Ove Örjan Mathias Lindström (46p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Carl Erik Tåhlin (3) Gunnar Julius Tåhlin (3) Nina Charlotte Wikstedt (2) Maine Irene Granström (2) Hans Göran Öystilä (2) Lars Jerker Olsson (2) Johan Anders Lång (2) Lars Magnus Bjuhr (2) Björn Johannes Söderholm (1) (1) Eva Kristina Öberg (1) Rolf Birger Lydahl (1) Bo Henrik Lundmark (1) Nils Per Olof Hedman (1) Lars Tobias Gramner (1) Hans Gunnar Johnson (1) Nils Olof Gustaf Burstedt (1) Per Johan Olofsson (1) Hans Peter Karlström (1) Emma Charlotta Margareta Högman (1) Björn Ragnarsson Åqvist (1) Eva Maria Ottosson (1) Maya Nina Isabel Berggård (1) Pär Lennart Jönsson (1) Viktor Pär Nordlund (1) Jenny Magdalena Hellman (1) Kjell Anders Granat (1) Eva Gunilla Tåhlin (1) Hugo Sigfrid Jakobsson (1) Bror Mats Domberg (1) Eva Marie Christin Karlsson Tåhlin (1) Maria Christina Nilsson (1) Ulf Börje Magnus Ohlsson (1) Eva Louise Tåhlin (1) Kent Ingemar Paulusson (1) Anna Johanna Larsdotter Öhman (1) (1) Kerstin Birgitta Matiasson Persson (1) Pernilla Christina Åhlin (1) Lars Tore Persson (1) Tuula Hannele Haapala Törevall (1) Lars Henrik Wibrant (1) Bengt Olof Lennart Danielsson (1) Eva Ann-Christin Paulusson (1) Leif Per Fredrik Brogren (1) Christina Elisabeth Friberg (1) Tage Arne Skoglund (1) Hans Fredrik Thorgren (1) Niclas Mats Åke Jonsson (1) Nils Åke Gunnar Sjödin (1) Per Erik Björnsson Modin (1) Niklas Johan Erik Nordström (1) Peter Mikael Henry Sörman (1) Kim Lis-Mari Strandberg (1) Anna Helena Lindh Wikblad (1) Per Anders Nordlund (1) Catarina Elisabet Tåhlin (1) Peter Sixten Fjällborg (1) Christina Margareta Suvander (1) Karl Lennart Karlsson (1) Liisa Marjatta Jakobsson (1) Ragnhild Maria Backman (1) Yvonne Elisabet Hendler (1) Mats Roger Jakobsson (1) Maria Elisabet Öhrvall (1) Nils Philip Alexander Tåhlin (1) Bo Lennart Rosenberg (1) Per Johan Arvid Östling (1) (1) Inga Agneta Jatko (1) Åsa Louise Torssell (1) Folke Bo-Erik Berg (1) Kerstin Margareta Samuelsson (1) Mårten Åke Thorstensson (1) Carl Lars Mikael Lund (1) Dirk Paul Hagenbuch (1) Karl Joel Sören Scherdin (1) Malin Birgitta Runberg (1) Karl Peter Whass (1) Maria Elisabeth Wallin (1) Leif Anders Rikard Johnson (1) Andreas Stig Sjöberg (1) Olof Mikael Lekfalk (1) Gerd Anneli Nisser (1) Emma Susanne Cosmo (1) Gun Isa Marianne Björk (1) Carl-Axel Lennart Sundbaum (1) Mats Evan Sonehag (1) Lars Mikael Boström (1) Karl Patrick Hjalmarsson (1) Inger Else-Maj Erdin (1) Ilse Kristin Eriksson (1) Per Anders Rydin (1) Louise Marita Sjödin (1) Per Åke Rydell (1) (1) Sten Birger Dynesius (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Rolf Birger Lydahl (84p) Pär Lennart Jönsson (80p) Peter Sixten Fjällborg (79p) Ragnhild Maria Backman (77p) Karl Peter Whass (75p) (71p) Maya Nina Isabel Berggård (63p) Tage Arne Skoglund (63p) Niklas Johan Erik Nordström (63p) Karl Lennart Karlsson (63p) Mats Evan Sonehag (63p) Gunnar Julius Tåhlin (63p) Hans Peter Karlström (61p) Carl Erik Tåhlin (58p) Eva Gunilla Tåhlin (57p) Eva Marie Christin Karlsson Tåhlin (57p) Eva Louise Tåhlin (56p) Catarina Elisabet Tåhlin (56p) Nils Philip Alexander Tåhlin (56p) Bror Mats Domberg (55p) Leif Per Fredrik Brogren (52p) Björn Ragnarsson Åqvist (47p) Bo Henrik Lundmark (46p) Hans Gunnar Johnson (46p) Nils Olof Gustaf Burstedt (46p) Emma Charlotta Margareta Högman (46p) Eva Maria Ottosson (46p) Viktor Pär Nordlund (46p) Kjell Anders Granat (46p) Ulf Börje Magnus Ohlsson (46p) Anna Johanna Larsdotter Öhman (46p) Pernilla Christina Åhlin (46p) Lars Henrik Wibrant (46p) Christina Elisabeth Friberg (46p) Hans Fredrik Thorgren (46p) Nils Åke Gunnar Sjödin (46p) Kim Lis-Mari Strandberg (46p) Per Anders Nordlund (46p) Maria Elisabet Öhrvall (46p) Per Johan Arvid Östling (46p) Åsa Louise Torssell (46p) Mårten Åke Thorstensson (46p) Karl Joel Sören Scherdin (46p) Malin Birgitta Runberg (46p) Maria Elisabeth Wallin (46p) Leif Anders Rikard Johnson (46p) Gerd Anneli Nisser (46p) Emma Susanne Cosmo (46p) Gun Isa Marianne Björk (46p) Karl Patrick Hjalmarsson (46p) Ilse Kristin Eriksson (46p) Per Åke Rydell (46p) Mats Roger Jakobsson (38p) Carl Lars Mikael Lund (38p) Lars Mikael Boström (38p) Maria Christina Nilsson (37p) Liisa Marjatta Jakobsson (37p) Olof Mikael Lekfalk (34p) Nils Per Olof Hedman (33p) Nina Charlotte Wikstedt (29p) Lars Jerker Olsson (28p) Per Johan Olofsson (23p) Maine Irene Granström (23p) Niclas Mats Åke Jonsson (23p) Anna Helena Lindh Wikblad (23p) Johan Anders Lång (23p) Per Anders Rydin (21p) Björn Johannes Söderholm (18p) Andreas Stig Sjöberg (17p) (16p) Lars Tore Persson (16p) Bengt Olof Lennart Danielsson (16p) Per Erik Björnsson Modin (16p) Yvonne Elisabet Hendler (16p) (16p) Folke Bo-Erik Berg (16p) (16p) Carl-Axel Lennart Sundbaum (13p) Hugo Sigfrid Jakobsson (12p) Peter Mikael Henry Sörman (8p) Bo Lennart Rosenberg (8p) Inga Agneta Jatko (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.