnus Christensen (1) Gunborg Annette Talåsen (1) Johan Lave Niklas Nordh (1) (1) Johan Gustav Lundh (1) (1) Karin Margaretha Berglund (1) Stig Arne Robert Gunnarsson (1) (1) (1) (1) (1) Thomas Erik Perkiö (1) Per Tore Mossberg (1) Jonas Frick (1) Per Fredrik Sjögren (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Thomas Anders Arthur Roos (1) (1) Gunilla Kristina Åstrand Berg (1) Emma Charlotta Lindblad Åström (1) Björn Henrik Jacobson (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Victorien Gnanzi (1) Lars Fredrik Ingemar Jönsson (1) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (1) Torsten Peter Svensson (1) Per Oskar Ljungberg (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.